[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
PolarPac

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
For å søke i en CD-ROM base må denne være koblet opp mot PC'en, og det tilhørende søkeprogrammet må være installert.
Denne siden inneholder informasjon om hvordan en får tilgang til basen fra en brukermaskin.

For spørsmål vedrørende bruken av basen viser vi til veiledningsskranken på HSJ eller RMH, eller fagansvarlig ved UB.
 

Installasjon og bruk fra Windows 95/98/NT
  1. Brukere som har tilgang til andre CD-ROM baser fra UB trenger ikke å gjøre noe spesielt for å få tilgang til denne basen. Basen ligger da allerede i oversikten (alfabetisk og i faggruppe) i UBs mappe over Infobaser, og startes direkte derfra ved å klikke på tilhørende ikon.
     
  2. Brukere som ikke har tilgang til UBs mappe over Infobaser må først få satt opp denne på sin maskin (se beskrivelse). Kontakt lokal IT-konsulent for hjelp ved behov om dette.
 
Installasjon og bruk fra Windows 3.x
For denne plattformen må den enkelte base kobles opp og tilhørende søkeprogram installeres. Nødvendig informasjon om dette står under (se også beskrivelse).
Kontakt lokal IT-konsulent for hjelp ved behov om dette.

 
Mount path: NFS:  henry:/infobaser/diska/polarpac
 
Koble opp CD-plata og kjør SETUP for å installere søkeprogrammet på lokal disk. Følg anvisningene i installasjonsprogrammet.
 


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 16. november 1999.