Historisk kildemateriale

I det historiske kildematerialet som omhandler Nord-Norge har dokumenter som er utarbeidet i forbindelse med grense- og reinbeiteforhandlinger en sentral plass. Det har derfor blitt bestemt at følgende verker skal registreres under Dokumentasjonsprosjektet:

Tilbake til delprosjekt UB, Tromsø Museum

12.11.97 ØE