Litteratur om kvenene

1988-1998

 

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Total

Dr. avh.

         

1

lingvistikk

   

1

etnologi

   

2

Hoved-

oppg.

2

lingvistikk

stedsnavn

2

lingvistikk

historie

(sosiologi)

 

 

1

historie

1

politikk

2

migrasjon

kirke-

historie

2

pedagogikk

lingvistikk

1

pedagogikk

4

politikk

litt.viten-

skap

migrasjon

15

Mono-

grafier/avh.

1

historie

3

biografi

migrasjon

historie

 

 

1

politikk

 

1

stedsnavn

     

1

politikk

 

7

Rapporter/

utredninger

       

1

1

1

1

1

 

1

6

Tekstsaml./

antologier

           

1

       

1

Bygde-

bøker m/kvensk stoff

   

1

Alta

1

Tornedalen

   

1

Porsanger

       

3

 
Tor Sveum