SKANKEBIBLIOGRAFI

 

 

 

 

Denne bibliografien er en litteraturoversikt over bøker, rapporter, artikler, m.m. skrevet av personer med ulike varianter av Skankenavnet.

Av hensyn til omfanget av bibliografien har jeg bare tatt med personer som har Skankenavnet som siste etternavn.

Bibliografien dekker perioden 1699 til og med år 2000.

For den enkelte forfatter er innførslene ordnet kronologisk. Der det forekommer både bøker og artikler vil større arbeider komme først.

Til slutt har jeg tatt med en oversikt over litteratur som omhandler Skankeslekten eller enkeltpersoner.

Bibliografien er laget med tanke på utgivelse i anledning Skankestevnet i Tromsø 15.-17. juni 2001.

 

Tromsø, 14. juni 2001

 

Bjørn Olav Skancke

 

 

 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

(Sidehenvisningene viser til den trykte versjonen av bibliografien, personnavn markert med blått er ikke klikkbare)

 

 

 

 

Schanche………………………………………side 3Schancke………………………………………side 12

 

Schanke……………………………………….side 13

 

Skanche……………………………….………side 19

 

Skancke……………………………………….side 19

 

Skanke………………………………………..side 32

 

 

Litteratur om Skankeætten………………….side 35

 

 

 

 

 

 

Schanche

 

 

Schanche, Angelique, 19. febr. 1911-1997

Det lysner mot vår . - Oslo : Lutherstiftelsen , 1933 - 171 s. – (h): kr. 3.00 (ib): kr.4.50

Schanche, Angelique

Levende dikt i norsk lyrikk . - [Oslo] : Cappelen , 1963 - 249 + upg. s. - (S 839.91)

Schanche, Angelique

Min første litteraturhistorie. Oslo: Fabitius & sønner, 1956. Sidetall: 208 s. : ill. (Kommet i flere utgaver senere)

Schanche, Angelique

Morsmål : kunnskap og skapande aktivitet : retningslinjer for eit hovudfag i 9 år. Nynorsk utg. Medarbeider: Dale, Johs. A. I serie: Undervisningsmåter i norsk. Oslo : Samlaget, 1968. Sidetall: 175 s. : ill. (Kommet i flere utgaver senere)

Schanche, Anna-Helene

Barns "eventyrlige" oppdragelse. Volda, 1996. Sidetall: 23 bl. Noter: Studentarbeid, pedagogikk grunnfag - Høgskulen i Volda, Avd. for lærarutdanning, 1996.

Schanche, Audhild

Nordnorsk jernalderarkeologi : et sosialgeografisk perspektiv. Tromsø : [A. Schanche], 1986. Sidetall: 150 bl. : ill. Noter: Avhandling (magistergrad) - Universitetet i Tromsø, 1986.

Schanche, Audhild

Ceavccageaðgi - Mortensnes : kulttuurihistoriallinen vaellus 10.000 vuoden halki / [teksti: Audhild Schanche ; suomennos: Kristiina Seppänen]. Vuonnabahta [Varangerbotn] : Varangin saamelaismuseo, [1993?]. Sidetall: 32 s. : ill. ISBN: 82-7746-001-5

Schanche, Audhild

Ceavccageaðgi - Mortensnes : en kulturhistorisk vandring gjennom 10000 år .

Varangerbotn : Varanger samiske museum, [1993?]. Sidetall: 32 s. : ill. ISBN: 82-7746-000-7

Schanche, Audhild

Ceavccageaðgi - Mortensnes : kulturhistorjjálas vádjoleapmi 10000 jagi badjel / [teaksta: Audhild Schanche ; sámegillii: Ingrid Nordal. Vuonnabahta [Varangerbotn] : Várjjat sámi musea, [1994?]. Sidetall: 32 s. : ill. ISBN: 82-7746-003-1

 

Schanche, Audhild

Ceavccageaðgi - Mortensnes : a journey through 1000 [i.e. 10000] years of cultural history / [Audhild Schanche ; maps: Arvid Sveen ; english translation : Judith Sofranko]. Medarbeider: Sveen, Arvid Trykt: Varangerbotn : Varanger Sami Museum, [1994?]. Sidetall: 32 s. : ill. ISBN: 82-7746-002-3

Schanche, Audhild

Graver i ur og berg : samisk gravskikk og religion 1000 f.Kr. til 1700 e.Kr. Tromsø : Institutt for samfunnsvitenskap, Arkeologiseksjonen, Universitetet i Tromsø, 1997. Sidetall: III, 332, XXII s. : ill. Noter: Katalogisert etter omslag.
Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Tromsø, 1997.

Schanche, Audhild

Graver i ur og berg : samisk gravskikk og religion fra forhistorisk til nyere tid. Karasjok : Davvi girji, 2000. Sidetall: 409 s. : ill. Noter: Revidert utgave av forfatterens avhandling (dr. art) - Universitetet i Tromsø, 1997. ISBN: 82-7374-455-8 (ib.)

 

Schanche, Audhild

Hva kan gravhauger og gårdshauger fortelle om bosettingshistorien i Sør-Troms? Omtalt sted: Sør-Troms. I: Ottar , h. 2 = nr 141 (1983) Side: S.26-31

Schanche, Audhild

De samiske museene og kulturminnevernet. I: Museumsnytt , hefte: Årg. 37, nr 4 (1988) Side: S. 27-31 : ill.

Schanche, Audhild

Målsettinger for reiselivsutviklingen i Nesseby Kommune. 1992. I: Samisk reiselivsseminar. - Guovdageaidnu : Sámi Instituhtta, 1992.

Schanche, Audhild

Kulturminner, identitet og etnisitet Kommentar: Engelsk sammendrag. I : Dugnad , hefte: Vol. 19, nr 4 (1993) Side: S. 55-64

 

Schanche, Audhild

Sámi hávddit juovain. 1993. I: Finnmárkku kultur- ja huksenhistorjá. - Oslo : Foreningen til norske fortidsminners bevaring, 1993.

Schanche, Audhild

Samiske graver i steinur. I: Fortidsvern , årg. 19, nr 3 (1993) Side: S. [46]-49 : ill.

Schanche, Audhild

Samiske graver i steinur. [u.å.]. Sidetall: S. 46-49 : ill. Noter: Samiske gravminner i Finnmark.
I: Fortidsminneforeningen. Fortidsvern. - Årg. 19, nr 3 (1993).

Schanche, Audhild

Samiske graver i steinur. 1993. I: Kultur- og bygningshistorie i Finmark. - Oslo : Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 1993.

Schanche, Audhild

Kulturminner, identitet og etnisitet. Forsøk på å belyse en del ideologiske og kulturpolitiske sider ved det samiske kulturminnevernet. I: Dugnad. - 1993, 4, s. 55-64.

 

Schanche, Audhild

Samisk kulturminnevern. I: Vern og virke (1994) Side: S. 28-33 : ill.

Schanche, Audhild

Samiske urbegravelser. 1994. I: Festskrift til Ørnulv Vorren. - Tromsø : Tromsø museum, Universitetet i Tromsø, 1994.

Schanche, Audhild

Samisk kulturminnevern : ill. [u.å.]. Noter: Om organiseringen av samisk kulturminnevern.
I: Riksantikvaren. Vern og virke 1994. - 1995, s. 28-33.

Schanche, Audhild

Det symbolske landskapet : landskap og identitet i samisk kultur. I: Ottar , hefte: nr 4 = nr 207 (1995) Side: S. 38-47 : ill.

Makt, demokrati og politikk : bilder fra den samiske erfaringen. Broderstad, Else Grete Medarbeider: Schanche, Audhild Medarbeider: Stordahl, Vigdis I serie: Rapportserien / Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 ; nr 8, juni 1999 Trykt: Oslo : Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, 1999. Sidetall: 59 s. ISBN: 82-92028-08-0 (h.)

Kulturarv - en kilde til verdiskaping : rapport fra konferansen i Sandefjord 23. og 24. september 1996. Forfatter: for Kulturarv (konferanse)(1996 : Sandefjord) Medarbeider: Berntsen, Thorbjørn Medarbeider: Schanche, Audhild Medarbeider: Grue, Per Harald Medarbeider: Marstein, Nils Medarbeider: Haslestad, Anders Trykt: S.l. : Norsk Kulturarv ; Riksantikvaren, 1997. Sidetall: 186 s. Noter: Av innh.: Kulturminner og næringsutvikling - børs eller katedral : politiske hovedutfordringer / Thorbjørn Berntsen Kul turminner og næringsutvikling ... : utfordringer for kulturminneforvaltningen / Nils Marstein. Synspunkter på forholdet mellom bruk og vern / Audhild Schanche. Ny næring av gamle håndtverkstradisjoner / Anders Haslestad. Kulturlandskap og kulturarv som ledd i næringsutviklingen / Per Harald Grue. Noter: Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Kulturarv, Riksantikvaren, Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet og Det Kgl. Selskap for Norges Vel.

 

 

Schanche, Bjørnulf

Nettverk rundt rådgivningstjenesten. Bodø : [B. Schanche], 1994. Sidetall: 25 bl. Noter: Studentarbeid - Bodø Lærerhøgskole, 1994. Studium: Sosialpedagogikk.

Schanche, Eilert G.

Ulstein kloster. Et skjøte fra Herlof Trolle. I: Stavangeren, 302.

 

Schanche, Eilert G[erhard], (f.3.juni 1892)

Utstein kloster. Livet på den gamle slektsgården . - Stvg. : Forf. , 1973 - 136 s.12 pl. : Kart.4'. - (914.834)
ISBN 82-990201-0-7

Schanche, Elisabeth

Fra utleie til rekruttering : beveger vikarbyråene seg fra å være spesialister på utleie av korttidsarbeidskraft til å bli rekrutteringsinstans for næringslivet? Medarbeider: Martens, Marianne I serie: Kandidatoppgave / HIS-ØKS ; 1998 Trykt: Stavanger : Studentene, 1998. Sidetall: 21 s. + vedlegg

Schanche, Elisabeth

Interesse for sosialreportasje : kjønnsbetinget eller ei? Kandidatoppgave / HIS-ØKS ; 2000 Trykt: Stavanger : E. Schanche, 2000. Sidetall: 20 bl., vedlegg.

Schanche, Eskil

Onlinemåling 1995 omrull 2 : Norske Skog. Medarbeider: Takacs, Geir I serie: Hovedoppgave ved Ingeniør-avdelingen / Høgskolen i Nord-Trøndelag ; 95 Trykt: Levanger : Høgskolen i Nord-Trøndelag, 1995. Sidetall: 21 s. + vedl. : ill.

