sidebanner

Søkeresultater

Nytt søk

Søket etter 2005 resulterte i 62 treff.
(Vær klar over at søkeord med færre enn fire bokstaver blir ignorert i søket.)


Viser treff 1-20:

1. Forsvaret som nasjonsbygger / / 2005
2. Jeg er en kven og det er jeg glad for / Borch, Egil / 2005
3. Nasjonale minoriteter - en oppfinnelse? Om Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter og Norge / Niemi, Einar / 2005
4. Multiculturalism in the north : selected papers / Olsen, Venke Åsheim / 2005
5. Fiske : et hefte til bruk i skolen og barnehagen / Svisdahl, Frøydis Høyland / 2005
6. Hilde Sollid: Dialektsyntaks i Nordreisa: Språkdannelse og stabilisering i møtet mellom kvensk og norsk. Dr.art.-disputas ved Universitetet i Tromsø, 7. oktober 2003 / Hyltenstam, Kenneth - Sollid, Hilde - Östman, Jan-Ola / 2005
7. Utsatt kvenprosjekt / Solvang, Ola / 2005
8. Kvenenes arv / Sundelin, Rune / 2005
9. Matkalla Ruijassa / Syrjä, Juhani / 2005
10. Samisk og kvensk i Noreg etter 1905 / Trosterud, Trond / 2005
11. De fromme har mange sorger, mens verdens dårer ler : en studie av hvordan ikke-læstadianere i Manndalen forholder seg til læstadianismen / Vangen, Lisa / 2005
12. Kansalliskirjallisuuden ruma ankanpoikanen : vähemmistökirjallisuuden elinehdoista / Viinikka-Kallinen, Anitta / 2005
13. Nasjonallitteraturens stygge andunge : minoritetslitteraturens levevilkår / Viinikka-Kallinen, Anitta / 2005
14. Norge kvalte kvensk morsmål / Vogt, Yngve / 2005
15. Språkdannelse og stabilisering i møtet mellom kvensk og norsk / Sollid, Hilde / 2005
16. Festivalsjefen er kven / Eikeland, Geir / 2005
17. En gammel kvenslekt fra Lyngen i Troms / Snildal, Andreas / 2005
18. Ingermanland og Ruija / Saressalo, Lassi / 2005
19. Har vært en hel redaksjon i 10 år / Olset, Carina / 2005
20. Kveenit : kaikuja Ruijasta / Palo, Maria / 2005

UiTø