[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Lars Berg
- ein bibliografi
Ravnetrykk nr. 24, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Boka er gitt ut i anledning av at det 16. mai 2001 var 100 år siden Lars Berg ble født. Samtidig med utgivelsen åpnet biblioteket utstillingen Han som gikk først - Lars Berg 100 år. Boka er først og fremst en bibliografi over litteraturen av og om Lars Berg, laget av sønnen, Einride Berg. Som en innledning har Linda Nesby skrevet et essay om Lars Berg, "Regional forfatter i sentrum for oppmerksomheten".

 
[ Innhold ]

 
Einride Berg:
Lars Berg - ein bibliografi
2001, 136 sider, pris kr 90,-

Ravnetrykk nr. 24
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 1. juni 2001.