[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Nordnorsk folklore -
En bibliografi til og med 1995.
Ravnetrykk nr. 22, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Innenfor den nasjonale forskningen har nordnorsk folklore og tradisjoner ikke vært like synlig som tilfelle er for andre deler av landet. Denne bibliografien vil være et nyttig redskap for den som har interesse av en rik nordnorsk folklore. Den vil gjøre det lettere å finne fram i det som er skrevet på dette feltet, og å finne sammenhenger mellom vår samtid og fortid.

 
[ Forord ]

 
Anne Helene Bolstad Skjelbred:
Nordnorsk folklore - En bibliografi til og med 1995
2000, 209 sider, pris kr 190,-

Ravnetrykk nr. 22
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 31. juli 2000.