Academia Borealis Nord-Norges Vitenskapsakademi

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Neste møte

E-post Skriv ut PDF
ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi

Invitasjon til medlemsmøte:
onsdag 9.november 2016, kl. 1900

Tromsø Museum, Universitetsmuseet, Rotunden.
Lars Thøringsvei 10, buss 37, avgang fra Sjøgata S4

PhD Marianne Skandfer

Førsteamanuensis ved Tromsø Museum Universitetsmuseet
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Verdsetting av dyr i jakt-fangstsamfunn. Om relasjoner mellom mennesker og dyr i steinalderen

Med utgangspunkt i arkeologisk materiale fra Nordkalotten presenterer foredraget nye tolkninger av hvordan dyr har blitt verdsatt som mer enn mat i forhistoriske jeger-fangstsamfunn. Sett i lys av etnografiske eksempler viser dyremotiv i bergkunsten og på bruksgjenstander til menneskers verdsetting av dyrs egenart, og til nære relasjoner mellom byttedyr og jegere i steinalderen.

Spørsmål og debatt. Møtet er åpent for alle interesserte

V e l k o m m e n!

Sist oppdatert fredag 28. oktober 2016 00:18  

Nord-Norges Vitenskapsakademi
Universitetet i Tromsø

Preses
Synnøve des Bouvrie
Institutt for kultur og litteratur
9037 Tromsø
synnove.des.bouvrie@uit.no
Tlf.: +47 77 64 42 66

Generalsekretær
Åshild Fredriksen
Institutt for fysikk og teknologi
Nordlysobservatoriet
9037 Tromsø
ashild.fredriksen@uit.no