Schanche, Eskil

Ny informasjonsteknologi : en ressurs eller trussel for organisasjonen. Prosjektoppgave i ledelse og personalarbeid / Høgskolen i Nord-Trøndelag ; 1996 Trykt: Levanger : HiNT, 1996. Sidetall: 26 s.

Schanche, Gerd, 22.mai 1926-

Svalbard . - Oslo : Fabritius , 1966 - 72 s. bl. : ill. kart. - (Fabritius lesehefter). - (914.849)
(ib.) : Nkr 10.50

Schanche, Gerd

Friskus : En skogmaurs opplevelser / Tegninger av Runa Førde. - Oslo : Fabritius , 1967 - 46 s. bl. : ill. - (Lett lesning for barn). - (U 839.93)
Nkr 6.50

Schanche, Gerd

Stritt folk : det illegale Sandnes 1940-1945 / Gerd Schanche. - Stavanger : Dreyer bok , cop.1979 - 319 s.,[8] pl. - (948.181)
ISBN 82-7096-070-5 (ib.) : n.kr.128,00

Schanche, Gerd

Den sorte Gryde / Gerd Schanche ; med tegninger av Bjørn Chr. Røed. - Stavanger : Dreyer bok , cop. 1981 - S. [3]-135 : ill. ; 22 cm. - (641.5)
ISBN 82-7096-099-3 (ib.)

 

 

 

Schanche, Gerd

Krigsårene 1940-1945 : om krigen i og nær Sandnes : emnehefte til bruk i skolen. - [Sandnes : Sandnes skolekontor , 1985] - 31 s. : ill. - (948.34'21[U])
(h.)

Schanche, Gerd

Stritt folk. 2 : Sandnesfolk i krig utenfor landets grenser 1940-1945. Stavanger : Dreyer bok , cop. 1987 - 245 s. : ill., port. ; 22 cm. - (940.541)
Har litteraturliste
ISBN 82-7096-184-1 (ib.) : Nkr 178.00

 

Schanche, Grete

Indeksering for bibliografiske databaser : en håndbok / Tor Evensen, Grete Schanche, Geirr Leistad. - Foreløpig utg. Oslo : Norsk senter for informatikk, 1980. Sidetall: 58 bl. : ill. Noter: Har bibliografi. ISBN: 82-7180-020-5

 

Offshore Information Conference papers : 1984 / edited by Grete Schanche and Arnold Myers. Forfatter: National Offshore Information Conference (1984). Stavanger. Edinburgh : Institute of Offshore Engineering, Heriot-Watt University, 1984. Sidetall: 166 s. : ill. ISBN: 0-904046-20-6

Schanche, Grete

Gode erfaringer med databasen INFOIL : tilgang til forskningsresultater i petroleumsbransjen .

I: Teknisk ukeblad , årg.130, nr.45A (1983) Side: S.53-54

Schanche, Gunnhild

Kvinnelige kommunalkandidaters karriere / Elin Røneid, Kristine Støre, Gunnhild Schanche. Oslo : NKSH, 1994. Sidetall: 42 s., [2] s. : tab., fig.

Schanche, Hege

Språkstimulering : hvordan kan man stimulere elevenes språklige bevissthet og forebygge lese- og skrivevansker? Volda, 1999. Sidetall: 30 bl. Noter: Studentarbeid, pedagogisk arbeid på småskulesteget, Høgskulen i Volda, Avdeling for lærarutdanning, 1999.

Schanche, Henrik

MDok (Mønsterkort dokumentasjon) / Henrik Schanche, Marius Wichstrøm. HIO/IU Hovedprosjekt ; 1999 Trykt: Oslo : Høgskolen i Oslo, Avd. for Ingeniørutdanning, 1999. Sidetall: 38 bl. : ill.

 

Schanche, Ingrid M.

Jamstillingsvedtaket i 1885 - forstår vi det nå? Ansv.: av Ernst Håkon Jahr og Ingrid M. Schanche I: Norsk lingvistisk tidsskrift , årg. 6, nr 1/2 (1988) Side: S. 139-150

 

 

 

Schanche, Jens

Kort over alle Post Tourer i Norge : hvorpaa og findes alle Kiøbstæderne saa at det og kan tiene Reisende overalt i samme Rige / forfattet efter den Idée ieg har faaet om Veienes beskaffenhed ved omreisning gienem de Norske Steder og Lande ... af Jens Schanche. Kiøbenhavn, 1757 (Kristiania : Kristiania lithografiske Aktiebolag, 1906). Sidetall: 1 kart. Noter: I Berrum, Hans: Norges posthistorie 1720-1814 (plansje).
Orig.manuskriptet eies av Norges geografiske oppmåling. Forf. er i Katalog over Norges geografiske opmålings norske lan dkartsamling (A I 77) uriktig angitt som J. Schander.

Schanche, Jens

Underrætninger til Norske Atlas. [Om postruter i Norge] / J. Schanche. Bind nr: [4] Trykt: Christiania, den 23 Maii 1774. Sidetall: [4] s. Noter: Manuskript.

Schanche, Jon-Sverre

Pharmacoligcal inhibition of phospholipid methylation in rat liver membranes and isolated rat hepatocytes. Bergen, 1983. Sidetall: 126 bl.,pl. : ill. Noter: Har bibliografi.
Hovedoppgave i biokjemi til cand.scient. eksamen - Universitetet i Bergen, 1983 I.

Schanche, Jon-Sverre

Nucleoside analogues as inhibitors of S-adenosylhomocysteine catabolism and a methyltransfer reaction in vivo and in vitro on their effects, specificity and limitations as pharmacological tools in biochemical research / by Jon-Sverre Schanche. Bergen : Department of Pharmacology, University of Bergen, 1985. Sidetall: 1 bind. (flere pag.) : ill. Noter: Avhandling (doktorgrad) - Universitetet i Bergen, 1986.

 

Schanche, Kjersti

Mortensnes, en boplass i Varanger : en studie av samfunn og materiell kultur gjennom 10.000 år. Tromsø : [K. Schanche], 1988. Sidetall: 222 s. : ill. Noter: Hovedoppgave (magistergrad) i arkeologi - Universitetet i Tromsø, 1988.

Schanche, Kjersti

Den funntomme perioden : Nord-Troms og Finnmark i det første årtusen e.Kr. FOK-programmets skriftserie ; 2 Trykt: Oslo : Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, 1992. Sidetall: 68 s. : ill. ISBN: 82-7216-801-4

Innlegg ved det norske arkeologmøtet i Tromsø 1992 / redigert av Kjersti Schanche. Forfatter: Det Norske arkeologmøtet (1992). Tromsø Medarbeider: Schanche, Kjersti I serie: Tromura. Kulturhistorie ; nr 24 Trykt: Tromsø : Universitetet i Tromsø. Institutt for museumsvirksomhet, 1993. Sidetall: 109 s. : ill.

Schanche, Kjersti

Gressbakkentuftene i Varanger : boliger og sosial struktur rundt 2000 f. Kr. [Tromsø] : Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 1994. Sidetall: 271 s. : ill. Noter: Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Tromsø, 1994.
Bibliografi: s. 237-251.

Schanche, Kjersti

En båtbegravelse i Føre, Bø i Vesterålen. [u.å.]. Sidetall: S. 13-20 : ill., kart. Noter: Inneh. litteraturliste. I: Ottar. - 1984, nr 6 = Nr 151.

 

Schanche, Kjersti

Hus og samfunn i steinalderen. I: Ottar, nr. 4 = nr 177 (1989) Side: S. 39-47 : ill.

 

Schanche, Kjersti

Nye funn fra yngre steinalder i Varanger. Omtalt sted: Nesseby. I: Viking , B. 52 (1989) Side: S. 53-71 : ill.

 

Schanche, Kjersti

Nord-Norge i perioden 2000-0 f.Kr. : publiseringer de siste 10 år. [u.å.]. Sidetall: S. 17-19. Noter: I: NAM-nytt. - 1991/92, nr 4.

Schanche, Kjersti

Steinalderhuset. [u.å.]. Sidetall: S. 22-24 : ill., fig. Noter: Om.
I: Fortidsminneforeningen. Fortidsvern. - Årg. 19, nr 3 (1993).

Schanche, Kjersti

Boplasser og strandlinjeforskyvning i Ceavccageadge/ Mortensnes i Varanger ;omtalt sted: Nesseby; Mortensnes. I: Ottar, nr 4 = nr 212 (1996) Side: S. 34-37 : ill.

Schanche, Kjersti

Hvorfor samiske museer? I: Museumsnytt , årg. 49, nr 2 (2000) Side: 27-[29] : ill.

Schanche, Marit Kvamme

Kunst. I: Nordnorsk magasin , årg. 20, nr 4/5 (1997) Side: 5

Schanche, Martin

Martin Schanche i fyr og flamme : fortalt til Rolf Nordberg ; [fotografiene er levert av Odd-Geir Antonsen ... et al.]. [Oslo] : Cappelen, 1981. Sidetall: 135 s. : ill. ISBN: 82-02-09490-9

Schanche, Martin

Martin : Martin Schanche : så glad, så sint, så fort - / Martin Schanche forteller til Sverre Inge Apenes ; billedredaktør: Henning Isdal. Oslo : Godbok, 1986. Sidetall: 157 s. : ill. ISBN: 82-7398-000-6

Schanche, Marin J.

Bankers risk management ved utenlandsengasjementer. [Bergen] : [M.J. Schanche], 1983. Noter: Utredning - Norges Handelshøyskole, våren 1983.

Schanche, Monica

Fanen i tro og tross 1880-1980 / Monica Schanche, Bjørn Bjørnsen ; [utgitt av] Jern- og metall - Oslo. Avd. 1 av N. J. & M. F. [Oslo] : Universitetsforlaget, [1980]. Sidetall: 132 s. : ill. Noter: Har bibliografi. ISBN: 82-00-05615-5

 

 

Schanche, Monica

Arbeid - fred - solidaritet : 1895-1985 / Monica Schanche og Arne Kokkvoll ; utgitt av Norsk arbeidsmandsforbund i samband med 90-års jubileet. [Oslo] : Arbeidsmandsforbundet, c1987. Sidetall: X, 703 s. : ill. Noter: B. 1-2: Norsk arbeidsmandsforbund gjennom 60 år / Kåre Odlaug. Oslo : Tiden, 1955-1956. ISBN: 82-991580-3-6

Schanche, Monica

I lyset fra glødende jern : Jern og metall gjennom 90 år / redigert av Monica Schanche. Oslo : Tiden, c1981. Sidetall: 200 s. : ill., por. ISBN: 82-10-02073-0

Schanche, Monica

ANC-veteranen Govan Mbeki: Målet er et fritt og demokratisk Sør-Afrika. Intervju med Govan Mbeki. I: Afrika-informasjon , hefte: nr 1 (1991) Side: S. 7-9 : ill.

