Just Qvigstads bibliografi over samer og kvener i norske aviser 1839-1899


Forord


Bibliografien er en avskrift av Just Qvigstads notater om hva aviser - især
nord-norske - har inneholdt om samer, kvener m.m. Avskriften er gjort av
Adolf Steen ved Norsk Folkemuseum. Bibliografien vil sammen med kvensk
bibliografi bli gjort tilgjengelig i en egen database ved Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Tor Sveum
25. oktober 1994


Innholdsfortegnelse:

Tromsø Stiftstidende (1839-1899)
Tromsøposten (1873-1892)
Finmarksposten (1866-1894)
Finmarkens Amtstidende (1870-1895)
Vardøposten (1883-1894)
Nordposten (1885-1886)
Christianiaposten (1848-1856)
Morgenbladet (1848-1894)
Aftenbladet (1859-1871)
Aftenposten (1892)
Dagbladet (1872-1894)
Verdens Gang (1886)
Bergensposten (1857)
Skillingsmagasinet (1863-1881)
Ny Illustreret Tidende (1879)
 


Tromsø Stiftstidende (1839-1899)

1839. Nr.44,45. Sagn om Arhelleren paa Nord-Fuglø. " 48. Langesveet. cfr.58/40. " 55. Fløifjeldet = det nuværende Fløifjelde, Ramfjeldet = det hele fjeldparti. " 59. Korresp. fra Skibotn. (Indvandring af Kvæner) " 68. Kvæner kaldes her (i Vadsø) alm. svensker. " 93,94,95 " 102. Om lapperne i Sørfjorden, af J(ønsberg) " 91. Om fjeldlappernes overgreb. " 105. Bankefiskeri langs Finmarkens kyst. " 108. Lappekomite. " 110. Om lappeforholdene. (af Ole U.Berg) 1840. Nr. 5. Indsendt i Wasa Tid. nr.47, 1839 om Stockfleths lappiske ortografi. " 15. Bodenhoffs affære ved Tromsø 1812. " 20. Bidrag til oplysning om de i Norge bosatte Qvæner (efter Wasa Tid) cfr.26. " 20. Nogle veirhaarde Steder i Tromsø Distrikt. cfr.21 " 24 ff. Historisk Oversikt af den Finmarkske Handel. " 41,42 Om Kvæninnvandringen til Alten. " 57. Om Laxefiskeriet i Alten Elv. " 73. Kvænerne i Kaafjord og om Lappernes Fornorskning, cfr.90,91,92. " 80. Haakjærringfisket udenfor Sørøen. cf.93,94,96,97. 1841. Nr. 4. Om Postvæsenet i Nordlandene. " 28. Tromsdalen. " 44. Skovlovgivningen i Tromsø stift. " 62. Om Forholdet mellem Nordmænd (Bumænd) og (Fjeld)-Finner. " 64. Amtmand Buchs Reise til Finmmarken. 1843. Nr.10 Ren dræbt af Lynet. " 25,26. Finske Forhold i ældre og nyere Tid. (om Sprogforholdene cfr.57,58. " 40. Den gamle Fin. (Død 112 Aar gml.) " 42,46,47. Stockflets Tilsvar. " 67. Russegrav paa St.Hanshaugen. " 69,75,77, 81,83,84. Retspleien i Finmarken 1627-33. 1844. Nr.25. Tvende finske Sagn fra Lyngen. cf. Friis nr.34,35. " 29. Do. (om sterke Thomas) " 34-36. Reise til Muonioniska, Af Ole U.Berg. " 46. Ofotens Kobberverk. cf.8. cf. Privilegium af 1636 29/8. " 76. En Fins Kveitefangst. " 60. Et Russeskibs Forlis i Mefjord paa Senjen. (Sagn) " 61. Vicekonsul C.Buch. " 64. Uveiret paa udsiden af Senjen. (Sagn) cf.70 (sagn) 75. " 68. Skogbrand i Balsfjorden. " 79. Om en af Molselvens første beboere. " 82. Overtro ? paa Stokengen i Karlsø 1842. " 81. Forlis i 1780 ved Aarvik i Skjervø. cf.83. " 84. Skogbrand i Lyngen. 1845. Nr.13,24NB. Om Forholdet mellem Nordmænd og Fjeldfinner. " 60. Russernes Plyndringer i Lyngen i ældre Tider. (Meddelt af Bjerke?) " 19. Fiskevand. (overtro) 1846. Nr.16. Stockflets Dagbog. " 43. Magnus Klerck. Medaljen for Borgerdaad. " 46. Russisk Bosættelse vest for Jacobselven. Cf.47,57. " 63. Aage Aagaard. Død. 1847. Nr.35. Et tromsøisk sagn. " 86. En Spadsere fra Øfre Torneå til Talvig. " 92. W.Holmboes Korresp. fra Riga. 1848. Nr. 4. Om Byanlæg i Lofoten. " 12. Om Russernes Handel med Almuen. " 31. Om Grændseforholdene med Rusland. af P.A. Munch (efter Morgenbladet 259) " 50. Om Resol. af 24/2 1848 (efter Mgbl 259) cf.17. " 43.till. Om Laxefiskeriet i Alten og Tanaelven.cf.(56Till) 67. " 72. Om Handelsstandens Lyst til at blive Russere. cf.Tdll.81,83, cf.74 og 68. " 80. Religiøs Vækkelse blandt Lapperne i Storfjordbotn. 