-->

Brev, utrykte manuskripter og andre håndskrifter

I arkivene etter rektor Just K. Qvigstad finnes det upublisert materiale som kan gi verdifull innsikt i det forskningsmiljøet han var en del av. Derfor foregår det nå et arbeide for å velge ut deler av dette for registrering.

Til nå er Qvigstads brev til tre personer valgt ut. Ved å klikke på personenes navn får du en oversikt over hvilke av deres bøker som finnes i Bibsys.

Tilbake til delprosjekt UB, Tromsø Museum

12.11.97 ØE