Schanche, Monica

Boikotten må fortsette: Om ANC, intervju med Cyril Ramaphosa.I: Tidsskrift: 3. verden magasinet X , årg. 1, nr 1 (1991) Side: S. 18-19 : ill.

Schanche, Monica

Lønnsforskjeller øker : den lille forskjellen blir stadig større. I: Kvinner i tiden, årg. 44, nr 3/4 (1994) Side: S. 25-26 : ill.

Schanche, Monica

Grasrota avgjorde ANC-kongressen. I: Afrika-informasjon, nr 1 (1991) Side: S. 4-5 : ill.

Schanche, Per

Fylkenes økonomiske struktur og utvikling. I: Økonomiske analyser, hefte: nr 5 (1987) Side: S. 20-28

Schanche, Per

Fylkenes næringsutvikling.. I: Økonomiske analyser, nr 8 (1989) Side: S. 25-31

 

 

Schanche, Siv Marianne

Kundetilfredshet - DnB Eiendom : opplevd kundetilfredshet i forhold til forventninger / [Liv Ellefsen, Siv Marianne Schanche]. Oslo : [Forfatterne], 2000. Sidetall: 45 bl. + Vedlegg. Noter: Diplomoppgave - BI Oslo, 2000.

Schanche, Steinar

Miljøstatus 1992 I: Rapport / Fylkesmannen i Finnmark. Miljøvernavdelingen ; 3-1992 Trykt: Vadsø : Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, 1992. Sidetall: 30 s., pl. : ill. Noter: Redaktør: Erik Lund - Forordet.

Schanche, Steinar

Naturvern på Kolahalvøya : rapport fra en studietur i det finsk-russisk-norske miljøvernsamarbeidet / Steinar Schanche, Pertti Veijola. Rapport / Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen ; nr 6-1995 Trykt: Vadsø : Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, 1995. Sidetall: 11 bl. : ill.

Schanche, Steinar

Verneinteresser i oljevernberedskapen i Finnmark / Steinar Schanche, Gunnar Henriksen. Rapport / Fylkesmannen i Finnmark. Miljøvernavdelingen ; 4-1992 Trykt: Vadsø : Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, 1992. Sidetall: 26 s., [2] fold. bl. : kart.

Schanche, Søren

Ekstraordinær formueskaptt 1743. I: Grannen. Samlingsblad til segn og soga for Flekkefjord og bygdene. Nr. 32, 1946, s. 43-47.

 

Schanche, Th.

Voltmetre med sterkt undertrykt nullpunkt. I: Elektroteknisk tidsskrift, nr. 54, 1941, s. 265-269.

Schanche, Th.

Strømvei-skjemaer for lavspente elektriske anlegg. [Oslo] : Elektroinstallatørenes Landsforbund, 1966.

Schanche, Thomas

Ou-prosessen i Tromsø kommune : effekter og årsakssammenhenger / Thomas Schanche, Ørjan Jerijervi. Oslo : HIO/ØKS, 1998. Sidetall: 32 s.

Schanche, Thomas A.

Mitt dataleksikon . Oslo : IDG Books, c1994. Sidetall: 127 s. : ill. Noter: Oppslagsord på norsk og engelsk.
Undertittel på omslaget: Oppslagsverk for databrukere!.
Øverst på omslaget: 1995-utgaven.
På omslaget: CW, PC world Norge. ISBN: 82-7772-002-5 (h.) (Kommet i flere utgaver)

Schanche, Tom A.

Gruppe-intervjuet som informasjonskilde. [Bergen] : [T.A. Schanche], 1967. Noter: Utredning - Norges Handelshøyskole, våren 1967.

Schanche, Torbjørn

Videreutdanning i manuell terapi : prøveprosjekt i gang i 1989. - Intervju med Torbjørn Schanche. I: I:Fysioterapeuten , vol. 55, nr 9 (1988) Side: S. 12-13 : port.

Schanche, Torbjørn

Nytt perspektiv på videreutdanning i manuell terapi. I: Fysioterapeuten . Årg. 57, nr 16 (1990) Side: S. 11-13 : ill.

 

 

Schancke

Schancke, Anne-Kristine

Barn med utagerende atferd : kritisk vurdering av en samspillsorientert veiledningsmetode.

I: Tidsskrift for Norsk psykologforening , vol. 27, nr 7 (1990) Side: S. [504]-510

Schancke, Johan

Politimesteren som kretssjef i sivilforsvaret .I: Politiembetsmennenes blad : årg. 63, nr 4 (1988) Side: S. 16-18

Schancke, Helge

En Skancke dra mot nord. I: Skanke-nytt årg. 9, nr. 1, 2001.

Schancke, Solveig

Barnekontrollstasjons-arbeid på Lillehammer. I: Sanitetsforeningens blad Folkehelsen, 51-4.

 

Schancke, Vegard

Fibromyalgi : en kvalitativ undersøkelse. Oslo, Universitetet, 1991. Sidetall: 215 bl. Noter: Hovedoppgave i sosiologi - Universitetet i Oslo, 1991.
Bibliografi: bl.201-215. ISBN: 82-570-0980-6

Schancke, Vegard

Et helhetlig helsetilbud Kommentar: Om Maharishi Ayur-Ved helsesenter. I: Fibrositt. årg. 6, nr 1 (1992) Side: S. 12-13 : ill.

Schancke, Vegard

Ikke bare hvordan du har det - men også hvordan du tar det : Schanckes hovedoppgave Kommentar: Om fibromyalgi. I: Fibromyalgi, årg. 7, nr 1 (1993) Side: S. 26-27 : ill.

Schancke, Vegard

Alene : mellom sikkerhet og usikkerhet : enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere : historier om bakgrunn, flukt og første tiden i eksil / EM-prosjektet: "Enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere" ; prosjektleder Vegard A. Schancke ; [prosjektmedarbeider: Miriam G. Lukwago]. Sjøvegan : Psykiatrisk poliklinikk for indre Sør-Troms, Seksjon for barne- og ungdomspsykiatri, [1995]. Sidetall: 72 s. : ill. ISBN: 82-993798-0-6

Schancke, Vegard

Fra midlertidighet til langsiktig tenkning. Vegard A. Schancke og Venke Eilertsen Giske. Kommentar: Om statens ansvar for enslige, mindreårige flyktninger og asylsøkere. I: Fontene nr 7 (1996) Side: S. 36-39 : ill.

 
 
 
 

Schancke, Vegard

Dagens redskapers krav til hydrauliske systemer og hvordan dette tilfredsstilles på dagens traktorer / Av Vegard Schanke og Egil Odenrud. 1996. Sidetall: 53 bl. Noter: Prosjektoppgave - Høgskolen i Hedmark.
Studieretning: Landbruksteknikk.

Schancke, Vegard

A programme for early intercultural psychosocial intervention for unaccompanied minor asylum seekers and refugees (EM) : a group approach / Vegard Schancke, Miriam G. Lukwago. HiH Skriftserie ; 1997/11 Trykt: Harstad : Høgskolen i Harstad, 1997. Sidetall: [23] bl. ISBN: 82-453-0080-2

Schanke

Schanke, A.

Om Presternes Deltagelse i Menighedsnadverden.t. I : Luthersk kirketidende, B. 25, (jan./juni), 5. rekke, no. 19 (1899) Side: S. 302-309

 

Schanke, Alb.

Alle tiders smerteligste brorkrig (mellom England og Tyskland). I: NS månedshefte, 4, 1944, s.61-63.

Schanke, Alb. Jr.

Litt om "reduserte lægehonorarer, regnskapsplikt for læger", m.m. I: Tidsskrift for Norges legeforbund, 64, 1944, s. 119-121.

Schanke, Andreas

En Schanke-slekt fra Røros, Trondheim og Foss. Hamar, 1990.

Schanke, Andreas

Ånund Vatne - en pedagogisk pionér. [Vallset] : Oplandske bokforl., 1995. Sidetall: 108 s. : ill.

Schanke, Andreas

Lærerhøgskolen skal ikke være noe miniuniversitet! I: Prismet , årg. 45, nr 5 (1994) Side: S. 229-232 : ill.

Schanke, Andreas

Ronald Fangen : en dikter med budskap. I: Asker : Fredagsforum, 1998. Sidetall: 32 s. : ill. Noter: Basert på et foredrag av forfatteren, holdt i Fredagsforum i Asker, 1998.

Schanke, Anne-Kristine

Møte med psykiatriens historie : lobotomering belyst ved kasuistikk. I: Tidsskrift for Norsk psykologforening. vol. 29, nr 1 (1992) Side: S. [16]-31.

Schanke, Anne-Kristine

Poliorammede og senskader : psykologiske aspekter. I: Fysioterapeuten, årg. 59, nr 15 (1992) Side: S. 9-15 : ill.

 

Schanke, Anne-Kristine

Multippel sklerose og egnethet for bilkjøring : retrospektiv undersøkelse av 33 multippel sklerose-pasienter sertifikatvurdert ved Sunnaas sykehus. Ansv.: Anne-Kristine Schanke, Jostein Grimsmo, Kjetil Sundet I: Tidsskrift for Den norske lægeforening. Årg. 115, nr 11 (1995) Side: S. 1349-1352

 

Schanke, Anne-Kristine

Sjefpsykolog i somatiske sykehus. i: Tidsskrift for Norsk psykologforening. Vol. 33, nr 5 (1996) Side: S. 447-448

 

Schanke, Anne-Kristine

Kognitiv egnethet for bilkjøring. I: Tidsskrift for Norsk psykologforening. Vol. 34, nr 1 (1997) Side: 31-34

 

Schanke, Anne-Kristine

Kartlegging av kognitiv egnethet for bilkjøring. Kommentar til artikkelen: En modellbasert kartlegging av kognitiv egnethet for bilkjøring / Astri Johansen Lundervold, Gro Ellen Mathisen. I: Tidsskrift for Norsk psykologforening. Vol. 36, nr 1 (1999) Side: 40-42

 

Schanke, Anne-Kristine

Vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring etter hjerneskade Ansv.: Anne-Kristine Schanke ... [et al.] I: Tidsskrift for Den norske lægeforening, årg. 119, nr 7 (1999) Side: 954-958

Schanke, Arild

Inter Revisjon i dag og i morgen : -en analyse av konkurransesituasjonen / Arild Schanke, Monica Gustad, Anne Marit Kjønstad, Morten Sveen, Laila Svendsen. Trondheim, 1994. Sidetall: 78 s. Noter: Prosjektarbeid, Fag: Markedsføring II, 1994.

Schanke, Arne J.

Spellslekten Schanke. Maskinskrift, Kristiansand, 1989.

