[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Vekkelse og vitenskap
Lars Levi Læstadius 200 år
Ravnetrykk nr. 23, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Boka er gitt ut i anledning av at det i år er 200 år siden Lars Levi Læstadius ble født. Han var drivkraften bak en vekkelse som hadde en dyptgripende innflytelse på hele Nordkalotten. Vitenskap og vekkelse vil belyse denne innflytelsen fra mange faglige synsvinkler, ikke bare religionsvitenskapelig. Læstadianismen er også en viktig maktfaktor i dagens nordnorske kristenliv, og denne rollen i det moderne samfunn blir kommentert både fra læstadiansk hold og av biskopen i Nord-Hålogaland, Ola Steinholt.

 
Øyvind Norderval og Sigmund Nesset (red.)
Vekkelse og vitenskap
Lars Levi Læstadius 200 år

Tromsø 2000, 267 s. innb. pris kr. 290,-

UTSOLGT

Ravnetrykk nr. 23
[ Innhold ] [ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 23. mai 2000.