sidebanner
Bok/Bokserie:

Niemi, Einar
Samene og kvenene : et norsk minoritetspolitisk perspektiv / s. 226-235 / 1995 /
Gobelin Europa : søkelys på europeisk kultur / Sypress /
Bidrag fra Humanioradagene 1995, Universitetet i Oslo
Nøkkelord: historie - kvener - minoritetspolitikk - samer
Se katalog eller fulltekst

Tilbake


UiTø