-->

(sámi english)

Prosjektet er avsluttet. Oppdatert informasjon finnes her.

Delprosjekt Arkeologi, Tromsø Museum

Delprosjektet Arkeologi startet opp ved Tromsø Museum høsten 1994 med innskriving av fotolister, d.v.s. oversikter over fotodokumentasjon av registreringer og utgravninger. Fotolistene er nå ferdigskrevet og korrekturlest, og den såkalte tilveksten er under innskriving. Det er katalogene over gjenstandsmaterialet.

Tilsammen 13 innskrivere ved registreringssentralen i Indre Salten er i gang med innskriving og "tagging" (opprettelse av søkbare kategorier), slik at den store informasjonsmengden som knytter seg til arkeologiske funn og funnsteder skal bli lett tilgjengelig. Dette vil gi store arbeidsbesparelser for arkeologer, studenter og andre informasjonssøkende.

Kontaktperson: Toini Thommessen
Adresse: Arkeologisk avdeling, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø, 9005 Tromsø
Telefon: 77 64 50 93
Elektronisk post: toini@imv.uit.no
Tilbake til Dokumentasjonsprosjektet i Tromsø

Oppdatert 01.06.96 TT/ØE.