Kvensk database

Kvensk bibliografi. Alfabetisk liste

Kvensk bibliografi. Kronologisk liste

Just Qvigstad. Bibliografi over samer,
kvener m.m. i norske aviser 1839-1899


Sju brødre. Kariel, Finnmark 1926.

Kvensk bibliografi

Kvensk bibliografi er en fortegnelse over litteratur om den finsk-språklige befolkningsgruppen i Nord-Norge. Bibliografien er en oppdatering av Kvensk bibliografi til 1994.

Ordning

Ordningen er alfabetisk etter forfatter og kronologisk. Den sistnevnte gir oversikt over aktuell litteratur og litteratur utgitt på et bestemt tidspunkt.

Omfang

Bibliografien gjør ikke krav på å være fullstendig. Enkelte avisartikler og noen skjønnlitterære verk er tatt med, samt noen artikler om Finnskogen. Det kan utvides etterhvert. Litteraturen om "kvenene" omfatter mer enn tusen år i tid, fra saga-litteraturen og Ottars beretning til dagens aktuelle debatt i aviser og media. Artikler fra kvenenes avis Ruijan Kaiku er ikke indeksert. Det er gjort ved Rovaniemi bibliotek, Lapponica avdelingen. Oversikt finnes i Auroradatabasen (Søk på Ruijan kaiku i tittelfeltet). <

Kvensk database

Foreløpig er bibliografien registrert som rene tekstfiler, men vi tar sikte på å legge den inn i en egen database (MikroMarc) etter mønster av Samisk database ved Nasjonalbiblioteket ved Mo i Rana. Vi kan da legge inn emneord og klassifikasjon og forskjellige søke, sorterings- og utskriftmuligheter.

Forskning og dokumentasjon

På sikt bør det opprettes en kvensk forsknings- og dokumentasjonsdatabase hvor forskjellige typer materiale konverteres til elektroniske formater: bibliografiske referanser, bøker, artikler, arkivmateriale, fotografier, stedsnavn, språkprøver, osv. En nærmere redegjørelse for dokumentasjon av kvensk kultur finnes på Universitetsbiblioteket i Tromsøs hjemmeside. Innenfor Dokumentasjonsprosjektet ved Tromsø Museum er deler av fotosamlingene ved Nyere Kulturhistorisk og Samisk etnografisk avdeling registrert. Ca. 30 000 fotografier er scannet inn, herunder også noen kvenske bilder. Disse vil bli gjort tilgjengelige gjennom Internet i en egen database. Oversikt over Om kort tid vil Just Qvigstad. Den kvænske indvandring til Nord-Norge (1920) bli lagt ut i fulltekst. Ved Lingvistisk institutt, Humanistisk fakultet, Universitetet i Tromsø fins en webside med nyttige lenker til finsk-ugrisk språkvitenskap

Nordisk samarbeid

Det er naturlig av materiale på finsk og svensk side inkluderes slik at dette kan fremstå som et nordisk samarbeidstiltak. Vi tenker oss en overordnet topografisk organisering hvor vi ut fra et bestemt sted kan finne referanser til litteratur, selve litteraturen og arkivmaterialet.

7. februar 2000 / Tor Sveum

Linker

  • Kvenarkivet
  • Kveninfo : Info om kvenminoriteten i Nord-Norge / Solveig Hansen
  • Kveeniland / Aimo Kalin
  • Norske Kveners Forbund / Ruijan Kveeniliitto
  • Øvertårneås side om kvener

    Fra 2000 redigert av Helena Bogetvedt