DB Error: Bad SQL Query: DELETE FROM anns_sessionvars WHERE session_id NOT IN ('d155d237b5fe0980fe48441e5fd28ca3', '45ca8d081a9e8bfa72e9dcce06ef44eb', '3de529368eac9afb604965a0c0766b72', '9166b9765f49293ba676104b8376a08e', '02ed56f2f7154ec40ad166cba6aedda2', '39d252c791995fbae1033511e4973639', '36608328f4dd5e07e671ba7e96db0296', '4bb84bb8f7fe1759186ac06ea40a66e9', '9c94eed4d8af2e445617f84bfd0f2a9b', 'd30cee031665ef5c2aaa27d79f75a8b8', '4714bfd278d3af6d6d93b40eb1171619', 'fcd82b6b9aa12f9213c5240f94dfe9ef', '85851a3a8f4195156a5c114033bc8558', '860bfce3ff27d0936e999b97e3d532a7', '54517dbe6747e60ec70fec2e70489acd', 'd5cb9aa457374593a89b8d00c8c241aa', '5e7c867e2af7dc97311be0c29eff15ad', '8a797987f7802f97807173c30757e9bd', 'a03a75a5750f72c854a22aaf51a06e6c', '4ac06d6e5ed6678c4798d7aa7b3e1963', 'ce1735e7470193f0a3629f2fab669ec5', 'ed1869d959f7597e84af4d992c5dd0d6', '816da93c909a9d75e2dbd449b11c32ae', 'feccd82bf30ee409730f6ddd5d66a44d', '336b552168a8151d905e927f5f6e645a', '60a628a9d06af244db7315c5d3409664', '6e7a9565626e20e936d29469d6a8380f', '8127e74425443ddcb840264cef39788f', '130a85afb01be7dae2ac759e75348642', '4b54a571c0790b27284b67c20d87931b', '7b626cb7c391f517a9ecfab3c0b04850', 'fc347193966c847c6d488be1934c5429', '838996422603575df88c77557585c293', '473ea5667f3114cc9ad3ac42e262ecc3', 'edbb5c370e692b4822cc2b689d1d1342', '83dcca2ef0c318204e6c542139b7362b', '925c7ce15e444fe613f0d14e93a56189', '4be0a8885ea498c810c51fea58500e56', '67825d6b0f7770ecfe2d72b9df378221', '0f29b769df9f0e7dd0811ea50c0ab5b3', '1e1e5b89530019ccff667f0e94c12d51', '426602f7a566e5fb5302264300ff2b43', '0ba59a6811412b67b111671d3bec0839', '282191828bf1d7702c4c9b025d644629', 'c29287af8a64fc741f04ec4f9944fc44', 'a93223cdf2b6e861bdf13c385ca7e70b', 'b7e8536193d739267c9a014364bc5f84', '10b964a809569c377ff2650b4626d634', 'ec2ff454628c373e92bf050204a93c16', '1c9ff2ed50cacee53afec98015c822d9', '9302e2c65ec41e55b5e24b82d75ac9c0', '61ba45e692ba3be30ae7796e8ef4f77f', 'e9e863810ef8fd2d5eba34ab52db931f', '863ec6b05ac9a9267ce7fa722d3b384e', 'efd8d9e4532187b28bfc877659b14f7b', 'b833a190759f0db0735e3ab742484c40', 'c47b26c4a26ac894fd4183f23153a722', 'f905d38cd6984b1c56c7e7fc3486e873', '7c9edffa56c370fb258d129bad72f79b', '305eacabb54691223fca8633812357ab', '887e911186d9ee91892cdeac01a80cf2', 'e626faa98d57ab951b80dee5154c35df', 'cd469f2524b42632bb82aac559322f6e', 'ae76437564b058995a680683ee808c58', '6ffa66fce34d03f6895206b6846c9d27', 'a0c6072be83e1085f3b067daeefbb3b0', '381164d2087e7be819b5806475fbefa2', 'b1d6bc5f0114165c0e3ec59fe3b73528', 'd4b5c1ef43c7e569db582d0823ee7318', '470a5daf52c624f17445330a9d63764b', 'f271cec7702fe3963bd24b4613568e6c', '3944027314aa391e0a8428f1c81d4371', 'e4fad372951d0be7af6f4e90ead9a27a', 'af074ea2b29502875b64de168dca1244', '54a635290d1b4e1132a8ec465269fa16', 'fcbea864ef757ac4df34c80a1e0bf762', 'd737ad59d7d9c2c5aeafa5452734e0ec', '692a0e3b16388204e33bb38524906113', '1cad80703502cf96e42327ac1b4c386c', 'ba2987f4573b098fd963c437d0f8a30c', 'd7b1cfbd477bdf9dcc8e43992afa013a', '1b61993b0c0352d82b8a9773812bbaa1', '4007d0629f27c13d7a2f54004e84cad1', '5b7cf308b875be3cdbcb73bd191af380', 'bc23d3b82d777449ec47aec6589d453e', '50800b248445fa1a80c84af28b1b59f3', 'e42e9d75cbad72bc8aa326c5a71d728b', '2cafeb5a0c652eafc3698b0dce03aee8', 'e87b70f4055d85fd0650fba56285b2c1', '1a6086d048134ff6cf856b9c94aebb58', '20250c2d4d9ab91ca6e6396cf74298dd', '5bdd9ca7235fcdbb293ebb12799dfd4c', 