[UBTØ]
[Universitetet i Tromsø]
Petter Dass

Hugins øye

En artikkelserie fra
Universitetsbiblioteket i TromsøUB vil , med utgangspunkt i våre nettsider, fortsette med å presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
 
Universitetsbibliotekets informasjonstjeneste for odontologi ved Universitetet i Tromsø
Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, juni - 2006

Endelig, etter lang tids diskusjoner mellom politikere, den offentlige tannhelsetjeneste og UiTø for å realisere en fullverdig tannlegeutdanning i Tromsø, ble Institutt for odontologi opprettet ved Universitetet i Tromsø. De første studentene startet sine studier høsten 2004.

Odontologistudiet ved Universitetet i Tromsø er under oppbygging innenfor det medisinske fakultetet, og Universitetsbiblioteket (UB) ønsker å være med å bygge opp tannlegeutdanningen i Tromsø. Et nytt "Tann-bygg" er under bygging på universitetsområdet i Breivika. Tannpleierutdanningen i Tromsø skal også inn her, og integreres med tannlegeutdanningen. Noe som legger forholdene godt til rett for et nettverk og samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og de to yrkesgruppene.

Siden 2004 har UB støttet odontologistudiene på ulike måter. UB vil legge til rette for en spennende og kompetent informasjonstjeneste for å utvikle en god bibliotektjeneste for dette fagmiljøet. Nå er UB inne i en prosess med å ansette en egen fagansvarlig for odontologi som blir ansvarlig for å bygge opp en litteratursamling (inkludert elektronisk tilgjengelige ressurser) innen dette fagområdet.
Odontologi ved UB-Tromsų
Instituttleder for odontologi, Harald M. Eriksen, på besøk i biblioteket.
Det vil si at moderne informasjonsteknologi vil bli aktivt benyttet i bibliotektjenesten for dette faget, som for andre fag på Universitetet. Universitetsbiblioteket vil legge spesiell vekt på god tilgang til faglige, elektronisk tilgjengelige ressurser og forøvrig følge opp med støtteaktiviteter innen de områder biblioteket har ansvar for.

Universitetsbiblioteket vil være en veiviser til all verdens vitenskapelig kunnskap for å støtte studenter, forskere og ansatte ved Universitet i Tromsø, inkludert UNN og vårt nye institutt odontologi.

Mbachi Ruth Msomphora, UB
Fungerende fagreferent for medisin
 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 14.06.2006