sidebanner
Bok/Bokserie:

Niemi, Einar
Urfolk", "nasjonal minoritet", "innvandrer" : minoritetspolitikken og kampen om kategoriene / s. 19-28 / 2000 /
Historie, etnisitet og politikk / Institutt for historie, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø /
Nøkkelord: innvandrere - minoritetspolitikk - nasjonal minoritet - urfolk
Se katalog eller fulltekst

Tilbake


UiTø