[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Om biblioteket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Målsetting Om bibliotekets mål og rolle ved Universitetet i Tromsø.
UBs historie Kort historikk om Universitetsbiblioteket i Tromsø.
Bibliotekene Kort om det enkelte bibliotek.
Åpningstider Informasjon om bibliotekets åpningstider og om veiledningstjenesten ved de ulike avdelingene.
Søkekurs & veiledning Om opplæringstilbudet i bruk av biblioteket og søking i bibliotekets database-katalog BIBSYS.
UBs tjenester Om utlån/fjernlån, veiledning, publikumsterminaler og kopieringsmuligheter. [ For eksterne brukere ].
Hvor er? Viser bibliotekenes lokalisering på kart over universitetsområdet i Breivika og Tromsøya.
Leseplasser Informasjon om sted, antall plasser, reglement og kontakt med lesesalinspektør.
Organisasjon Organisasjonskart, avdelinger og bibliotekstyret.
Styringsdokumenter Strategiplan, årsmeldinger.
Ledige stillinger Informasjon om ledige stillinger ved UB.
 


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 1.7.2004.