[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fagbaser - teknisk beskrivelse

fra Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Om databaseserveren
UB's database-server er henry.ub.uit.no - 129.242.170.252

For å kunne nå Infobaser-mappa på serveren henry være definert i LMHOST.
 

Om tilgang fra Windows 95, 98 og NT
For Windows 95/98, Windows NT og Windows 2000/XP er det lagt opp ikoner som sørger for å koble opp basen og starte søkeprogrammet. Eventulle oppdateringer av søkeprogrammet vil også bli gjort automatisk. Ikonene ligger i kataloger under:
     Windows 95/98: \\henry\CDRom-UB\Infobaser Win95
     Windows NT   : \\henry\CDRom-UB\Infobaser WinNT
     Windows 2000 : \\henry\CDRom-UB\Infobaser Win2000
Det anbefales å lage en snarvei fra PC'en til aktuell katalog. Ikonene er lagt i underkataloger etter emneområde.
Søkeprogrammene må ha en eller flere filer liggende på lokal disk. For Windows NT velges D-disken hvis denne finnes, ellers velges C-disken. For Windows 95/98 velges alltid C-disken. Det blir laget en katalog \prog\infobase på disken, og her lages en underkatalog for hver base som brukes, hvor lokale filer blir lagret.
 
Miljøvariabler.
Kommandofilene som starter søkeprogrammene bruker egne miljøvariabler. Dette kan skape problemer på Windows 95/98, fordi systemet har avsatt for liten plass til miljøvariabler. Følgende linje bør derfor legges inn i fila CONFIG.SYS
shell=command.com /e:512 /p
 
Om tilgang fra Windows 3.x
For brukere av Windows 3.x må oppkoblingen og installasjon av søkeprogrammet gjøres på den enkelte maskin for hver base. Hvordan dette gjøres er beskrevet under den enkelte base.
Noen baser har kun søkeprogram for Windows 95/98/NT, og et fåtall har søkeprogram for Macintosh.
For flere av basene kommer det ny versjon av søkeprogrammet sammen med oppdateringer av selve basen. Forsøker man å søke i basen med en gammel versjon av søkeprogrammet vil man få en feilmelding, og det er da nødvendig å installere søkeprogrammet på nytt.


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 09. mars 2000.