1849. Nr. 6,7 Om Kirken paa Tromsø. " 8. Guldmageri i Finmarken. " 9. Hammerfest Museum. " 20,21. Om særskilt Seminarium for Lapperne. cf.33,34. " 22. Om at fornorske Sølapperne.(af Provst Holmboe)cf.26 Toll " 28. En Retssag fra 1749-50, (Amtmand Kjeldsen) " 40. Et par ældre Indlæg i Finnesagen. " 47. Om Eidsvoldstrykkeriet. " 76. Mindesmærker paa Buksnes. " 87. Om Altens Kobberverk. 1850. Nr.53,69. Livet i Hammerfest. " 81. Edvard Mejers Forlis. " 82. Historie om en Hvalros. 1851. Nr. 9. Korresp.fra Vadsø.(om Postgangen) " 14,15. Om en enkelt Del af Finmarkens Indland.af K.Pettersen. " 31. Korrespondance fra Konstantinopel af W.Holmboe. " 32. Om Bevilgningen til Pastor Stockfleth, af Christiania- posten for 5/4 og Mgbld 18/4.(Musæus) " 39. Om Musæus' Forslag i Mgbl,cf.40. " ? Løvmak i Maalselven. " 58. Uroligheter i Skjærvø Kirke. " 63. Om de finske Forholde. " 70. Om Lensmandsbestillinger i Finmarken. " 75. Inger Nakken. (Medalje for Borgerdaad.) " 91. Et par Ord fra Vadsø. " 92. Om Forholdene i Kautokeino,cf.95,96. " 98. Overtro om Bjørn (Fra Sætersdalen) 1852. Nr.21. Om Forholdene i Kautokeino. " 37. Fartøier fra Hammerfest til Spitsbergen 1844-51. " 64. Oldsager fra Alten. 1853. Nr. 7. Opfordring til at hjælpe Buchts Enke. " 5.ff. Ekonomiske Forholde i Lofoten cf.15,16,37. " 40.67. (Byanlæg i Lofoten) ,74,93. (Marked ibid.) " 44,45,46. Om den finske sprogsag, af M.Drejer, cf 49,50. 1854. Nr.13. Om L.L.Læstadius. " 15. Om finlændernes fiske i Varangerfjorden. " 20. Kristianiaposten og finnesagen, cf.22. 1855. Nr. 2. Underhandlinger med Rusland ang. de finmarkske forhold. (efter Tr.hjems Adr.) " 26. Udvandring til Amerika. " 49,51,53,55, 58,60,61. Om nogle norske og russiske forhold vedk. Finmarkens amt. " 67. Bjørnehistorier fra Dyrø. 1856. Nr. 7. Gisundet islagt, cf.20,24,39. " 28. Om veivæsenet i Senjen og Tromsø. 1857. Nr.39,40. Om Skibotn marked. " 83. Om finnernes forrige liv, af Ole Nilsen, Skjærvø. 1858. Nr. 3,4. Om skovenes tilstand i Monselv og Bardudalene med Salangen, cf.l9,22,23,50. " 24,28, 29,30,31. Beskrivelse over Altens skove, af Barth(efter Aftenbladet) 1859. Nr.44. Finnernes frygt for fremmede. 1860. Nr. 5. Om de kirkelige forhold i Tromsø stift, (Christp.1859, 288) " 25 flg. Om resolusjonen av 4/7 1859 (af Friis efter Mgbl.) " 33,34,36. Om finneforholdene. " 44. Klapmyds i Dyrøsundet. 1861. Nr.88,89. Anmeldelse af Stockfleths Dagbog. " 92. Kaptein Pettersons Reise i Lapmarken. 1862. Nr.13. Om Spitsbergen. Femaarsberetning for Tanens og Hammerfest Fogderier. " 55,57,59. Nogle ord om Finmarkskommissionens forslag. 1863. Nr. 3,ff. Om Jordudvisning i Finmarken. " 11,13. Af Landshøvdingen i Norrbottens Indberetning 1856-60. " 52. Bodenhoffs Affære 2den August 1812. " 84. Jan Mayns Reise omkring Spitsbergen. 1864. Nr.53. Om Lapperne i Ibbestad. " 62,64,65. Finnerne i Ramfjorden, cf.53,54. " 67. Haakjærringfiske ved Makur. " 103. Sjøfinnernes Omstreifen. 1865. Nr. 3. Om Lappeforholdene. (Skjærvø) cf.4,48. " 16. Om Do. (Kvaløen) " 23. Om Nomadene i Finmarken. (cf.Mgbldt, nr.53) " 40. Bitus fra Polmak, cf.95, cf.1866, nr.69. " 53. Korrespond. fra Skibotn. " 57. Fjeldfinner i Reisen. (Ildspaasættelse) " 61. Lappesagen. " 71. Om Magister Skogmann, cf.79,80. 1866. Nr. 4. Om rentyveri i Østfinmarken. " 19. Lappesagen, cf.nr.23. " 33. Kvænindvandring over Skibotn, cf.55. " 39. En folketællingsreise i fjeldet, af A.Brun, cf.40,41. " " Ederfuglen i kamp med ravnen. " 43. En reise til Trænen. " 45. Spitsbergenfarten, cf.72. " 47. Hindøen, cf.63,65. (Bjørnebaas) " 51. En levende fugl i et skjælhus. " 57. Bidrag til skildringen af overtroen i Nordland, af K.A. " 61. En hvid landbjørn i Ofoten. " 69. Om Bitus fra Polmak. " 80. Sydvaranger I-II. " 82. Sagn fra Dansketiden. " 87. Vogts Bibelhistorie paa finsk. " 88. Om den lappiske læsebog, cf.90,100. " 92. Om Novembertraktaten. " 97. Skitsser fra et nordlandsk fuglevær. " 104. En bjørnehistorie fra Ofoten. 