sidebanner
Tidsskriftartikkel:

Niemi, Einar
Amerikafeberen : om utvandringen fra Vadsø og om vadsøværinger i USA / s. 57-82 / 1996 /
Varanger årbok / Årg. 16 /
Nøkkelord: Amerika - utvandring - Vadsø
Se katalog eller fulltekst

Tilbake


UiTø