[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Et "Gender Confusion" Leksikon
Ravnetrykk nr. 2, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
"Et 'Gender Confusion' leksikon" har form av et leksikon, eller rettere sagt en kulturhistorisk oppslagsbok, der ord og uttrykk for kjønnsforvirring blir gitt en kulturhistorisk forklaring. Det gjelder f.eks. betegnelser som hermafroditt, blåstrømpe, evnukk og butch. Kjønn og kjønnsrelaterte problemstillinger er et aktuelt tema som også inngår i den del av engelsk-amerikansk-studiet ved universitetene som kalles Cultural Studies. I innledningskapitlet blir det gjort rede for hvorfor kjønnsproblematikken er så aktuell.

 
Margareta Broberg:
Et "Gender Confusion" Leksikon.
1994, 56 sider, pris kr 30,-

Ravnetrykk nr.2
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.