1867. Nr. 3. Om den lappiske læsebog, cf.31. " 4. Skildringer fra min reise. (i Skjærstad.) " (Lapper paa Fauskeidet, cf.8) " 7. Bitus fra Polmak. " 10. Avertissement-Strid mellem Paul Olsen og Halvor Hovland, cf.11,14. " " Klovsyge blandt renerne i Gellivare. " 11. Vegø. " 23. Om lapperne og skoven. " 27. Maalselvdalen før og nu. " 35-38. Kronologisk fortegnelse over mærkelige frost- og snevintre. " 47. Om Lars Hætta. " 49. Ulve paa Senjen. " 53. Korrespondance fra Skibotn. " 56. Kjelvik kirkeklokke opfisket. " 57. Fiskevande i Karlsø. " 61. Saltstrømmen. " 79. Stenbiten. " 82. Overtro om merker, cf.95. " " Lappernes kaffedrikken. " 83. Om den nordlandske handel i forrige aarh. " 84. Om forholdene i de blandede sprogdistrikter, cf.92. " 96. Saltdalen, cf.101. " 97. Mineralier i Nordland og Finmarken. 1868. Nr. 8. Landøkonomiske optegnelser fra Kvæfjord 1796-1856. " 9. Nu og før. " 11. Optegnelser fra Lyngseidet 1846-63. " 47. Korresp. fra Lyngen (Om Kvænindvandringen) " 64. Om flytning av Loppen kirke. " 75. Beskrivelse av Bjarkø. " 76. Om renlav. " 87. Simalango. " 95. Rige vinterfiskerier i Kanstadfjorden i fortiden. " 96. Bjørnejæger Henrik Andersen Husjord af Lavangseidet. 1869. Nr. 4. Hvalros i Kjøllefjord. Isbjørn ibid 1853. " 8. Lovunden. " 14. Øboere mellem Andøen og Senjen. " 66. Korresp. fra Lyngen (om Kvænindvandringen.) og fjeldlapperne. " 90 ff. Til Ramsaa. " 97. Et krykjeberg. 1870. Nr.23. Folkemengden i Sydvaranger. " 29. Stallosagn (fra Sand i Senjen) " 35. Middel mod orme i blomsterkrukker. " 38. Fjeldfinner paa Hindøen. " 40. Kvæfjordkul. cf.50 og 92/1869. " 47. En eneboer paa Spitsbergen. " 51. Beskrivelse av Bjarkø. " 66. En stor blæksprut i Lyngen. " 74. Oldsager fra Dødmandsriften paa Hjelmsø. " 89. Torghatten. 1871. Nr.11-13. De svenske nordpolfarter. " 15. Om den lappiske oversættelse av Forklaringen. En rar brønd i Lyngen. " 4,6,17,18. Vort fangstfelt i Ishavet, af K.Pettersen. " 20. Johannessens reise i det kariske hav. " 21. Om Gibsland ? " 54. Markedet paa Stokmarknes. " 55. Fruholmen i Finmarken. Et sagn fra 1648 (fra Tromsøen) " 57. Astronomiske observationer i Vardø. " 63. Et sagn fra Balsfjord (Mestervik) " 75,76,79. Guldforekomster i Finmarken. " 98-103. Om vernepligt i Tromsø stift. (af Gregersen) cf.16/1872. " 98. Lappesagen. 1872. Nr.17,19. Om et museum for Tromsø stift, af K.Pettersen, cf.26,36. " 19. Korresp. fra Sydvaranger " 43. Om Lappeloven (efter Dagbladet) " 47. En bjørnehistorie fra Ofoten. " 77. En gammel skoleforordning fra 1779. (fra Dverberg) " 83. Fra Sydvaranger. (Nedleggelse av grundstenen til Borisgleb kapel) " 87. Om skolevæsenet i Tromsø prestegjeld 1777-1826. " 100. Lappespørsmaalet. 1873. Nr.12. Om rigsgrænsen. " 21. Veiarbeidere i Finmarken. " 27,30,32. Sagn og eventyr fra Trondenes. " 38. Skisser fra Senien, af K.Pettersen. Korresp. fra Skibotn. " 50. Kristian IV reise til Finmarken. " 61. Om en jernvei mellem Ofoten og Kalix, cf.62-65,67,69. " 73. En bjørnehistorie fra Reisen. " 74. Tobiesens overvintring paa Novaja Zemlja, cf.95,98. " 75. Ansættelse af sagførere for de svenske Lapper. " 83. Fra Finmarken, af V.St.Lerche, cf.93. " 90. Om grænsespærringen (Efter Helsingfors Dagblad) 1874. Nr.39,40. Haparanda - Senjen jernbane. " 48. Ordning av forholdet mellem nordmænd og fjeldfinner. " 57. En fjeldlap dræbt. " 74. Arkangels Handels og Skibsfartsforbindelser. " 101104. Bardodalens første befaring, af N.H.Ramm. 1894. Nr. 2. En roman fra virkeligheten. " 21. Pater Hells Vardøreise. 1895. Nr.22. Et grændsespærret folk. 1899. Nr.19. Hvalbensgrotten og Hollænderhullet i Kvænangen.