Schanke, Berit Gj.

Tegl i rom /Berit Gj. Schanke og Brit Dyrnes. [Trondheim] : Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, 1999. Sidetall: 26 s. : ill.

 

Schanke, Cecilie Færden, (1944-1975)

En høyst vanlig mann / [Hørespill sendt av Norsk rikskringkasting 21.nov.1974. - Oslo, 1974.] - 39 pag.bl. : 4'. - (S 839.92)

Schanke, Cecilie Færden

Ikke tull'a / [Hørespill sendt av] Norsk rikskringkasting 26.juni 1975. - Oslo , 1975.] -Bl.43 pag.bl. : 4'. - (S 839.92)

 

 

Schanke, Cecilie Færden

Trodde du hadde glemt meg. - Oslo : Cappelen , cop.1976 - 173 s. - (S 839.9)
ISBN 82-02-03466-3 (h.) : n.kr.62,00

Schanke, Cecilie Færden)

Tenk Pus, det går mennesker forbi. Oslo : Norsk rikskringkasting , [1977] - [1],19 bl. ; 4'. - (S 839.92)
Sendt av Radioteatret 3.april 1977.

Schanke, Dag

Fischer-Tropsch teknologi : litteraturoversikt / Dag Schanke. SINTEF rapport / STF 21 ; A83090 Trykt: Trondheim, 1983. Sidetall: 36 bl. : ill. ISBN: 82-595-3367-7

 

Schanke, Dag

Fischer-Tropsch syntese : innledende forsøk / D. Schanke, H. Korsnes, A. Holmen. SINTEF rapport / STF 21 ; A84054 Trykt: Trondheim, 1984. Sidetall: 79 bl. : ill. ISBN: 82-595-3633-1

Schanke, Dag

High-pressure gravimetric study of carbon formation during CO hydrogenation over Fe/Al2O3 / D. Schanke and A. Holmen. Elsevier, c1987. Sidetall: S. 403-414 : diagr. Noter: Særtrykk av: Catalyst deactivation 1987.

Schanke, Dag

Hydrogenation of CO over supported iron catalysts. Tondheim : Laboratory of Industrial Chemistry, University of Trondheim, Norwegian Institute of Technology, 1986. Sidetall: xiii, 279 s. : ill. Noter: Katalogisert etter omslag.
Avh. (dr. ing.) - Norges tekniske høgskole, Trondheim, 1987.

Schanke, Dag

Hydrogenation of CO over iron-nickel catalysts supported on Titania / Dag Schanke, Geir Sundmark and Anders Holmen. [s.n.], [1988?]. Sidetall: Bl. 650-657 : ill. Noter: Særtrykk av: International Congress on Catalysis (9 : 1988).

Schanke, Dag

New developments in Fischer-Tropsch technology. [Trondheim] : [Norges tekniske høgskole], [c1992]. Sidetall: Bl. A105-A123 : ill. Noter: Fotokopi av: European Applied Research Conference on Natural Gas (1992 : Trondheim).

 

Schanke, Dag

Fischer-Tropsch synthesis on supported cobalt catalysts promoted by platinum and rhenium / S. Vada, A. Hoff, E. Ådnanes, D. Schanke and A. Holmen. Amsterdam : J.C. Baltzer, 1995. Sidetall: S. 155-162 : diagr. Noter: Særtrykk av: Topics in catalysis, 2(1995).

 

 

Schanke, Egil
Deutschland zwischen 1918 und 1939 : Eine kurze Übersicht / Zusammengest.und bearb.von Egil Schanke. [Utg.av] Bedriftsøkonomisk institutt. - Oslo , 1971 - 2 bl.24 pag.bl. : 4'. - (943.086/087)

 

Schanke, Egil

Ausgewählte Themen zur Wirtschafts- und Landeskunde der BDR / Heidetraut von Weltzien-Høivik, Egil Schanke. [Bekkestua] : Bedriftsøkonomisk institutt, 1988?. Sidetall: 89 s. ISBN: 82-7042-294-0

Schanke, Egil

Tyske ord og vendinger. Oslo : Kunnskapsforlaget, 1990. Sidetall: 182 s. ISBN: 82-573-0323-2

Schanke, Egil

Norsk-tysk økonomisk-administrativ ordbok. Oslo : Bedriftsøkonomens forl., c1994. Sidetall: 234 s. ISBN: 82-7037-860-7 (h.) (Utgitt i flere utgaver)

Schanke, Egil

Kompendium i ausgewählte Themen zur Wirtschafts- und Landeskunde der BRD / av Heidetraut von Weltzien-Høivik, Egil Schanke. [Sandvika] : Handelshøyskolen BI, 1998. Sidetall: 88 s. : ill. Noter: Katalogisert etter omslaget. ISBN: 82-7042-358-0

Schanke, Egil

Norsk-tysk, tysk-norsk økonomisk ordbok. - 2. utg. Oslo : Cappelen akademisk forl., c2000. Sidetall: 303 s. Noter: 1. utg. 1997 med tittel: Norsk-tysk, tysk-norsk økonomisk-administrativ ordbok. ISBN: 82-02-19643-4 (ib.)

Schanke, Elise

Bemanning og organisering av sykepleietjenesten i et sykehjem. Oslo, 1985. Noter: Hovedoppgave i statsvitenskap- Universitetet i Oslo, 1985. ISBN: 82-570-3453-3

Schanke, Elise

Lederskap : aspekter ved lederen, hans atferd, egenskaper og utvikling. Publikasjonsserie / Institutt for sykepleievitenskap ; 9/1987 Trykt: [Oslo], 1987. Sidetall: 22 s.

Schanke, Elise

Forslag til ny organisasjonsstruktur for sykepleietjenestens ledelse mot en fremtidsrettet ledelse : et praktisk orientert arbeide basert på en casestudie ved et middelstort sykehus. Publikasjonsserie / Institutt for sykepleievitenskap ; 8/1987 Trykt: [Oslo], [1987].

Schanke, Elise

Organisasjonsutforming : et effektivt lederverktøy. Publikasjonsserie / [Universitetet i Oslo], Institutt for sykepleievi ; 6/1987 Trykt: [Oslo], 1987. Sidetall: 21 s.

 

 

 

Schanke, Frode

En likevektsmodell for det globale råoljemarkedet / av Frode Schanke og Per Kristian Roer. Bergen : [Forfatterne], 1996. Sidetall: 82, XLV s. : ill. Noter: Utredning i samfunnsøkonomi - Norges handelshøyskole, høsten 1996.

Schanke, Hans Petter

Elektrobransjens utvikling i 1960-årene og strukturendringer i detaljomsetningen av "hvitevarer" i Oslo og Trondheim. [Bergen] : [H.P. Schanke], 1969. Noter: Utredning - Norges Handelshøyskole, høsten 1969.

 

 

Schanke, Jørgen Christian

Veiledning for dem, der gjøre indskud i Norges almindelige Enkekasse.

Chr. 1828. 8. 28 S. Schibsted

Schanke, Kaare

Et tilfelle av ikke-parasitær cyste i milten. I: Norsk magasin for lægevidenskapen, 912-7. 1936.

Schanke, Kaare

En efterundersøkelse av 100 torakoplastikker ved Bodø sykehus. I: Norsk magasin for lægevidenskapen, 1177-1200. 1938.

 

Schanke, Kaare

M & B 693 ved pneumokokk-peritonitt. I: Tidsskrift for den norske lægeforening, 518 f. 1939.

Schanke, Kaare

Scorbut sub partu. I: Tidsskrift for den norske lægeforening, 1304-6. 1939.

Schanke, Kaare

The behaviour of gastric and duodenal ulcer in a fishing district in the north Norway : studies on the frequency and localization of gastro-duodenal ulcer. I: Acta chirurgica Scandinavica. Supplementum ; 115 Trykt: Oslo, 1946. Sidetall: 203 s.

Schanke, Kaare

Sykehuslægenes fremtidsutsikter. I: Tidsskrift for Norges legeforbund, 66, 1946, s. 382 f.

Schanke, Karen M.

Sykepleie til alkoholikere i avrusning : forebygge krampe/delir - redusere angst. Kristiansand : Kristiansand Sykepleierhøgskole, 1989. Sidetall: 38 s. 2 bl. : ill. Noter: Avsluttende eksamen i sykepleie.

Schanke, Kari

Tanker og tegninger / dikt: Kari Schanke ; illustrasjon: Geir Dalene, Jonny Andvik. [Oslo?] : [s.n.], [1986?]. Sidetall: 32 s. : ill.

Schanke, Kristian

"De skal få sova te vinteren" : sildfiske i Vinjefjorden. I: Årbok for Fosen, nr 31 (1992) Side: S. [31]-34 : ill.

Schanke, Liss

Hei! Det er barneår : eksempel på hva barn kan gjøre der de bor / [tekst: Liss Schanke ; tegning og skrift: Iben Sandemose ; prosjektleder: Marika Kolbenstvedt]. Oslo : Norsk institutt for by- og regionforskning, [1979]. Sidetall: 23 s. : ill.

Schanke, Liss

Statlige støtteordninger tilnærmiljøet. Oslo : NIBR, 1979. Sidetall: 21 s. : ill.

Schanke, Liss

Vår arbeidsstil : et debatthefte om arbeid og organisasjonsform fram mot år 2000. I: Sosialisme år 2000 Trykt: Oslo : Sosialistisk opplysningsforbund, c1988. Sidetall: 38 s. : ill. Noter: Skrevet av Liss Schanke. ISBN: 82-565-0117-0

Schanke, Liss

Innsatskontrakter for ungdom Kommentar: Om sosionomer. - Svar på artikkelen: Hva skal vi med dere? / Tor Bach. I: Sosionomen, årg. 37, nr 3 (1992) Side: S. 34-35

 

Schanke, Liss

Increasing women's participation in local government : experience from Norway : Oslo, December 1997. Medarbeider: Leegaard, Jorunn Teien Trykt: Oslo : NORAD, 1997. Sidetall: 49 s. : ill.

Schanke, Sissel S.

Finnes der et behov for Barn og Unges Kontakttelefon? Kandidatoppgave / HIS-ØKS ; 1997 Trykt: Stavanger : S.S. Schanke, 1997. Sidetall: 25 bl. + vedlegg.

Schanke, T. M.

Virkningen av organofosfater på hjerneutvikling i marsvin : morfologiske undersøkelser av triklorfon-induserte skader undersøkelser av mulige virkningsmekanismer. Oslo : T.M. Schanke, 1990. Sidetall: 101 bl. : ill. Noter: Hovedoppgave i biologi (Cand.scient.) - Universitetet i Oslo, 1990.

