[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Om tjenester for eksterne brukere

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Hovedprinsippet for prising av bibliotektjenester fra Universitetsbiblioteket i Tromsø er at bibliotektjenester for interne brukere er gratis:
 
Som interne brukere regnes:
  • Studenter med daglig virke samt fjernstudenter og ansatte ved Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset i Tromsø, avd. Breivika (UNN).

  •  
  • Personer som henvender seg personlig til biblioteket. Det være seg studenter ved andre utdanningsinstitusjoner i landsdelen eller privat personer som tar kontakt gjennom personlig fremmøte.

  •  
  • Alle norsk og utenlandske bibliotek som deltar i fjernlånssamarbeidet.

 
Som eksterne brukere regnes:
  • Personer som ikke møter personlig og som ønsker at Universitetsbiblioteket i Tromsø skal foreta innlånsbestillinger for dem. Det vil si personer som har valgt bort muligheten til å bestille innlån gjennom det lokale folkebiblioteket.

  •  
  • Bedrifter, institusjoner og organisasjoner som ikke har eget bibliotek og som ønsker at Universitetsbiblioteket skal bistå dem med bibliotektjenester.
»» Registreringsskjema for eksterne bruker:     [ Gå til .. ]

 

Følgende prisliste gjelder for eksterne brukere:
Lån levert fra UBTØs samlinger
gratis  
Utgifter i forbindelse med dokument lånt inn fra andre bibliotek
kr. 200.-
Artikkelkopi levert fra egen samling
kr.   60.-
Artikkelkopi fra andre bibliotek
kr. 200.-
Større referanseoppdrag
ta kontakt
Boklister og enkle søk
gratis  


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Opprettet: 21.4.2004.