[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Regine Normann - en bibliografi
Ravnetrykk nr. 4, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Bibliografien er utarbeidet av høyskolelektorene Hans Henrik Jensen og Liv Helene Willumsen, og inneholder en fullstendig bibliografi over Regine Normanns egne trykte arbeider samt all sekundærlitteraturen - fra hovedoppgaver til bokanmeldelser. I tillegg inneholder boka også fortegnelse over det som finnes av manuskripter og annet etterlatt materiale. Som innledning blir det gitt en biografisk presentasjon av denne nordnorske forfatteren.

 
Hans Henrik Jenssen og Liv Helene Willumsen:
Regine Normann - en bibliografi.
1995, 108 sider, pris kr 60,-

Ravnetrykk nr.4
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.