, Open Access-dag 2011

Font Size: 
Cristin og Open Access, hva vi gjør og hva vi satser på
Katrine Weisteen Bjerde, Lars Wenaas, Nina Karlstrøm

##manager.scheduler.building##: Teorifagbygget Hus 6
##manager.scheduler.room##: Auditorium 3
Date: 2011-11-24 09:15 AM – 10:00
Last modified: 16-11-2011

Abstract


Cristin ble etablert i 2011 og er navnet både på organisasjonen og på et forskningsinformasjonssystem. Systemet er et verktøy for forskere og  forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere  publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler. Cristin  fremforhandler lisensavtaler på vegne deltakerinstitusjoner i offentlig  sektor, og har også fått nasjonalt koordineringsansvar for arbeidet med  Open Access.

I 2011 har arbeidet med Open Access konsentrert seg rundt infrastruktur  fordelt på tre innsatsområder: overføringsarkiv, kandidatlister for  egenarkivering og Nora-tjenesten. I tillegg er det laget en tiltaksplan  for et Open Access prosjekt Cristin har fått midler til fra  Kunnskapsdepartementet. Tiltaksplanen består av syv tiltak: digitale  veiledere, statistikk og analysemodul i Cristin, arkivtjeneste til  instituttsektoren, melde inn norske forlag i Sherpa/Romeo, implementere  JIR som en prototype, oppfølgingsrapport om kandidater til  egenarkivering og analyse av UiTs publiseringsfond


Full Text: PDF