, Open Access-dag 2011

Font Size: 
Open Access og nettverksarbeide
Lars Wenaas, Nina Karlstrøm

##manager.scheduler.building##: Teorifagbygget Hus 6
##manager.scheduler.room##: Auditorium 3
Date: 2011-11-24 01:10 PM – 14:00
Last modified: 16-11-2011

Abstract


Vi er Cristin, hvem er dere? Hvordan ser nettverket for Open Access i  Norge ut?  Hvordan nå ut til et større publikum? I dag har Open  Access-miljøet i hovedsak to digitale verktøy til rådighet, nettstedet  openaccess.no og e-postlisten Nora. Hvordan kan nettverket organiseres?

En digital allmenning kan lages som et sosialt nettverk der alle bidrar.

Tjenesten bør tilby blant annet arkivfunksjoner, kontaktinformasjon,  blogger, RSS-feed og arrangementskalender. Presentasjonen gir grunnlag  for diskusjon for de som er til stede på møtet.


Full Text: PDF