Ny avtale med Blackwell

Universitetsbibliotekene har nå kommet til enighet med Blackwell om fornyelse av en avtale for perioden 2007 – 2009. Dette ble klart etter forhandlingsmøte den 12. mars.

Vi er glad for igjen å kunne tilby full elektronisk tilgang til Blackwells tidsskrifter.

Vi har møtt stor forståelse og støtte blant studenter og ansatte til tross for at det i denne perioden har vært begrenset tilgang til artiklene. Takket være dette har vi nå lykkes i å oppnå en bedre avtale.

Takk til alle for utvist tålmodighet!

Sist oppdatert: 13.3.2007