sidebanner

Veiledning

Databasen som benyttes for kvensk bibliografi har fritekstsøking. Det vil si at man kan søke på de aller fleste ord som er registrert i de forskjellige postene i databasen. Man kan søke på ett eller flere ord om gangen. Om man bruker store eller små bokstaver spiller ingen rolle, da dette ikke tas hensyn til under søket. Hvis man søker på flere ord samtidig, vil man kun få opp de oppføringene der alle ordene er representert. Det har imidlertid ingenting å si hvilken rekkefølge ordene kommer i.

Det er to forskjellige søkegrensesnitt: Et enkelt og et avansert. Enkelt søk søker gjennom alle postene i databasen, mens ved avansert søk kan man velge hvilke poster man vil søke gjennom. Disse postene er forfatter, tittel og nøkkelord. I tillegg finnes et felt for å søke gjennom alle feltene. På denne måten kan man avgrense søket bedre. Man kan selvfølgelig kombinere mellom feltene for å avgrense søket enda mer. Avansert søk har også mulighet for å velge hvilken kategori eller kombinasjoner av kategorier man ønsker å søke i. Hvis man ikke velger noen kategorier søkes det gjennom alle kategorier.

Fritekstsøk har enkelte begresninger. For eksempel er det ikke mulig å søke på ord med færre enn fire bokstaver. Dette kommer av at mange slike ord (f.eks. til, i og, for, osv.) hyppig dukker opp i de fleste tekster og vil kunne gjøre søkeresultatet veldig stort. De fleste søketjenester ignorerer slike ord. I tillegg vil ikke søkeresultatene vises hvis det blir treff på over halvparten av oppføringene i databasen. Med så mange treff faller litt av poenget med søket bort, siden man ikke får særlig mer oversikt over innholdet i databasen enn man hadde i utgangspunktet.


UiTø