Tromsøposten (1873-1892)

1873. Nr.71. Indbydelse til oprettelse av et barneasyl, cf.1876,nr.31 (Beretning om asylet fra dets oprettelse) " 80. En nordlandsk stormdag. (fra Vesteraalen) 5/3-1802. Lerskaret i Korgen. " 97. Mattilas journal. " 125-129. Om jernbaneanlæg mellem den botniske bugt og en av fjordbundene inden Tromsø amt. " 134,135. Trænen (af kirkesanger P.Nikolaysen (Om Marmælen, Havfruen, havmænder og Draugen, Julesvendene) 1874. Nr.92,-96. Ishavsfarer Sivert Kristian Tobiesen. 1875. Nr.24,26,28, 30,37. Nogle bidrag til Tromsø bys historie. Nr.31. Fra Hemnæs (en laps jaktbedrifter) " 73. Karl Pettersen, Den projekterede jernbane over den nordlige del af den skandinaviske halvø. " 79. Helgeninden(?) Marguerite Marie (Alacogne ?) 1877. Nr.84,85. Et finbryllup i Finmarken. 1889. Nr.60. Paa Kvaløen for 100 aar siden. " 87. Nord-Ola (et sagn fra Balsfjord) 1890. Nr.80. Hvorledes man i gamle dage bankede fin (?) til bjørn. 1892. Nr.62. En merkværdig gammel gryte. Jubilæumsnummer.


Finmarksposten (1866-1894)

