[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Om forskning og forskningspolitikk - Anders Omholt 70 år.
Ravnetrykk nr. 8, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Boken er et festskrift til Anders Omholts 70 årsdag. Boken inneholder artikler fra en rekke bidragsytere, og viser bredden i Omholts karriere som forsker og forskningspolitiker.

 
Asgeir Brekke og Olav Holt (red.):
Om forskning og forskningspolitikk -
Anders Omholt 70 år.

1996, 200 sider, pris kr 150,-

Ravnetrykk nr.8 Ravnetrykk nr.8
[ Innhold ] [ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.