[UBTØ]
[Universitetet i Tromsø]
Petter Dass

Hugins øye

En artikkelserie fra
Universitetsbiblioteket i TromsøUB vil , med utgangspunkt i våre nettsider, fortsette med å presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
 
HÅNDSAMLINGER OG PRIVATARKIVER VED UB
Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, januar - 2006

Formidling av trykksaker i papir- eller elektronisk form til studenter og ansatte er universitetsbibliotekenes hovedoppgave. Imidlertid har universitetsbibliotekene alltid hatt en tradisjon for å ta være på utrykt materiale, særlig i form av eldre håndskrifter. Både ved i Oslo, Trondheim, Bergen og ikke minst ved Nasjonalbiblioteket finner vi egne håndsskriftsamlinger. Disse institusjonene har dessuten tatt vare på enkelte privatarkiver med betydning for forskningene.
Universitetet i Tromsø er i norsk sammenheng et ungt universitet og har derfor ikke større mengder av slikt materiale. Allikevel har Universitetsbiblioteket så smått begynte å bygge opp en egen samling av privatarkiver, manuskripter og privatarkiver.

Forskjellige arkivsaker

Som et bibliotek for Universitetet i Tromsø er det naturlig at vi primært satser på det vi kunne kalle forskningsarkiver og forskningspolitiske arkiver fra ansatte ved institusjonen. I 2003 fikk vi ryddet og listeført etterlatte papirer fra professor Yngvar Løchen (1931-1998). Løchen har hatt voldsom betydning for utviklingen av Universitetet i Tromsø både fagmessig og politisk. Det er denne typen privatarkiver UB vil prioritere i framtiden.
I 1999 donerte familien til forfatteren Lars Berg hans privatarkiv til universitetsbiblioteket. Manuskripter, om lag 750 brev og andre etterlatte papirer er blitt ryddet og fått plass i 69 velfylte arkivbokser. Lars Berg-arkivet har allerede vært flittig utnyttet av forskere.
Mot slutten av 1980-årene tok forfatteren Dag Skogheim til å skrive bredt anlagte om dokumentarbøker den tabubelagte folkesykdommen tuberkulose. Arkivsakene, billedmaterialet og intervjuene som Skogheim systematisk har samlet inn i forbindelse med dette arbeidet er donert til Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Følgende håndskrifter og privatarkiver befinner seg i dag ved HS-biblioteket:

  1. Regine Normann - Privatarkiv, 1867-1939
  2. Bodil Krane - Bokmanus 1946-47
  3. Axel Coldevin - Bokmanus 1937
  4. Lars Berg – Bokmanus og privatarkiv 1937-1962
  5. Dag Skogheim – Tuberkulosearkiv 1988-2005
  6. Yngvar Løchen - Privatarkiv 1947-1998
  7. Kjell Fjørtoft – Bokmanus, avisutklipp, kildesamling 1940-2000
  8. Sissel Solbjørg Bjugn - Bokmanus 1979
  9. Karl Pettersen - Privatarkiv 1844-1890
  10. Victor Nøstdal – Krigstrykk, illegal avis 1942-1945

Universitetsbiblioteket har lagt ut hele katalogen over arkivsakene fra Yngvar Løchen på et eget nettsted og vil i løpet av 2006 legge ut flere av katalogene. http://www.ub.uit.no/baser/privatarkiv/index.htm

Bruk av materialet

Håndskriftene og privatarkivene ved Universitetsbiblioteket i Tromsø er tilgjengelig for bruk på bibliotekets lesesal. Arkivene lånes ikke ut av institusjonen. Flere av arkivene inneholder sensitivt materiale slik at forskere må søke om innsyn og underskrive taushetserklæring før de kan få utlevert relevante arkivsaker.

Rune Blix Hagen, UB
universitetsbibliotekar
 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert:
23.1.2006