[UBTØ]

[Universitetet i Tromsø]
Databaser og kataloger

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Websøk i BIBSYS][Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]
Bøker     Lokalisering av bøker i norske og utenlandske bibliotek, bøker utgitt i Norge og eldre bøker i fulltekst      
Oppslagsverk     Web-baserte leksika, ordbøker, kart og faktabøker.
BIBSYS  -   Norbok  -   Worldcat  -   Project Runeberg   Britannica  -   Bokmål/Nynorsk  -   Webster's

Tidsskrifter     Lokalisering av tidsskrifter og søk etter artikler   Offentlig informasjon     Offentlige institusjoner og dokumenter, lover, statistikk m.m. i Norge og andre land.
BIBSYS  -   UB-tidsskrifter  -   ISI Web of Knowledge  -   ProQuest Direct   Norge.no  -   Odin  -   Lovdata  -   SSB  -   IPU

Fagbaser     Tverrfaglige og rene fagbaser som er søkbare via Internett og universitets lokalnett. Flest referansebaser, men noen er også i fulltekst.   Aviser & Nyheter     Norske og utenlandske nyhetsmedia samt arkivene til NTB og Aftenposten.
BIOSIS  -   Medline  -   Karnov  -   Litterature Online   Norske aviser  -   NTB-nytt  -   Atekst  -   Aviser i verden

Forskningsdokumentasjon     Referanser til forskningsprosjekter og forskningspublikasjoner.   Andre bibliotek     Norske og utenlandske bibliotek på nettet.
Forskpro  -   Forskpub  -   NSD   Fagbibliotek  -   Biblioteknett  -   Nordic Libraries

Nordområdelitteratur     Litteraturfortegnelser (bibliografier) og søkbare baser med nordområdene som tema.  
Nordnorsk litteratur  -   Kvensk  -   Samisk    


[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]

Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 23. august 2002.