Schanke, Øyvind

Verdivurdering av nyetablerte bedrifter / Øyvind Schanke, Hege Løkke. [Sandvika] : [Forfatterne], 1997. Sidetall: [1], 86 bl. : ill. Noter: Diplomoppgave (siv.øk.) - Handelshøyskolen BI, 1997.

Schanke, Åge

Internet - noe for deg? : en innføring i bruk av Internet / Per A. Godejord, Åge Schanke, Tove Stokkeland. Høgskolen i Nesna ; nr 36 Trykt: Nesna : Høgskolen i Nesna, 1997. Sidetall: 56 s. ISBN: 82-7569-038-2 (h.)

Schanke, Åge Johnny

Motivforskning og aksiomkritikk : en analyse og sammenligning av Anders Nygrens og John Nomes metodologi. Oslo : [Schanke, Åge Johnny], 1982. Sidetall: 60 bl.

 

Skanche

 

Skanche, Kari

Fjellkongen Ludvig "Ludden" Lillehammer : Thorsrud, Lokalhistorisk forl., 1994. Sidetall: 79 s. : ill. Noter: Om: Ludvig Simensen Olestadengen. ISBN: 82-90439-85-7 (ib.)

 

Skancke

Skancke, Anne

X-ray studies of some wolfram oxide phosphate glasses. Author(s): Skancke, Anne. ; Kierkegaard, Peder, ; joint author. Publication: Stockholm, Almqvist & Wiksell, Year: 1967 Description: 197-212 p. p., 25 cm. Language: English Series: Arkiv för Kemi,; bd. 27, nr. 19;

Skancke, Anne

Laboratoriekurs : generell kjemi : K-100. [Tromsø] : Universitetet i Tromsø, 1999. Sidetall: 104 s. : ill. Noter: Forordet undertegnet av: Anne Skancke et al.

Skancke, Anne-Kristine

Effekter av mikrostruktur, hydrogen og syklisk temperatur på egenskapene til HS-AlSiNiMn-legeringer = Effect of microstructure, hydrogen and cyclic temperature on mechanic properties of RS-AlSiNiMn alloys. Trondheim, 1994. Noter: Hovedoppgave - Metallurgisk institutt, NTH, 1994.

 

Skancke, Aslak

Bærekraftig næringsliv. I: Teknisk ukeblad, årg. 147, nr 36 (2000) Side: 36-37

Skancke, Bjørn Olav

Registre til leksika : en studie og utkast til systematisk artikkelregister til Paxleksikon / Ragnar Heier, Jostein Ingulfsen, Astrid Moen, Ellen Norwich og Bjørn Olav Skancke. - Oslo , 1979 - 71 bl. ; 30 cm. - (038.2) (025.48)(Hovedoppgave ved Statens bibliotekskole)

Skancke, Bjørn Olav

Velkommen til Tromsø! : folkebibliotekvesenet i Nordens Paris. Ansv.: av Bjørn Olav Skancke og Brit Hoem. I : Bok og bibliotek , årg. 57, nr 2 (1990) Side: S. 4 : ill.

Skancke, Einar

Sveitseren Hiestand og Rausjødalen meieri. I: Årbok for Glåmdalen, årg.40 (1981) Side: S.120-121

Skancke, Ellen

Sykdommer knyttet til fordøyelsessystemet hos hund : enteritter forårsaket av hemolytisk Escherichia coli, eksokrin pankreasinsuffisiens, patent ductus venosus (hos irsk ulvehund). Oslo : [E. M. Skancke], 1990. Sidetall: 1 bind. (flere pag.) : ill. Noter: Avhandling (Dr.scient.) - Norges veterinærhøgskole, 1990. ISBN: 82-991213-5-3

 

Skancke, Ellen

Binyrebarkinsuffisiens hos hund : Addisons sykdom. Ellen M. Skancke og Ivar Vollset. I : Norsk veterinærtidsskrift, årg. 96, nr 11 (1984) Side: S. 701-705

 

Skancke, Ellen

Dvergvekst hos hund. I: Norsk veterinærtidsskrift , årg. 97, nr 1 (1985) Side: S. 5-10 : ill.

 

Skancke, Ellen

Fôring ved diverse sykelige tilstander : referat fra ernæringsseminar i Orlando, Florida. Ellen Skancke og Ivar Vollset. I: Norsk veterinærtidsskrift, årg. 101, nr 4 (1989) Side: S. 269-271

Skancke, Ellen

Leversykdom hos katt. I: Norsk veterinærtidsskrift, årg. 105, nr 10 (1993) Side: S. 969-976

Skancke, Ellen

Hva er diagnosen? I: Norsk veterinærtidsskrift, årg. 109, nr 4 (1997) Side: 249-250 : ill.

Skancke, Gisle

Fysiologiske effekter av surt vann og aluminium hos edelkreps, Astacus astacus L. Trondheim, 1989. Sidetall: [3], 31 bl. : fig. Noter: Hovedoppgave i zoologi - Universitetet i Trondheim, 1989 I.

Skancke, Gunvor W.

Barnefilm? : en situasjonsbeskrivelse av norsk barnefilmproduksjon i perioden 1974-85 / Kjetil Arntzen ... <ETal.>. Forfatter: Arntzen, Kjetil Medarbeider: Brænd, Marit Medarbeider: Kristvik, Ingeborg Medarbeider: Skancke, Gunvor W. Medarbeider: Øverås, Stig Trykt: Bø : Telemark distriktshøgskole, 1986. Sidetall: 83 bl.

Skancke, Gunvor W.

Kultursider i Telemarkingen / Jorunn Engen, Gunvor W. Skancke, Ellen Rugtvedt, Marit Brænd, Gunnhild Sindre. Studentoppgave - kultur ; M/K 9 Trykt: Bø : Telemark distriktshøgskole, 1985. Sidetall: 27 s. + vedlegg. Noter: Studentoppgave - Telemark distriktshøgskole, 2-årig studium i kulturarbeid, 1985

 

 

 

Skancke, Inger Lise

Menneskekunnskap. [Oslo] : Folkets brevskole, 1994.

(Denne er en del av verket Portøropplæring og består av 6 bind:

Ansvars- og funksjonsområder, Kommunikasjon, Omsorg/egenomsorg, Psykologi, Etikk og Kulturkunnskap og tverrkulturell kommunikasjon.)

 

Skancke, Ingrid

Austråt – et norsk høvdingsete. I: N K F U julehefte 8-10. 1935

Skancke, Ingrid

Er kvinnen den første skapende på musikkens og poesiens område? I: Dagsposten. Trønderske blad, 33. 1935.

Skancke, Ingrid

Trønderske portaler. I: Hus og have nr. 1. 1936.

Skancke, Johannes

Forlis, støbygging og redningsarbeid i Mefjorden. I: Årbok for Senja, nr 11/12 (1982/83) (1983) Side: S. 26-31: ill.

Skancke, Johannes

Om navn: Senjehesten - Senjehopen og andre navn. I: Årbok for Senja, hefte: Nr 11/12 (1982/83) (1983) Side: S. 144-145

Skancke, Johannes

Inn i historien. I: Årbok for Senja, nr 18/19 (1990) Side: S. 109

Skancke, Kaja

Mellomnedertysk påvirkning på nordnorske dialekter. Tromsø : Universitetet i Tromsø, Institutt for nordisk språk og litteratur, 1999. Sidetall: 128 s. Noter: Hovedoppgave i nordisk språk - Universitetet i Tromsø, 1999.

Skancke, Magne

Om drift av plantekoler. Fra besøk i planteskoler på Vestlandet, Sørlandet og Trøndelag sommeren 1931. I: Tidsskrift for skogbruk, 134-40. 1932.

 

Skancke, Mally

Utdannelsen for folkebibliotekarer. Foredrag. I: Bok og bibliotek, 17, 1948, s. 309-318.

Skancke, Markus

Sjøtræfningen paa Tromsø den 2den august 1812 og andre Tromsø-minder fra begynnelsen af forrige aarhundrede op til sextiaarene. I: Tromsø-minner ; 2:1 Trykt: [Tromsø], [1982]. Sidetall: 65 s. : ill. Noter: Faksimileutgave. Orig.utg. Tromsø : Holmboe, 1910.

 

Skancke, Markus

Nogle beretninger vedkommende Skancke-slægten. Kbh, 1917. Sidetall: 20 s.

Skancke, Martin

Petroleumsskattlegging : det norske og det britiske oljeskattesystem sammenlignet med teorier for optimal skattlegging av ressursutvinning. Bergen : [M. Skancke], 1988. Sidetall: 49 bl. : fig. Noter: Utredning i internasjonal økonomi - Norges handelshøyskole, våren 1988.

Skancke, Olav

Skankeslektens eldste historie. – Foredrag holdt på årsmøtet til Skunk og Skankeforeningen, Østersund 1991. 6 s. ill.

Skancke, Olav

"Anna". I: Skancke-nytt, årg. 5, nr. 1, 1997. 7 s.

Skancke, Olav

Adelsslekten Skanke. I: Skancke-nytt, årg. 8, nr. 1, 2000.

Skancke, Olav

De første "Skanker" i Troms. I: Skanke-nytt, årg. 8, nr. 1, 2000.

Skancke, Per

Ungdomslaget "Heimsyn" Tynset : Firti-årsskrift 1887-1927. Røros , [1927] - 14 s. ; 4'.

Skancke, Per

Levende fisk overvåker vannkvaliteten. I: Teknikk og miljø, årg.12, nr.1 (1981) Side: S.8-9

Skancke, Per

Sats på gjenvinningsprodukter med sikker avsetning : kompost og billig energiråstoff. I: Teknikk og miljø, årg.12, nr.7 (1981) Side: S.6,8-9

Skancke, Per

Utnytt slammet og løs et avfallsproblem : stort behov for jordforbedringsmidler. I: Teknisk ukeblad, årg.128, nr.40 (1981) Side: S.10

Skancke, Per Njål (f. 24. sept. 1931)

En elektronediffraksjonsundersøkelse av cyklopropan, cyklobutan og cyklopentan i gassfase. Trondheim : Institutt for teoretisk kjemi, 1960.

Skancke, Per Njål

Application of semi-empirical methods in molecular quantum mechanics . - Sth. , 1965 - Bl. 18 s. : Tab. fig. - (530.1)
Særtr. av svensk kemisk tidskrift.
Del av forf.s dr.avh.

 

 

Skancke. Per Njål

K-120 Uorganisk kjemi : bindingsteori : høst 2000 / av Odd Gropen og Per N. Skancke. Tromsø : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, 2000. Sidetall: 76 s. : fig. Noter: Over tittelen: Kompendium

 

Skancke, Ragnar Sigvald (9. nov. 1890

Automatiske og manuelle telefoncentraler. Referater ved stud.techn. L. A. Joys.