1866. Nr. 4. Fiskemarkedet i Brevik paa Sørøen. " 7-8. Finmarkens amt. " 10. (Om kvænerne i Finmarken) " 11. Kaafjord. (fortsatt i nr.19) Bern-Eiland og dets fiskebanker. " 12. Finnerne i det egentlige Finmarken, af A.Bruun, fortsat nr.13-16. " 18. Utrustningen fra Hammerfest paa Nordishavet i 1866, cf. nr.19-20. " 21. Af de finmarkske lensmænds femaarsberetning, forts i nr. 22-26. (Om seifisket i 1866) " 24. Om den finske læsebog, af A.Bruun. 1867. Nr. 2. Af de finmarkske lensmænds femaarsberetning, fortsat i nr.3,5,6,8,14,15,19,20,28. " 9. Et finneselskab i julen. " 10. Oversigt over Hammerfest Handel og Skibsfart i 1866,forts. i nr.11. " 26. Lit finmarksk Historie, optegnet efter en fins fortælling. " 27. En vinterdag i Karasjok. " 31. Fremdeles lit om den finske-norske læsebog. Russeres fiske i Kiberg. " 36. Indberetning om loddefisket, cf 37. " 38. Billeder fra Finmarken. (af Aftenbladet) forts i nr.39. " 41. Om Guldfund i Karasjokelven, cf.43. " 44. Skyttelaget i Næsseby. " 48. Utrustningen fra Hammerfest til Spitsbergen i 1867. " 50. Spitsbergen i 1867. " 52. Fra Tanen. 1868. Nr. 1. Om forholdene i de blandede sprogdistrikter. " 6. Varsko. (om Kvænindvandringen) cf.23. " 21. Fra V.Andersen i Vadsø (om fiskerilovgivningen i Finmarken) forts. i nr.22. " 30. Her. Auditør Wulfsbergs bog om Finmarken. " 38. Indberetning om loddefisket. " 39. Skildring av livet i Berlevaag under loddefisket, af A.B., fortsatt i nr.40,41. " 40. Om Guldforekomster i Tanadalen, af A.B. " 47. En Nordlands-Glunt forteller sin Kjærlihets og forlovelseshistorie. 1869. Nr. 7. Ildebranden hos lensmand Klerck. " 10. Hammerfest Handel og Skibsfart i 1868, forts. i nr.l2, 16 b,17 a. " 12. Gjælder ikke reglementet om birke- og furuskovene i Sydvaranger ogsaa for kvænerne? " 13. Noget om forholdene i Finmarken som følge av kvænindvandringen. " 19 a. Lidt om finnerne osv. af A.Tokle. " 22. Stortinget i 1854 (Indstilling til lov om renbete osv, fortsatt i nr.23. " 24. Hartvig Jentofts Minde. " 25. Lidt om lineagn og om tvistigheter mellem norske og russiske fiskere ved østre Jacobselv. " 28. De finmarkske forhold og deres indflydelse paa det folkelige liv. " 38. Vinterfisket i Finmarken 1869. " 40. Vinterliv i Lapmarken, forts. i nr.41,43,cf nr.49 (Tronsø Stiftstid,1866,nr.49-51) 1871. Nr. 7. Hammerfest handel og skibsfart i 1870, forts. i nr.8. " 26. Om haakjærringfisket fra dæksfartøier i Nordishavet, om dette fiskeris begyndelse fra Hammerfest osv.,forts. i nr.28,29,32,34. " 29. Et sagn fra Langfjorden. " 30. Telegrafen, forts. i nr. 31. " 33. Har Rusland lovlig ret til nogen del av norsk Finmarken? " 35. Russiske fordringer paa Spitsbergen. " 36. Paa reise i anledning en ....? dingsforretning, forts i nr. 37,38,40. " 39. Om Guldforekomstene i Finmarken, forts. i nr.41. " 43. En lysttour med dampskibet Nor, forts. i nr.46. " 44. Elling Carlsens reise rundt Novaja Semlja. 1872. Nr. 3. Det russiske diplomati og Norge, forts i nr.4,5,6,10,15,18,19 (efter Dagbladet) " 7. Hammerfest. (om dampskibsfarten paa Altenfjord) " 22. Finmarkens fjeldhøider (efter O.J.Broch) " 23. Nogle ord om skolelærernes stilling, af K.O.Tverberg. " 49. Indberetning om vinter- og vaarfisket 1872. 1873. Nr.10. Hammerfest bys handel og skibsfart i 1872, forts. i nr.11. " 28. Rapport fra kapt. Mack. " 30. Kaptein Tellefsens beretning. " 48. Utdrag af skipper Tobiesens dagbok. 1874. Nr. 9. Om udvidelse av Hammerfest bys grænser, forts. i nr.10,12,13,14,15,19. " 11. Nordlands Trompet, af E.A.Eriksen. " 19. Yderligere om E.A.Eriksens udgave af Petter Dass. " 31. Eventyr fra Hammerfest omegn. (Det rare dyret) " 48. Hammerfest for 50 aar tilbage, forts. i nr.49,50,52. 1875. Nr. 4. Hammerfest for 50 aar tilbage, forts. i nr. 5,7. " 5. Guldforekomster i Finmarken, forts. i 6. " 34. Agronom Løvdals indberetning, forts. 35,36. " 36. Tobiesens mandskabs indberetning. " 42. Fra Finmarken (av V.St.Lerche) forts. i nr.43,47. " 47. 4 mennesker pludselig døde i Jotkajavre fjeldstue. 1877. Nr.28. Til Nordkap (av Rev.R.Hopkins) " 49. En gammel Hammerfestborgers efterladte optegnelser, cf 1878, nr.2. 1878. Nr. 2. En gammel Hammerfestborgers efterladte optegnelser, (af Chr.L.Buck) " 17. Nogle ord om den Murmanske kyst. " 33. Fra Sydvaranger, af G.Sandberg, forts. i nr.38,39,40,41,42,43. 1880. Nr.16. Det Nordlandske kirke- og skolefond (dets tilblivelse) " 20. En kort skildring av Finmarkens velmagtsperiode. 1881. Nr.11. Laksefiskeriet i Finmarkens elve 1876-1879, forts i nr.13. " 12. Om sultefodring, og kreaturstel i Finmarken, af A.Nielsen, forts. i nr. 14,18. " 22. Biskop Hvoslef (Biografi) 1882. Nr.15. Smaa mørke skyer i øst. " 22. Indstilling om makketidshandelen. Norges Slesvig. 1883. Nr.48. Om Amtmandens bosted. 1885. Nr.53. Om rengjærder. 1889. Nr.64. Spredte blade af Hammerfest historie II,III, af A. Hagemann, IV i nr. 74. " 95. En hyggelig lensmann, af A. Hagemann. " 101. Fra heksenes tid, forts. i nr. 105. 1890. Nr. 6. Fra heksenes tid., forts i nr. 14,31,38,41. 1891. Nr.10. "Sælsomme hændelser" i Kautokeino, ved A. Hagemann. " 19. Et lidet bidrag til den finmarkske handels historie. " 45. Fra Talvigs gamle kirke, af A. Hagemann. " 50. Justits i Finmarken i det 17de Aarh. af A. Skavlan. 1893. 20/10 Rydningsmænd, af A. Hagemann. 1894. Nr. 5. Novaja Semljas kolonisering, forts, i nr.7,8. " 25. Lapper til Alaska, cf nr. 33 og 1895 nr 38.


