[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Oppslagsverk

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
LEKSIKA
ORDBØKER
KART
DIVERSE
Noen av tjenestene nedenfor er merket med og er bare tilgjengelig for ansatte og studenter ved Universitetet i Tromsø og forutsetter at du kan koble deg til universitetets datanett. Kontakt med Orakeltjenesten hvis du har behov for hjelp.
 
Leksika
Britannica online   Søk i Encyclopædia Britannica Online, Britannica's Internet Guide, og Merriam-Webster's Collegiale Dictionary.
Caplex CAPLEX er nå lagt ut på Internett som første gratis norskspråklige leksikon.Her har du tilgang til 64 000 artikler, som oppdateres jevnlig, mange illustrerte med bilder eller med interaktive kart. 1800 av artiklene har også lenker til eksterne Internett-sider.
Encarta En forkortet utgave av Microsoft Encarta cd-rom, men inneholder likevel 16000 artikler, Encarta World English Dictionary og Encarta World Atlas.
Encyclopédie DIDEROT   Søk i den store franske encyklopedien fra 1700-tallet.
Encyclopedia.com 17 000 artikler fra The Concise Columbia Electronic Encyclopedia, third edition.
Store norske leksikon   STORE NORSKE LEKSIKON fra Kunnskapsforlaget på nett. Norges svar på Britannica Online?
Ordbøker
Ordbøker fra Kunnskapsforlaget   NYHET!   Ordbøker innen bokmål, nynorsk, engelsk, fransk, spansk og tysk. Også fremmedordbok, synonymordbok, økonomisk engelsk-norsk, m.m.
Bokmålsordboka og nynorskordboka Ordbøkene er utarbeidet i Seksjon for leksikografi og målføre på Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Norsk språkråd.
Oxford English Dictionary   Oxford English Dictionary (OED) er regnet som en av de aller beste ordbøkene over det engelske språk, og består av hele 20 bind. Nå er den tilgjengelig i elektronisk form for alle universitetets studenter og ansatte.
Oxford Reference Online   ORO lar deg søke i mer enn 100 oppslagsverk utgitt av Oxford University Press. Tverrfaglig, men med hovedvekt på språk og litteratur.
Webster's Dictionary Merriam-Webster Online.
On-line Dictionaries Now linked to more than 800 dictionaries in 150 different languages. This website indexes on-line dictionaries, thesauri, and such like containing words and phrases. Preference in selection has been given to free online dictionaries of high quality.
Bibsys emneportal Bibsys emneportal inneholder ressurser på nettet tilpasset universiteter og høyskoler.
Kart
PCL Map Collection The Perry-Castañeda Library Map Collection. Inneholder ca. 2500 kart over land, byer, etc., samt lenker til andre kartkilder.
UC Berkeley Web Resources University of California, Berkeley WEB Internet Resources in Maps and Cartography
Kart Startsiden.no Kartressurser samlet under Startsiden.no
MSN Expedia Søkbart og interaktivt verdenskart. Mulighet for å zoome inn og ut på kartet.
Diverse
The World Factbook Informasjon om alle verdens land; utgitt av CIA.


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 2
7. januar 2006