, Open Access-dag 2011

Font Size: 
Publiseringsfondet ved UiT – erfaringer så langt
Jan Erik Frantsvåg

##manager.scheduler.building##: Teorifagbygget Hus 6
##manager.scheduler.room##: Auditorium 3
Date: 2011-11-24 10:35 AM – 10:55
Last modified: 15-11-2011

Abstract


Universitetet i Tromsø fikk et publiseringsfond fra 1. januar 2011, med et budsjett på 300 000 kroner. Hva er erfaringene så langt med dette fondet - og hva ser vi for oss i de nærmeste årene?

Full Text: PDF