[Universitetet i Tromsø]
Universitetsbiblioteket
"Litteraturpiknik"
en utstilling av estisk, latvisk og litauisk litteratur på skandinavisk språk

Åpningstider
29/10 - 10/11  2001

Publikum har tilgang til utstillingen i bibliotekets åpningstid.


Utstillingslokale:
HSJ-biblioteket

Utstillingen er en vandrerutstilling som er en del av Estlands, Latvias og Litauens felles kulturmønstring i Norden. Den baltiske kulturfestivalen omfatter mer en hundre enkeltarrangement i hele Norden og finner sted fra august til november 2001. Festivalen støttes av de baltiske kulturdepartement og Nordisk ministerråd.

Utstillingen finner sted ved Bibliotek ved humaniora, samfunnsfag og jus i perioden 29.10.-10.11.2001. Universitetsbiblioteket i Tromsø er siste sted for utstillingen i Norge.

Les mer om festivalen på http://www.baltfest.org/

 
Fra utstillingen

UB