Trondheim høsten 1924. 2 + 11 blad. [Maskinskr. Hektogr.]

Skancke, R. S.

Grundlag for elektrotekniken. Korrektur læst og skisser tegnet av stud. techn..Torleif

Dovland. - [Thjem : Tapir , 1925.] - 1 + 337 bl. ; 4'. -
Maskinskr., stensilisert, i materie. Nkr 17.00

 

Skancke, R. S.

Svakstrømteknikk I. [Trondheim] : Tapir, 1933. Sidetall: 78 bl. : ill. Noter: Stensiltrykk.

Skancke, R. S.

Høifrekvens- og radioteknikk. [Trondheim] : Tapir, 1934. Sidetall: 127 bl. : ill. Noter: Stensiltrykk.

 

Skancke, R S.

Über ultraakustische Schwingungen in zylindrischen Stäben . - Thjem , 1935 - 24 s. - (Det kgl. Norske

videnskabers selskabs skrifter ; 1935: 13) Nkr 3.00

Skancke, R. S.

Svakstrømsteknikk II : forelesninger ved N.T.H. 1934/35. Referert av Fr. Frøyset. Trondheim : [s.n.], 1935. Sidetall: 53 bl. : ill.

Skancke, R. S.

Grunnlag for elektroteknikken. [Trondheim] : Tapir, 1936. Sidetall: III, 281 bl. : ill. Noter: Stensiltrykk.

Skancke, R.S.

Telefonledningenes teori : (Svakstrømteknikk III). [Trondheim] : [s.n.], 1939. Sidetall: III, 292 bl. : ill. Noter: Stensiltrykk.

Skancke, R. S.

Et tilsvar. Kommentar til artikkelen: Under Ordets makt. - Om et rundskriv fra Kirkedepartementet, 5. april 1941 angående forkynnelse under tysk okkupasjon. I: Luthersk kirketidende, årg. 78, jan./des., 10. rekke, nr 10 (1941) Side: S. 215

Skancke, R. S.

Skolen og den nye tid. I: Den høgre skolen, 43, 1941, s. 366-370.

Skancke, R. S.

Skoleungdommen og vår tid. I: Vår skole, 1941, s. 422-424.

Skancke, R. S.

Tale på det store N S lærermøte i Sarpsborg lørdag 13.12 1941. I: Den høgre skolen, 43, 1941, s. 509-515.

Skancke, R. S.

Giorgis målsystem med eksempler . - Oslo , [1943] - 65 s.

 

Skancke, Torgeir Wittersø.

(Denne forfatteren er så produktiv at jeg har måttet ordne innførslene på en måte som avviker fra det vanlige mønsteret)

       

-

Vilt og fisk lokalt

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 12 (2000)

-

Ekstraservice av Xstra!

Skancke, Torgeir W.

800-3Jakt & fiske, Årg. 129, nr 12 (2000)

-

Høy kurs i elgskogen

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 12 (2000)

-

Steinar Slem

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 12 (2000)

-

Vilt og fisk lokalt

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 11 (2000)

-

Tovdalselva: Vekkes av dvalen!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 11 (2000)

-

Da kongen slo knekten

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 9 (2000)

-

Fokus på: Jaktskyting

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 4 (2000)

-

Fokus på: Jaktskyting

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 6 (2000)

-

Fokus på: Jaktskyting

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 4 (2000)

-

Slik får du en dreven drever

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 4 (2000)

-

En stank av natur

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 4 (2000)

-

På liv og død

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 3 (2000)

-

Åpne opp Hardangervidda!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 3 (2000)

-

Personlig

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 3 (2000)

-

Bli bedre i sporet

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 1/2 (2000)

-

Los til topps

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 129, nr 1/2 (2000)

-

Raillkatter i Rago

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 12 (1999)

-

Lur reven i vinter

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 12 (1999)

-

Dæven for ei jaktbygd!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 10 (1999)

-

Her lever verdens største hvitting

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 10 (1999)

-

Snikvern av ulven

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 8 (1999)

-

Theo tukter tiur'n

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 8 (1999)

-

Salg av Statskog

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 8 (1999)

-

Rådyrjakt

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 8 (1999)

-

Lucky Luck

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 7 (1999)

-

Gi ungdommen plass!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 7 (1999)

-

Jakt på østlands-hjort!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 7 (1999)

-

Trolling etter trollrøya

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 7 (1999)

-

Bukk for Biering

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 7 (1999)

-

Maktesløse mot ulveangrep

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 6 (1999)

-

Fiske og forlystelse

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 6 (1999)

-

Fønvind over Oslo

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 5 (1999)

-

     

-

Sørlandselvene: Dags for laks

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 5 (1999)

-

Dra ny fisk i Drammen

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 4 (1999)

-

Nye kick i sikte

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 4 (1999)

-

En dag i frihet

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 3 (1999)

-

Vilt og fisk lokalt: Se på Sarpsborg!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 3 (1999)

-

Islending til fjells

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 3 (1999)

-

Elgjakta '98

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 1/2 (1999)

-

Vinn i vinter

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 1/2 (1999)

-

Bruk agn på sjøisen!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 1/2 (1999)

-

Skyt "pent" i vinterfjellet

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 128, nr 1/2 (1999)

     

 

-

Slik sikres storfuglen

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 12 (1998)

-

Gaupekast i Hallingdal

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 12 (1998)

-

Askeladden

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 11 (1998)

-

Slik gikk rypejakta

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 11 (1998)

-

NJFF på Internett

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 11 (1998)

-

En håndfull gås

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 11 (1998)

-

Havfiske for livsnytere

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 10 (1998)

-

Bedre kart

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 10 (1998)

-

Peilerne kan ødelegge avlen!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 10 (1998)

-

I buret med Frøshaug

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 10 (1998)

-

Et spadetak for sjøørreten

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 9 (1998)

-

Den gode hareposten

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 9 (1998)

-

NM-Nordisk jaktskyting

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 8 (1998)

-

Mange om beinet

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 8 (1998)

-

Nordens største kikkert-test

Olsson, P-O

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 8 (1998)

-

Jaktprøve for jaktas skyld

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 8 (1998)

-

Se positivt på rovdyrjakt

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 7 (1998)

-

Hekta på fiske, ikke dop!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 6 (1998)

-

Andejakta som forsvant

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 6 (1998)

-

Bård bygutt

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 5 (1998)

-

Sats på innlandsfisket

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 5 (1998)

-

DN "stjeler" pengene dine

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 5 (1998)

-

Velg riktig kano

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 4 (1998)

-

På kurs for bedre villreinjakt

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 4 (1998)

-

Lur elgen med lurhund!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 4 (1998)

 

     

-

Viltet smadres på Gardermoen

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 3 (1998)

-

Ærfuglåpning på Sørlandet

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 1/2 (1998)

-

Jakta holder gaupa i sjakk

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 1/2 (1998)

-

Et sekel med Seeberg

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 127, nr 1/2 (1998)

-

Skinnfellen i fella

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 12 (1997)

-

Ørekyt på Vidda

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 12 (1997)

-

Rødt lys for haldenstøveren?

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 11 (1997)

-

Slik gikk rypejakta

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 11 (1997)

-

Nå kan du bruke rifle over hele landet

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 11 (1997)

-

Ung glede på Jæren

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 10 (1997)

-

Derfor finner ikke hunden fugl

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 10 (1997)

-

Test av turmat

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 10 (1997)

-

Heng deg på surfbølgen!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 10 (1997)

-

Dunker på større søk

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 9 (1997)

-

Slik blir du en bedre havfisker!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 9 (1997)

-

Her er jegernes nye biler

Kirkemo, Ole

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 8 (1997)

-

Jakt & fiske tester håndkikkerter

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 8 (1997)

-

Grønland: Din jaktguide til verdens største øy

Aurdal, Terje

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 8 (1997)

-

Sauen - en hellig ku i utmarka?

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 8 (1997)

-

Dette mener jegerne om rovviltmeldingen

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 7 (1997)

-

Kampen om de siste vassdragene

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 6 (1997)

-

På tokt med Ulf Stahre

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 6 (1997)

-

De springer etter skogsfugl

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 6 (1997)

-

Varsku fra DN-direktøren: Kommunene ofrer viltet!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 6 (1997)

-

Slik blir du en bedre fluekaster

Kalmar, Sven

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 5 (1997)

 

-

Det er nå det foregår: Driftsplaner viktig for sportsfiskerne!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 5 (1997)

-

Gjeddekongen røper sine hemmeligheter

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 5 (1997)

-

Lokalforeningene ingen egoister!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 4 (1997)

-

Rypefangeren

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 4 (1997)

-

Her er dine nye jakttider – for de neste fem år

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 4 (1997)

-

Varulven

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 3 (1997)

-

Ullfrotté til kalde dager!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 3 (1997)

-

Jaktmuligheter forsvinner!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 3 (1997)

-

De tusen ørretsjøers land

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 3 (1997)

-

D-dag i Rogaland

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 3 (1997)

-

Eksklusivt: På fasanjakt med Guiseppe Zoli

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 1/2 (1997)

-

Bergans best på ryggen

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 126, nr 1/2 (1997)

-

Hvor lenge kan kjøttet fryses?

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 12 (1996)

-

Rypejakta: Her var det kull å finne!

Kirkemo, Ole

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 12 (1996)

-

Jakt & fiske tester soveposer

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 11 (1996)

-

Jakt, fiske og følelser

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 11 (1996)

-

Langesund fiskefestival

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 10 (1996)

-

"Siddisene" på Norges-toppen

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 10 (1996)

-

Store prisforskjeller hos veterinær

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 9 (1996)

-

Hedmark ruster seg til kamp

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 9 (1996)

-

Foran rypejakta

Kirkemo, Ole

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 9 (1996)

-

Fluefiske på nye veier

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 9 (1996)

-

Hva ønsker jegerne?

Kirkemo, Ole

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 9 (1996)

-

Med Knut etter storabbor'n

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 9 (1996)

-

Bukk under Blefjell

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 8 (1996)

-

Skogsfugljeger fortviler: Vassfaret raseres

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 8 (1996)

-

Skjellende hund med godt humør

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 6 (1996)

-

Oddvar Vermedal tar oppdretterne i kraven: Steriliser all oppdrettslaks

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 6 (1996)

-

Norgesmesteren kurser deg

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 5 (1996)

-

Kveiteekspedisjon til Senja

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 5 (1996)

-

20 ståltermoser i test

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 4 (1996)

-

I skogkattens fotspor

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 4 (1996)

-

En ulv etter hund

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 3 (1996)

-

Slik får du skarpere kniv!

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 3 (1996)

-

Hvordan bli en bedre konkurransefisker?