Finmarkens Amtstidende (1870-1895)

1870. Nr. 2. Folkemængden i Sydvaranger. " 3. Utdrag av distriktlægernes aarsberetninger, forts.i nr.5. " 32. Sagn fra Kvalsund. (Stallogargo) " 34. Sagn fra Hjelmsø. 1872. Nr.19. Varanger før og nu, af A. Bruun. forts nr.21,22,24,26,28,34,35,37. " 32. Nogle ord om kolonisationen i Sydvaranger. " 38. Religiøs ceremoni i Rusland, af C.L.Selquist. " 42. Guldfundet i Finmarken. " 43. Vadsø. (redaktionsartikkel) " 46. Korrespondance fra Næsseby. " 47. Do fra Sydvaranger. 1873. Nr. 8. Risesagn i Varangerfjord. " 42. Maalstræv og Finmarksmaal, forts. 43. 1874. Nr. 12. Lidt fra og om Tromsø stift. " 33. Sagn om russekampe i Finmarken. 1875. Nr.10. Hexehistorier og overtro i Norge for halvtredje hundrede aar siden, forts nr.11. " 12. Om Finmarken i gamle dage, af telegrafist Olsen, forts i 13,15,17,19,20,23,25,28,30,37,40. " 14. En Ulvejagt, ved A.N. 1893. Nr.47. Finmarksbiblioteket. Finmarken i gamle dage (efter Budstikken V,1824) 1894. Nr.25/3. Fattigdom og fattigutgifter i Finmarken. " 13. Skatteligningen for Vadsø by 1894. " 14. Do for Nordvaranger 1894. " 45. Norge og Nordrusland. " 25/11. Bugø, Bugøen, Bugøfjord (Akre) 1895. Nr. 5. Vognfjorden - Vongfjorden - Bordefjorden. (Akre)


Vardøposten (1883-1894)

1883. Nr. 4. Redaktionsartikel om russehandelen. " 7. Et og andet om Ruslandstrafiken. " 13. Russiske finske grænseforhold " 16. Boucharows reise. " 23. Den murmanske kyst. (oversat efter Nemirovitsch Dantschenko Strana Xoloda, forts. i nr. 24,25 og 1884 nr. 1-3, 16,20. " 27. Bæveren i Finmarken. 1884. Nr. 6. Kristian den fjerdes reise til Finmarken af Y.Nielsen, forts. i nr. 7, 11-14. " 31. En bededag i et finnerorvær ved den russiske grænse. " 33. Niels Knags beretning om den hundreaarige fin Anders Paulssøn fra 1691, forts. i nr. 34. " 36. Fra Jugor Star til Obdorsk, af J. Grønbeck. Fra Murman. " 48. Om de norske finner eller lapper (af en missionær), forts. i nr. 5O,51, 1885 nr. 3. 1885. Nr. 1. Gammelt og nyt fra Finmarken, af K. Forts. nr. 5,6,8,9,10,12,13,17,18,20. " 4. Finnernes gan (fra Riksarkivet) forts. i nr. 7,11. " 5. Reisebilleder fra Rusland, af L.F. forts. i nr. 7,8,10,12,42,18,20,62. " 30. Finnerne ved Ishavskysten. " 36. Om Læstadianismen, af G- g. forts nr.40. " 40. Finnernes hjemstavnsret i Norge. " 53. Grænsekonflikter, cf. nr. 71. " 66. Lidt mere om kvænerne i Vadsø. " 72. Fra gamle dage. ( Erindringer fra Østfinmarken) af S.Zachariassen, forts. 74,76,78. " 79. Lappisk barnehjem i Kvænangen (Indbydelse) " 80. Amtmand Collets Relation angaaende Finmarken Aar 1757, forts. 98,100,1886 ,1-3,7,8,12,14.15,16,18,20,21. " 81. Hexeprosesser i Finmarken i begyndelsen av det 17de Aarh. forts. 83,84. 1886. Nr.15. Konsul Boucharows reise gjennem Lapland, forts i nr. 17,19,21,23,27,32,39. " 38. Grændsespærringen mod Norge, af C.E.Ahnger. Forts. i nr. 40,42,44,46,48,50,54,55. " 56. Om lappesagen, af K.Pettersen, forts. i nr.57. 1887. Nr. 3. Russisk vei til Sydvaranger. Rusland og Norges nordlige egne.(Oversat fra russisk) " 17. Skirendet udover Domen, af J.Furø. " 29. Det finmarkske spørgsmaal. (Mgbl) " 35. Det finmarkske hundreaarsjubilæum. " 57. Aktstykker om Finmarken i aaret 1667, forts. i nr. 58,62. " 58. Om Finmarken og dets grændser i 1694-95. (Mgbl) af N.Knag. forts i nr. (60) 64,65. " 69. Om grændsesperringen mod Norge, af E. Ahnger. Forts. i nr. 71,73,75,77,79,81,83. " 73. Mellem Ulve., af J. Furø. forts i nr. 75,76. 1888. Nr. 1. Uddrag af en beskrivelse over Sydvaranger Præstegjæld, af Sørlie. Forts. i nr. 99,100,101,102. 1889,nr.1,2. " 5. Finnerne i det nordlige Skandinavien ,(efter svenske) " 6. Finnerne i Norge og Sverige. " 7. Den norsk-russiske grænse. (af Nemirovitsch-Danscherko, Strana Xoloda.) " 30. Domen. forts. i nr. 31. " 56. Farveforekomsterne i Tana. " 99. Uddrag af Sainovics's Dagbog. forts i nr. 100,102. 1889. Nr. 1. Finmarkenskrav. av W.L. 1890. Nr.50. Fare og frelse. (efter Vardø kirkebog) 1891. Nr. 3. Ludvig Philips reise i Finmarken. " 10. Breve til Finmarksposten. (Reise til Alten fra Næsseby, forts i nr. 15,18.) " 22. Lensmand Klerk død. Finmarkens russekvæg. 1894. Nr. 8. Norske forurettelser mod russere i Fimarken?


