[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Munins øye    - arkiv for Hugins øye

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
2000 Desember Bibliotheca Alexandrina  (Vibeke Bårnes)
2000 April 23. april Den internasjonale bokdagen  (Vibeke Bårnes)
1999 Desember Beretning fra en sjøreise til nordområdene i 1670  (Rune Blix Hagen)
1999 Oktober Forfattaren Lars Berg og arkivet etter han  (Magnhild Svenheim, Rune Blix Hagen)
1999 Juni Dokumentasjon av kvensk kultur  (Tor Sveum)
1999 Mai Kom mai du skjønne milde ...  (Odd Harald Johannessen)
1999 April Den store franske encyklopedi 1751-72/80  (Helge Salvesen)
1999 Mars Kalevala-utgaven fra 1835  (Helena Bogetvedt)
1999 Februar Historia de gentibus septentrionalibus  (Rune Hagen)


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 1. desember 2000.