[UBTØ]
[Universitetet i Tromsø]
Petter Dass

Hugins øye

En artikkelserie fra
Universitetsbiblioteket i TromsøUB vil , med utgangspunkt i våre nettsider, fortsette med å presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
 
Open J-Gate: en ny database med fritt tilgjengelige tidsskrifter
Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, april - 2006

Er OA et nytt akronym for deg? Fortvil ikke – du er ikke alene om det, men i tiden som kommer vil nok disse to bokstavene bli mer vanlig å se i sammenhenger der tilgang til vitenskapelig litteratur står på dagsorden. OA står for Open Access, noe som på godt norsk kan oversettes med fri tilgang. Som en motvekt til vitenskapelige tidsskrifter basert på kommersiell virksomhet, har OA-bevegelsen som mål å gi flest mulig tilgang til tidsskrifter, som både skal ha høy faglig kvalitet, og være fritt tilgjengelig. Tanken bak det hele er basert på idèen om at vitenskapelig utvikling er avhengig av fri utveksling av forskningsresultater, der flest mulig kan komme med innspill og kritiske vurderinger.

Fram til nå er det Universitetet i Lund som står bak den mest kjente OA-basen: DOAJ som står for Directory of open access journals med sine vel 2000 tidsskrifter. Disse er alle av typen peer reviewed, som betyr at artiklene er vurdert av andre fagfolk, og ofte en redaksjon før de publiseres.

Men – nå er Open J-Gate lansert, og den er lokalisert i India der et større informasjonsfirma har basen som sitt OA bidrag.

Basen tilbyr i overkant av 3000 tidsskrifter, der halvparten er av varianten peer review, eller fagfellevurdering.
Antall artikler er ca. 1 mill, og vil vokse med 300000 i året.
Søkemulighetene er gode, og en kan også bla i innholdsfortegnelsen til det enkelte tidsskrift.

I og med at UB abonnerer på det meste av kommersielle tidsskrifter av høy faglig kvalitet, skulle du som ansatt, eller student, ikke gå glipp av interessante artikler dersom alle disse tre kildene til faglig informasjon blir brukt!

Open J-Gate: http://www.openj-gate.com/
DOAJ: http://www.doaj.org/
UB: http://uit.no/ub/ofelas

Bjørn Olav Skancke, UB
hovedbibliotekar
 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert:
6.4.2006