Nordposten (1885-1886)

1885. Nr.59-60. Naar blev Balsfjorden bebygget? 1886. Nr.84. Lidt om Tromsø præstegjelds inddeling i fortiden.


Christianiaposten (1848-1856)

1848. Nr. 172. 1849. Nr. 277. Fritzner, cf. 321,324. 918/1849 el 1850? " 403. Nogle enkelte bidrag til oplysning om tilstanden i Finmarken for hundrede aar siden, fort. i 405. " 431. Om den finske oversættelse af Johs,12,24. " 354. Mere om oprettelsen af en særegen dannelsesanstalt for finske skolelærere, af Fritzner. " 369. Lidt om skolevæsenet, navnlig i Nordlandene og Finmarken. 1850. Nr. 575. Om den aandelige bevægelse blandt fjeldfinnerne. " 621. Brev fra Stockfleth. 1852. Nr.1201. Om forholdene i Kautokeino. " 1202. Om Do. " 1296. Om do. " 1539. 2 breve fra Hvoslef til biskop Juell. " 1542. Brev fra Juell. " 1544. Do fra do. " 1538. Om urolighederne i Kautokeino. 1853. Nr. Om den finske sprogsag, af Tromsø Tid. 1854. Nr.1925. ? " 1928. Om finske sprogforholde, forts. i nr. 1930,1931, cf nr.1932. " 1946. Om navnene fin, lap og kvæn. " 2027. Yderligere bidrag til kundskab om lappiske sprogforholde (J.A.Friis.) 1856. Nr.2637. Grænsespørgsmaalet i Finmarken. " 3300. Om finnernes eller lappernes forrige liv og levnet, af Ole Nilsen, Skjærvø. " 2659. Om katholske missionærer i Finmarken. 1859. Nr. 288 ff. (Om kirkelige forholde i Tromsø stift. Tromsø Stiftstiende) (Friis om Resol. af 4/7-1859) 1860. Nr. 55,165. (15/6, opt i Tromsø Tid.) 1855. Nr.2621,23/12 2623,25/12. Uddrag af Italieneren Parlatores reise i Norge. (Finmarken) i 1851. 1856. Nr.2637,9/1 2650,22/1. Grændsespørgsmaalet i Finmarken. " 2666. Tillæg. Nogle bemærkninger ved foreg.


