[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Folk og næring på
Sør-Helgeland 1660-1700

Ravnetrykk nr. 26, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]

Ved midten av 1600-tallet hadde Nord-Norge hatt en langvarig vekst i folketallet. Denne forklares delvis av at pestepidemiene som hadde herjet i seinmiddelalderen, slapp taket. En annen årsak var at nordlendingene lyktes i ei sterk øking av fiskeeksporten. Denne kompenserte for ei forverring av bytteforholdet mellom tørrfisk og de varene de kjøpte. Helgeland var et typisk vekstområde i tida etter 1500-1660, men utviklinga endret seg sterkt fra 1660. Boka søker å gi et bilde av vekselspillet mellom naturressurser, jordbruksutvikling og veksten i folketallet i den sørlige halvdelen av Helgeland fogderi mellom 1660 og 1700. Den gir samtidig en analyse av hvordan befolkninga var fordelt mellom ulike sosiale grupper, og hvordan levekåra utviklet seg for henholdsvis gårdbrukerne og dem som ikke disponerte egne gårdsbruk.

 
[ Innhold ]

 
Ragnhild Høgsæt:
Folk og næring på Sør-Helgeland 1660-1700
2002, 258 sider, pris kr 150,-

Ravnetrykk nr. 26
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 1. mars 2002.