[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Filosofi i et nordlig landskap,
Jakob Meløe 70 år

Ravnetrykk nr. 12, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Boka er utgitt i anledening Jakob Meløes 70-årsdag. Artikler fra flere bidragsytere reflekterer det mangfoldet av læresteder, fagmiljøer og erfaringsområder han har vært knyttet til som filosof - men også hans egen tenknings forankring i det nordnorske landskapet.

 
Anniken Greve og Sigmund Nesset (red):
Filosofi i et nordlig landskap,
Jakob Meløe 70 år.

1997, 415 sider, pris kr 270,-

Ravnetrykk nr.12
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.