Morgenbladet (1848-1894)

1848. Nr.61. Om grændseforholdene med Rusland i ældre og nyere tider af P.A. Munch. " 177. Om finnernes religionsundervisning paa finsk. 1849. Nr.53. Indsendt af J. Aars. " 268. Om den finske sprogsag i dens anvendelse paa besættelse av Ibestads Præsteembede. 18/9. (Om Ibestad præstekald) 8/6 ? " 378. Om den finske oversættelse av Johs.12,24. 1851. Nr.117. (Om Stockfleth) af Tromsø Tid. 10/4. 1852. Nr.357. Urolighederne i Kautokeino. cf. nr.360. 1854. Nr.114. Christianiaposten og finnesagen. 6/2. (Svar til Kristianiaposten nr. 1932) 25/11. (om de forholde, der førte til grændsespærringen) (nr.629) 1860. Nr.55. Till. (Om Friis's sprogkart) 1865. Nr.53. 141-142,145. (Friis, Om Nomaderne i Finmarken) 1866. Nr.17 b. (Nannestad) Sydvaranger I-II, cf Tr. Stiftst. 1868. Nr.275,(277?) (Om den murmanske kyst av Friis) - 303 A. " 345. (Berbom) 1869. Nr.1-2. Lappesagen i Tromsø amt. Mechelins indberetning, oversat av Friis. 1872. (Juli-septbr?) Brev fra Sydvaranger. 1873. Nr.39 A. (om udflyttede Kautokeinolapper) " 160 A, 161 A (om gammebeboere, av Follum) " 194 B. (Kongens reise) juni Kristian IV reise til Finmarken. 1882. Tromholts korrespondance. Nr.83 A. (Friis) 1883. Nr.69 A. (Friis) " 253 A, 259 A. (Y.Nielsen) 1889. Nr.545 (Y.Nielsen) 1887. Nr. Ang. Knags reise til Kola (Vardøposten) " 307,336 A. (Holm) 1891. Angell (september) 1892. Kaurins korresp. (Vaaren) 1828. Nr.147. Anmeldelse af Capell Brooke. 1859. Nr.219,220,222. Tromsø som krigshavn. 1865. Nr.143. Bumænderne og nomaden i det egentlige Finmarken (Friis) " 213. Billeder fra grændserydningen mellem Trondhjems Stift og Jämtland i 1864 " 296-297. Nomaden og bumanden i det egentlige Finmarken (Nannestad) " 323,330,340. Bumanden og nomaden i Finmarken (Friis) 1860. Nr.100 B. Fjeldlappen og fastboende i Tromsøsundets præstegjeld (P.Jensen) (om Kvaløen) " 102. Bumanden og nomaden i det egentlige Finmarken (Friis) 1867. Nr.41 B. Anders Johnsen Karasjok og hans søn, cf 47 A, 97 B. " 315. Daa: Foredrag om vei mellem Bodø og Piteå. 1868. Nr.29. Nogle ord angaaende Bodø-Piteå-veien. " 134. Veiforbindelse med broderriget. 1869. Nr.181 B. Skildringer fra Jemtland, fort i nr, 190. " 270 A. Fra "Nord om Norge". " 348. Finmarkens handelsforbindelse med det nordlige Rusland. 1884. Nr.214 ff. Skildringer fra Finmarken (H) 1885. Nr.169. (Om forholdet til Finland) forts i nr. 172. 1886. Nr.13,14,18,20, 24,37,39. Skizzer fra Finmarken af H. " 508,510,523, 525,538. Fra Sommerturen. 1893. Nr.600. Norsk finnemission og kirkefolket i Finmarken, af Helgeby " 393,397,404, 406. Friluftsliv i Finmarken av J.L. " 584. Den ældre Eddas gudesagn, af A.P.(?) 1894. Nr.209,226. Fra Karasjok af G P. (?)


Aftenbladet (1859-1871)

1859. Nr.154. (Om skoverne i Finmarken, af Barth, cf 182 (Follum) 1867. Nr.l25,164,166, 182,195,289. (Løberg) 1866. Nr.259,264,268,271, 273,278,279. (Brun) Om finnerne, efter Finmarksposten. 1870. Nr.3-113. (Daa, Reise Nb. 39,66,74,94) " 210. Fra Udstillingen i Tromsø. 1871. Nr.134-136. (Friis) i juni eller tidligere billeder fra Finmarken. NB. 2 og 3/1-1855.


Aftenposten (1892)

1892. Nr. Nov og decb. Artikler av Vogt om grænsespærringen.


Dagbladet (1872-1894)

1872. Febr. Reisebeskr. fra Sydvaranger. 1892. (Ukeudgaven) Nr.67. Fra Norges Sibirien, af S.P.D. " 7. Lappeliv i Finmarken, af S.P.D. " 8. Lappernes fornorskning, af d.s. 1894. Nr.9. Norsk forurettelse mod russere i Finmarken.


Verdens Gang (1886)

1886. Nr.52. Forholdene i Finmarken, af Akre.


Bergensposten (1857)

1857. Nr.332-335. (Om Nordlændinger og Bergensere, af Blytt)


Skillingsmagasinet (1863-1881)

1863. Nr.50-51. Fjorten dager i Finmarken. " 52. ? 1864. Nr.1,2,3,4. (Y.Nielsen) 1869. Nr.39. En høstreise i Finmarken. 1879. Nr.46-48. 1880. Nr.36. (Holm) 1881. Nr.27.


Ny Illustreret Tidende (1879)

1879. Lappiske æventyr fra Utsjoki. Risesagn fra Varangerfjord (Finmarkens Amtstid. 1873, nr.8)