'd2be3f02b2597c8af8a98b396ef9abba', '36f8ec8c30fbe9fd1efe0ba0e2dec483', 'b4f9c39238dea0ad6e36961aa4146afe', 'd73300ab84f04c1206b8ee9ae2daa6b8', 'bb244d996a4d4d9641a87df444068b9f', 'fd0507c52a2c41c722dae1f7882d1600', 'f715e746485b8564b25e8e36d53857b2', '2ca0b0fcbb099c38875a8ee04b61d970', 'd3801b7ef2f6d6648bff68649d6456a4', 'db53504edf55b43e9179702452da7625', '27bd3bdabcbdb84404f3866b7454723b', '4a87d12ea9f6a95d9cadce6e026935a8', '6fe4c3b5dc5311ea0040a5d9eec6a36b', 'ce550c910bd1b78c2065b5a8a8854858', 'd1c2bb3f5774dfd5fb0ace20265d7847', '4dc35c329523bf4da6d406c14065bf93', 'b1393c900c3a7900b74f81011f02f369', '5ae69b2b986a2cd6b82d868484e4f233', '4c606f112767c1e26def27939f352a1e', '46b7826d7e5cda13e87ea8c113329e3d', 'cf04e93026bd929d37429890fc7e672a', 'a4cdbf635a94b5880f30bf65591d0f89', 'f31962ff58ee95cfa6f090b6bc9846fa', '1c7cb375085c0265ba6802f7aebfeb3b', '2b114ee7fdb1b8e5e2c036834c70b83e', '1ab7ffe6ef5c25c0efcbd4102dc55c25', 'a156d6452e870f21f4261367321511ed', '8b63934aeebb0f80b0980085fed1f0c4', '2c4a8c9e9f0b50324b9d0286bf85aa8a', '3e44d7441dca3b8d4ca9dfe8e6dd64ec', '50affa3b355388447b558173ad24beb6', 'a540ca71f823ebb5ba00381b1cd6dac1', 'e6a2c589d0dc45a98f9d8915cc881401', '2bf4fb11f4e8eca433702d80b7ff73fc', 'cc488066ca4ee77d8bab2a782dcde98f', '56176ad0d6ed4fe50ae9dd3ed448dc1c', 'b6b0cb576d0862ac8f42aa7a9aa6a6ed', '9dfad52657569229826aeb6084a9e0c9', '228407657bd186dbd554d919e83ae8ed', '1d167157ff460baae12ff3d8a9fe7602', '77be9c050663028f5e208900fd06bea4', 'e5be0459ea1e981329b80a3ba2792bac', 'a8d15bebe261c46bdb1e48d5fce0bd07', '7ad0721b68d328c29f45fc9a6161ead7', '33a3c0eb4e85dce2e9bab839e7242a86', 'a83c79588ec8b96e931c30d6e512bd98', 'a1afa6286400ba2741535f0ffca57164', 'fabdaaa888d6c2f3779a91537bc154b0', '2bd53a14d79ef56fcc06d38378948a44', 'ed0de1ad5af82efd91d0b154f21980fb', '9f006c3fce75e2f1b0c4565abd26c9d9', 'ade6568c0704d66632f2bb637fe67f7b', '79bf2b4a43b07f30810156f7fdb8fb35', 'b57a38110a5a33dabfdb011da4974352', '35afe4844bec3752e35427a2f3af21f9', '577ec5e10bd3b73643a55db196360989', 'c414c9aeba29a7bade5a82e8960ac3ee', '60ddcef61b7ea1dcf2c5980102bad853', '7974ab918ca33371a21160af9dbe113c', 'cdc86c720a5b3a955c0830978e7bcf14', '0b5fd8d94d32dca2b544d267c1e1cb75', 'd7d7ec4a34381307936d9ba1ef6c576d', '8a2543e556fa25e8bcb5023e50d7109a', '27982e4b4feb9edaef3ead9c577b12b4', '584e4900f40558f277291dfdf09c5506', '3fbc392bae09827de9356c381f79e96d', 'd68fc71a4efb649fbf125ea5bc8fdb5f', 'cb29f23d6ccf1d9a70f9d481254c9f06', '5e095cbb4246b8e1d6dea0f8dba90e4e', '2146e69a63d12213096a7044844f48d3', 'd683e2e0e586ba4692c634a46991b337', '96a2a6f395a2509306c5194bed47e4b5', '72f58bbd871f5ff0f5c9f6d828834916', '0ed86e524d47daeaa6222cf27fea425f', 'e059467a70c34f31fda891a2093abd77', 'ae94b899247b2596ade68f8b547ea257', '79cd95f8ce3df10e6a1caf3380d163a9', '3dfca5b3abca6baf0e74ffa94df6aeea', '9e1e096e88d1ea779bd1621fd018cfa8', 'f8c5ee7dbd6e7b607a888959d7958b02', 'e74250531e53b621d9baf46ea489af64', '634c1d27c8b84cbff979e4068834297d', 'c315351b42bc19774472d43f22311058')
Table './arkinord/anns_sessionvars' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard
english  norwegian 

NORDLAND - TROMS - FINNMARK - SVALBARD

Svanvik kapell
 Kontakt  » Om arkitekturguiden  »
Fagansvar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Institutt for kultur og litteratur
Utviklet og tilrettelagt av Universitetsbiblioteket i Tromsø
© 2004 - Universitetsbiblioteket i Tromsø

Powered by 4images 1.7
Copyright © 2002 4homepages.de