Nasjonal Open Access-dag

I 2012 vil det ikke bli arrangert en Nasjonal Open Access-dag.

View Conference

The Annual Munin Conference

The Annual Munin Conference on scientific publishing - Entering the Next Stage

View Conference

Conference System at the University of Tromsø is based on OCS 2.3.3.1
The University Library of Tromsø, N-9037 Tromsø
Tlf: 77 64 40 00, E-post: muninconference@ub.uit.no