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 3 (1996)

-

På drevet med basset hound

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 3 (1996)

-

En vrien fot i Odal

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 1/2 (1996)

-

Tett på i Tune

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 125, nr 1/2 (1996)

-

Neglelakk, vadestøvler og fiskeblod på Koppang

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 124, nr 12 (1995)

-

Solurets siste sønn

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 124, nr 12 (1995)

-

60 år for sportsfisket

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 124, nr 11 (1995)

-

Reven begrenser småviltbestanden alene

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 124, nr 11 (1995)

-

Tema samjakt

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 124, nr 11 (1995)

-

Vandring på Skrim og Luksefjell

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 124, nr 4 (1995)

-

Skjærgårdspark i Lillesand

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 123, nr 6 (1994)

-

Miljøparken Akerselva

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 122, nr 11 (1993)

-

Vernearbeid i sneglefart

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 122, nr 10 (1993)

-

Motarbeider faunakrim

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 122, nr 8 (1993)

-

Spennende ålefiske i varme sommernetter

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 122, nr 7 (1993)

-

Kulturlandskapet - på vei mot utarming og artsfattigdom

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 121, nr 12 (1992)

     


-

Har vi mer å miste?

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 121, nr 1/2 (1992)

-

Livsnerver i landskapet

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 120, nr 11 (1991)

-

Edelløvskogen - vakker og livgivende

Skancke, Torgeir W.

Jakt & fiske, Årg. 120, nr 4 (1991)

 

 

Skancke, Torstein Staale

Ervervsareal i Østfold-byene. Oslo, 1981. Sidetall: 167 s.

Skancke, Torstein

Kulturminnesektoren sitt bidrag til oversiktsplanprosessen : prosjektrapport / [redaktør: Torstein Skancke]. Oslo : [Miljøverndepartementet], 1987. Sidetall: 34 s. : ill., kart. Noter: Samarbeidsprosjekt mellom Miljøverndepartementet og Møre og Romsdal fylkeskommune. Vedlegg: løst, foldet kartblad.

Skancke, Turid

Publikums forhold til politi og lennsmannsetaten / Knut M. Johansen, Turid Skancke, Svein N. Høgås, Paal A. Strand, Inge Viken. Prosjektarbeid / Hedmark distriktshøgskole ; Uu 085 Trykt: Rena : HDH, 1990. Sidetall: 51 s.

Skancke, Unni

Skoleutvikling. Oslo : , 1983. Sidetall: 113 s. : ill. Noter: Hovedoppgave i pedagogikk - Universitetet i Oslo, 1983.

Skancke-Knutsen, Arvid

Nok en artikkel om Prince. I: Ballade, årg. 11, nr 2 (1987) Side: S. 25-27

Skancke-Knutsen, Arvid

Fra Manchester til Nirvana : søkelys på nittennittien. Kommentar: Om plater, konserter og trender i 1991. I: Puls, årg. 15, nr 1 (1992) Side: S. 10-13 : ill.

Skancke-Knutsen, Arvid

Go-go gerilja. Kommentar: Om rockegruppa Go-go gorilla. I: Puls, årg. 15, nr 2 (1992) Side: S. 10-11 : ill.

Skancke-Knutsen, Arvid

Helter skelter. Kommentar: Om Charles Milles Manson . I: Puls, hefte: Årg. 15, nr 8 (1992) Side: S. 14-16 : ill.

Skancke-Knutsen, Arvid

Odins øye. Kommentar: Om gruppa: Bel Canto. - Intervju med Anneli Drecker, Nils Johansen. I : Puls, årg. 15, nr 3 (1992) Side: S. 21-23 : ill.

 

Skancke-Knutsen, Arvid

Stanken av mennesker og duften av vår. Kommentar: Intervju med Nick Cave. I: Puls, hefte: Årg. 15, nr 4 (1992) Side: S. 28-29 : ill.

Skancke-Knutsen, Arvid

"We are singing it to you with our fingers in your ass" Kommentar: Om norske rockegrupper. I: Puls, årg. 15, nr 2 (1992) Side: S. 22-23 : ill.

Skancke-Knutsen, Arvid

Tilfellet Michael : om psykopater og pop. Kommentar: Intervju med Michael Krohn. I: Rock furore, hefte: nr 4 = Nr 17 (1992) Side: S. 19-21 : ill.

Skancke-Knutsen, Arvid

Dansen rundt djevelen. Kommentar: Om satanisme. I: Rock furore, hefte: nr 5 = Nr 22 (1993) Side: S. 27-[33] : ill.

Skancke-Knutsen, Arvid

Det virkelige lekeland : Babes in Toyland .Kommentar: Om gruppa: Babes in Toyland. - Intervju med Lori Barbero. I: Rock furore, hefte nr 1 = Nr 18 (1993) Side: S. 22-23 : ill.

 

Skancke-Knutsen, Arvid

Fra Berlinmuren til konsertsalen : Philip Glass intervjuet. I: Rock furore, hefte: nr 2 = Nr 19 (1993) Side: S. 86-87 : ill.

Skancke-Knutsen, Arvid

I grevens tid. Kommentar: Intervju med popartisten Greven. I: Rock furore, hefte: nr 2 = Nr 19 (1993) Side: S. 40-43 : ill.

 

Skancke-Knutsen, Arvid

På vingene igjen. Kommentar: Intervju med gruppa Yeahlove Swans. I: Rock furore, hefte: nr 1 = Nr 18 (1993) Side: S. 16-18 : ill.

Skancke-Knutsen, Arvid

Scandinavian Star. I: Folk & røvere, nr 5 (1993) Side: S. 57 : ill.

Skancke-Knutsen, Arvid

Syntetiske drømmer : en guide til norsk techno. I: Ballade, årg. 18, nr 4 (1994) Side: S. 34-37 : ill.

Skancke-Knutsen, Arvid

Høgdapreik : knuter på tråden. Intervju med Sven Høgda.I: Rock furore, hefte: nr 4 = Nr 27 (1994) Side: S. 46-49 : ill.

 

 

Skancke-Knutsen, Arvid

Vomito negro. Kommentar: Om gruppa: Turbonegro. I: Rock furore, nr 1 = Nr 24 (1994) Side: S. 44-46 : ill.

Skanke

Skanke, Anne M.

Ungdom og selvmordsforsøk. Forfatter: Saue, Anne Sissel Medarbeider: Skanke, Anne M. Medarbeider: Solgard, Ingvild. Stord : Sjukepleiarhøgskulen, 1992. Sidetall: 63 s.

Skanke, Espen

Mulige konsekvenser ved innføring av egenbetaling i hjemmesykepleien / Ulla Hovde, Espen Skanke, Eli Lidal, Bente Solbu. Trondheim, 1991. Sidetall: 20 s. Noter: Prosjektarbeid, Fag: Helse- og sosialadm., 1991.

Skanke, Hans (1679-1739)

Dissertatio historica de damnatione ad metalla / quam ... placido disputantium examini exponit Clemens Jessenius, respondente Johanne Jonæ Schanchio ... d. 31 Octobr. a. 99. Forfatter: Jessen, Clemens Medarbeider: Skanke, Hans Trykt: Hafniae : Literis Joachim Schmetgen, 1699. Sidetall: [20] s. Noter: Avhandling - Københavns Universitet.
Dato på tittelbladet skrevet for hånd.

Skanke, Hans

Parnassi echo : til de ylende Graads-Simbler i vel-{dle og vel-byrdige hr. Pieter Drejers ... S|rge-Sal, da hands h|y-salige Frue, fruSophia Amalia von Schultz ... til de himmelske Qvaliteter fly ttede ... og den 18. Juli Ani 1703 overleverede Joorden til Joorden ... / H. Schanke. Medarbeider: Schultz, Sophia Amalia von Trykt: [Trondheim] : [s.n.], [1703?]. Sidetall: [8] s.

Skanke, Hans

Jonas : udi danske alexandrinske Vers / beskreeven av Hans Skanke, med en Fortale av Jo. Ernst Gunnerus. Tronhjem : Trykt hos Jens Christensen Winding, 1759. Sidetall: [8], 56 s.

Skanke, Hans

Fire Aandelige Jule-Sange. Den første begyndes saaledes: O! hvad søde Himmelstemme, O! hvad Engle-sød Musik &c. Den And en: Stille alle Verdens Kanter, Fred paa hele Jorderig, &c. Den Tredie: Fryd og Glæde fra Guds Sæde høres af en Engle Hær, &c. Den Fierde: Op Hyrder! haster hiem til eders Bethlehem,&c. [Tronhiem] : [.n.], [1770]. Sidetall: [8] s. Noter: Første sang er skrevet av Hans Skanke, muligens også de øvrige (Jfr. Bibl. Norv. b.1, s.208).

Overordnet post: Nordlands og Troms finner i eldre håndskrifter. Tittel: Hans Skankes Epitomes Historiæ Missionis Lapponicæ : Pars Qvarta, 1730 / ved Johs. Falkenberg. Marginalier / J. Qvigstad. Om de norske finner eller lapper : ca. 1760 / ved Marie Krekling. Forfatter: Skanke, Hans Medarbeider: Qvigstad, Just Medarbeider: Johansen, Marie Krekling Medarbeider: Falkenberg, Johs. Bind nr: 1 Trykt: 1943. Sidetall: S.1-96.

Overordnet post: Nordlands og Troms finner i eldre håndskrifter. Tittel: Jens Kildals Afguderiets dempelse / ved Marie Krekling. Hans Skankes Epitomes Historiæ Missionis Lapponicæ : Pars Prima, etc. / ved O. Solberg. Forfatter: Skanke, Hans Medarbeider: Kiildahl, Jens Medarbeider: Johansen, Marie Kreklingnis Lapponicæ Medarbeider: Solberg, O. Bind nr: 2 Trykt: 1945. Sidetall: S. 97-256.

Nordlands og Troms finner i eldre håndskrifter. Forfatter: Skanke, Hans Medarbeider: Qvigstad, Just Medarbeider: Kiildahl, Jens I serie: Nordnorske samlinger ; 5 Trykt: Oslo : A. W. Brøggers boktrykkeri, 1943-1945. Sidetall: 2 bind. (256 s.). Noter: Opprinnelig utg. i 2 hefter.

Skanke, Ingold

Om rettskrivningsreformen av 1938. [Trondheim], [1974]. Sidetall: 183, [13] bl. Noter: Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Trondheim, 1974 II.

