[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Tidsskrifter

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Mange av tjenestene nedenfor er merket med og er bare tilgjengelig for ansatte og studenter ved Universitetet i Tromsø.
Det forutsettes at din nettleser (browser) er satt opp på en bestemt måte og at du er tilknyttet universitetets datanett. Se mer om forutsetninger for tilgang.
Kontakt lokal IT-konsulent ved behov for hjelp.

 
Søk etter tidsskrifter [ Artikkelsøk (referanser) ] -  [ Artikkelsøk (fulltekst) ]
BIBSYS tidsskriftbase Her kan du søke etter tidsskrifter som UB eller andre BIBSYS-bibliotek abonnerer på.
Velg E-tidsskrift og Trykte tidsskrift for å søke etter både elektroniske og papirbaserte tidsskrifter.
DOAJ: Directory of Open Access Journals Denne tjenesten omfatter fritt tilgjengelige, kvalitetskontrollerte, vitenskaplige tidsskrifter i fulltekst. Nå mer enn 740 tidsskrifter.
Artikkelsøk (referanser) [ Søk etter tidsskrifter ] -  [ Artikkelsøk (fulltekst) ]
Finn fulltekst  NY Her kan du sjekke en referanse mot online og trykt beholdning ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Tittel- eller ISSN/ISBN-feltet må fylles ut dersom du ikke har PubMed ID eller DOI.
FAGBASER Oversikt over tilgjengelige referansedatabaser ved UBTØ, med mulighet for artikkelsøk innen et spesifikt fagområde.
Se også fagsidene.
ISI Web of Knowledge   Tverrfaglig siterings- og artikkelbase (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, og Arts & Humanities Citation Index) fra ISI. Fra 1945 -> . Web of Knowledge inneholder også ISI JOURNAL CITATION reports.
OCLC FIRSTSEARCH   Tverrfaglig referansedatabase der ArticleFirst gir referansesøk. Fra 1990 -> .
Periodicals Contents Index Full Text   Referansebase til nesten 4000 tidsskrifter innen humaniora og samfunnsfag. Alle titlene er indeksert fra første nr. Et økende antall titler er også i fulltekst. .
NORART   Referansebase til norske tidsskriftartikler. Fra 1980 -> .
Mer om NORART
Artikelbasen Referansebase til danske tidsskrift- og avisartikler. Fra 1981 -> . I feltet Materiale velg Alle typer artikler.
ArtikelSök   Referansebase til svenske tidsskrift- og avisartikler. Fra 1979 -> .
Mer om ArtikelSök
Artikkelsøk (fulltekst) [ Søk etter tidsskrifter ] -  [ Artikkelsøk (referanser) ]
JSTOR   JSTOR er et digitalt arkiv over 240 sentrale vitenskaplige tidsskrifter (se liste). Det spesielle er at arkivet dekker de aktuelle titlene tilbake til første årgang (for mange betyr dette tilbake til 1800-tallet), men mangler de siste 3-5 årgangene. De fleste av disse får du tilgang til gjennom våre andre tjenester for digitale tidsskrifter.
PROQUEST   Ca. 1800 tidsskrifter i digitalt format, - i hovedsak innen humaniora og samfunnsfag. Tidsskriftene er engelskspråklige, og de fleste er utgitt av amerikanske forlag.
SCIENCEDIRECT   Ca. 1700 tidsskrifter i digitalt format, - de fleste innen teknologi, medisin og realfag. Utgiver er Elsevier.


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert:
4. september 2004.