[UBTØ]

[Websøk i BIBSYS]

[Tidsskriftssida]
[Universitetet i Tromsø] Forutsetninger for tilgang

Abonnementtjenester fra Universitetsbiblioteket i TromsøMange av tjenestene som universitetsbiblioteket tilbyr, er bare tilgjengelige for ansatte og studenter ved UiTø.

Nedenfor har vi beskrevet tekniske- og andre forutsetninger som må være oppfyllt for å få tilgang til disse tjenestene. Får du problemer på grunn av disse forutsetningene, må du ta kontakt med din lokale IT-konsulent for assistanse.

  1. Programvare
    De fleste utgivere publiserer sine tekster på nettet i PDF-format. For å kunne lese disse på skjemen, må du benytte programmet Adobe Acrobat Reader. Dette programmet er gratis og kan hentes og installeres fra internett (se informasjon om Acrobat Reader).

    Har du problemer med gammel versjon av nettleser eller installasjon av Acrobat Reader, må du ta kontakt med din lokale IT-konsulent.

  2. Tilgang fra maskiner utenfor universitetsområdet
    Alle som er knyttet opp til universitetsnettet har tilgang til tjenestene fra UB. For maskiner utenfor universitetsområdet er dette basert på bruken av VPN tjenesten (Virtual Private Networking) som gir ansatte og studenter "sikker" (kryptert) tilgang til Universitetets datanett/Internett. For mer informasjon om dette viser vi til:
     - Orakeltjenestens side om VPN

 


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 25. september 2006