Skanke, Jeanne Lindsay

Highlights : engelsk VK 1, modul 1 : studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag / Bente Heian, Jeanne Lindsay Skanke, Tim Vicary. [Oslo] : Gyldendal, 1995. Sidetall: 223 s. : ill. Noter: Undertittel på omslaget: Textbook. ISBN: 82-05-22919-8

Skanke, Jeanne Lindsay

Headline : engelsk VK 1 : modul 1 og 2 : studieretning for allmenne økonomiske og administrative fag / Bente Heian, Jeanne Lindsay Skanke, Tim Vicary. [Oslo] : Gyldendal, 1995. Sidetall: 350 s. : ill. Noter: På omslaget: Textbook. ISBN: 82-05-22461-7

 

Skanke, Jeanne Lindsay

Teacher's book : with copying masters and listening texts. Trykt: 1995. Sidetall: 67 s. ISBN: 82-05-22922-8

Inngår i: Highlights : engelsk VK 1, modul 1 : studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Oslo, Gyldendal, 1995.

Skanke, Jeanne Lindsay

Teacher's book : with copying masters, transparencies and listening texts. Trykt: 1995. Sidetall: 130 s. : ill. + 6 transparenter. ISBN: 82-05-22670-9

Inngår i: Headline : engelsk VK 1 : modul 1 og 2 : studieretning for allmenne økonomiske og administrative fag / Bente Heian, Jeanne Lindsay Skanke, Tim Vicary.

Skanke, Jeanne Lindsay

Workbook. Trykt: 1995. Sidetall: 268 s. ISBN: 82-05-22668-7

Inngår i: Headline : engelsk VK 1 : modul 1 og 2 : studieretning for allmenne økonomiske og administrative fag / Bente Heian, Jeanne Lindsay Skanke, Tim Vicary

Skanke, Jeanne Lindsay

Workbook. Trykt: 1995. Sidetall: 180 s. ISBN: 82-05-22920-1

Inngår i: Highlights : engelsk VK 1, modul 1 : studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag / Bente Heian, Jeanne Lindsay Skanke, Tim Vicary.

Skanke, Jeanne Lindsay

Engelsk for formgivingsfag / Bente Heian, Jeanne Lindsay Skanke. Forfatter: Heian, Bente Medarbeider: Skanke, Jeanne Lindsay Trykt: 1996. Sidetall: 288 s. + 1 diskett (9 cm). ISBN: 82-05-23591-0

Inngår i: KnowHow : VK 1, modul 2. Fellesutg. Trykt: [Oslo] : Gyldendal undervisning, 1997- .

Skanke, Jeanne Lindsay

Joe Orton : the evolution of a playwright. Oslo : [J.L. Skancke], 1999. Sidetall: 95 bl. Noter: Hovedoppgave - Universitetet i Oslo, 1999.

Skanke, Svend Georg

Prosjekt II / Svend Georg Skanke, Nasser Adly, Roger Løkkemo, Tore Lello. Prosjektoppgave ved Ingeniør-avdelinga / Høgskolen i Levanger ; 91 Trykt: Levanger : Høgskolen i Levanger, 1991. Sidetall: 23 bl.

 

Skanke, Svend Geord

Utvikling av datalogge / Geir Morten Hagen, Svend Georg Skanke og Svein Olav Sundal. Hovedoppgave ved Ingeniør-avdelingen / Høgskolen i Levanger ; 93 Trykt: Levanger : Høgskolen i Levanger, 1993. Sidetall: 23 s. + vedlegg : ill.

 

 

 

Bøker og artikler om Skankefamilien/enkeltpersoner

Ordnet kronologisk

 

Hopstock, A. Juliane

Stamtavle over familierne Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock.

Med familien Schanches våben. (Trykt som manuskript). Bergen 1876.

4. 2 Bl. 80 S. Kom. Hos F. Beyer. Kr. 2,50. Indb. Kr. 3,00.

Kielland, Axel Chr. Z.

Stamtavle over familien Kielland : samt nogle cognatiske familier ; Kirsebom, Schanche, Trane, Godtzen (med Lindall, Saxe, Prahl, Berner m. fl.), Petersen von Fyren, Magnus, Zetlitz, von der Lippe, Sømme, Bendz og Petersen. Stavanger, 1878. Sidetall: 136 s.

Flood, Jørgen Wright

Skiensfamilien Flood og dens legatberettigede Descendenter af familierne Bull, Christi, Clason, Colbjørnsen, Engelhart, Hald, Hansen, Helsing, Mathiesen, Mortensen, Petersen, Rønning. Schancke, Thomesen, Wamberg, Vetlesen, Wessel. Kra : A. W. Brøgger, 1884. Sidetall: 41 s.

 

Prytz, A. R.

Stamtavle over Røros-familien Skancke Røros : Berg, 1898. Sidetall: 45 s.

Skancke, Markus

Nogle beretninger vedkommende Skancke-slægten: Trykt: Kbh, 1917. Sidetall: 20 s

Halvorsen, Finn

Ingolf Schanche. Norske scenekunstnere ; 3 Trykt: Kra, 1918. Sidetall: 56 s. : port.

Meidell, Sigurd

Skanke-spor på Bremnes og ættetråder i en messehagl. I: Norsk Slektslektshistorisk tidsskrift, 8, 1941/42, s. 1-18.

Prestvik, O.

Slektsliste over slekten Knud Ellingsen Schanke i Nærøy. Rørvik : [Forfatteren], [1947]. Sidetall: 42 bl.

Lange, Alexander

Dødsdommen over kommissarisk statsråd, professor Ragnar Sigvald Skancke : en gjennomgåelse. Oslo, 1954. Sidetall: 31 s.

 

 

Holst, Ola

4 Rørosslekter : Bachke, Aspaas, Ditlevsen og Skancke.: [S.l.], 1962. 26 bl.

Schmidt, Olaus

Finvedgaard-Schanche (Skanke). Et supplement. I: Norsk Slektshistorisk tidsskrift, 21, 1968, s. 342-344.

Skuncke, Herje (1898-1985)

Skunck-ätten : forskningsmaterial

[Norrköping] : [förf.] : [1973]. 191 s. Ill.

Bathen, Mons

Skanke-ætt i Indre Sogn. Hafslo, 1976.

Skuncke, Herje

Släkten Skunck, Skånke/Skanke. [Norrköping] : [Forfatteren]: [1978]. Sidetall : 134 s. : ill.

Skuncke, Herje

Olaus Jonae: Ett bidrag till Skunckeättens historia. I: Släkt och hävd, nr. 3, 1979, s. 323-328.

Leistad, Lita Brodtkorb

En patriark på det gamle Røros – stamfar for store og vidt utbredte slekter.

I: Norsk Slektshistorisk tidsskrift, 27, 1979/80, s. 344-349.

(Artikkelen handler om etterfølgerne til Faste Pedersen og Eldri Pedersdaader)

 

 

Schanche, Martin, (f.1.jan.1945)

Martin Schanche i fyr og flamme / fortalt til Rolf Nordberg. - Oslo : Cappelen , 1981 - 135 s. : ill. - (796.7) (920)
ISBN 82-02-09490-9 (ib.) : n.kr.149,00

Skuncke, Herje

Komplement till släktböckerna Skunck-ätten och Släkten Skunck : Skånke/Skanke.

Norrköping : Förf. : [1981] 96 s. Ill.

Young, G. V. C.

The three legs go to Scandinavia : a monograph on the Manx Royal Family and their Scandinavian descendants. Peel : The Mansk-Svenska Publishing Co., [1981]. Sidetall: 35 s.,pl. ISBN: 0-907715-01-x

Sandsdalen, Ingebjørg Kasin

Av Skancke-ætt / Oslo : Cappelen, 1983. Sidetall: 318 s. (Roman)

Eike, Tone

"Mester-Jo" – Magister Jon Mogensön Skanke, Sagn og Sanning.

Institutet för folklivsforskning, Stockholms Universitet, 1983.

Halbo, Sverre

Fra Skanke-ættens saga, prost Jon Mogensson Skankes forfedre. Maskinskrift, Oslo, 1983.

Dale, H.

Jon Mogensen Skancke. Maskinskrift, 1984.

Schanche, Martin, 1. jan. 1945-

Martin : Martin Schanche : så glad, så sint, så fort- / Martin Schanche forteller til Sverre Inge Apenes ; billedredaktør: Henning Isdal. - Oslo : Godbok , 1986 - 157 s. : ill., port. ; 24 cm. - (796.7092)
ISBN 82-7398-000-6 (ib.) : Nkr 78.00

 

Karlberg, Odd

Skanke-ætlingar i Seljord : dei fyrste fem generasjonane. Seljord sogelags skriftserie ; nr 1 Trykt: [Seljord] : Seljord sogelag, [1992]. Sidetall: 57 s.

Young, G. V. C

Fra Skanke-slektens historie. Peel, Mansk-Svenska Publishing Company Ltd, 1986.

19 s.

Schanke, Arne J.

Spellslekten Schanke. Maskinskrift, Kristiansand, 1989.

Schanke, Andreas

En Schanke-slekt fra Røros, Trondheim og Foss. Hamar, 1990.

Molde, Jostein

Slekta etter Kristian Schanche (1857-1936) på Töndel, Nes i Fosen. Trondheim, 1991.

Skancke, Olav

Skankeslektens eldste historie. – Foredrag holdt på årsmøtet til Skunk og Skankeforeningen, Østersund 1991. 6 s. ill.

Wulff, Geir

Schanche-slekta, Finnmarksgrenen. Dataskrift. Lakselv, 1992.

Hestås, Odd Hendry

Skanke-slekten fra Christen Stenssøn f. ca 1565 d. ca 1635, sogneprest i Brønnøy i Nordland. [Trondheim] : O.H. Hestås, c1994. Sidetall: 82 s.

De Robelin, Roger

Skanke ätten : till minne av Peder Fastesen (Skanke) (1661-1733) som för 304 år sedan sommaren 1691 uppdagade Christianus quintus gru va vid Røros kopparverk. Røros : [R. de Robelin], 1995. Sidetall: 576 s. : ill. ISBN: 82-993791-0-5 (ib.)

 

Brink, Steffan

Skånke-släkten i Jämtland. Inngår i:

Jämtlands kristnande. - Uppsala : Lunne böcker, 1996. - (Publikationer / Projektet Sveriges kristnande, 1102-5603 ; 4). - S. [215]-220 : ill.

.

Riise, John Arve

Peder Skancke – jeger og fangstmann. I: Skanke-nytt, årg. 7, nr. 2, 1999.

Riise, John Arve

20. november 1449. En viktig hendelse i Skanke-ættens historie. I: Skanke-nytt, årg. 7, nr.2, 1999.

 

Skancke, Olav

Adelsslekten Skanke. I: Skanke-nytt, årg. 8, nr. 1, 2000.

Skancke, Olav

De første "Skanker" i Troms. I: Skanke-nytt, årg. 8, nr. 1, 2000.