[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Francis Bull bibliografi
Ravnetrykk nr. 16, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Det norske språk- og litteraturselskap har vært oppdragsgiver for dette arbeidet som nå utgis av Universitetsbiblioteket i Tromsø. Bibliografien er ordnet kronologisk og omfatter en periode på over 90 år.

 
Det norske språk- og litteraturselskap:
Francis Bull bibliografi.
1998, 45 sider, pris kr 60,-

Ravnetrykk nr.16
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.