[UBTØ]
[Universitetet i Tromsø]
Petter Dass

Hugins øye

En artikkelserie fra
Universitetsbiblioteket i TromsøUB vil , med utgangspunkt i våre nettsider, fortsette med å presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
 
Ny versjon av EndNote
Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, oktober - 2005

I sommermånedene lanserte produsenten av referanseverktøy, Thomson, en ny versjon av referanseprogrammet EndNote. Rett før sommerferien kom EndNote 9.0 for Windows, og i slutten av august ble den nye versjonen også tilgjengelig for Mac-brukere. UB har lagt ut programvarene til begge versjoner av EndNote 9.0 på hjemmesidene sine for nedlasting (http://www.ub.uit.no/db_kat/referanse_sw.htm).

For vel et år siden ble den forrige versjonen av EndNote (8.0) lagt ut på markedet. Dessverre viste det seg ganske fort at programmet ikke holdt mål. Det var altfor mange feil (såkalte bugs) slik at det ble vanskelig å bruke programmet på en normal måte. Produsenten prøvde å rette opp dette ved å tilby en slags mellomversjon (EndNote 8.02). Noen feil ble riktig nok utbedra, men det var fortsatt en god del igjen.

Alt dette er nok grunnen til at det gikk så kort tid før en helt ny versjon av EndNote ble lansert. Og denne gangen ser det ut til at programmet er blitt betydelig forbedra. Noen små feil henger enda igjen, men programmet fungerer mye bedre enn før.

EndNote 8 og EndNote 9 er fullt kompatible med hverandre; det vil si at man kan bruke EndNote-databaser som er laga i EndNote 8, i den nye versjonen uten at de trenger å bli konvertert, og omvendt. Også de gamle connection files, output styles og filtre fungerer i EndNote 9.

I og for seg er det ikke så mye nytt i EndNote 9. Produsenten har vel satsa mest på å rette opp feilene i stedet for å utvikle nye ting. Av nyhetene i EndNote 9 kan nevnes RefTypeTable.xml som gjør det lettere å flytte med seg endringer i referansetyper og –felt mellom datamaskiner. Sjølsagt inneholder EndNote 9 nye og oppdaterte connection files, output styles og filtre.

Hos dem som har (hatt) EndNote 8 på sin datamaskin, kan det oppstå noen mindre problemer ved installering av EndNote 9. Disse problemene er imidlertid lette å løse, og en veiledning om hvordan man gjør det, finnes i lag med programvaren til EndNote 9 på UBs hjemmeside.

I høst har UB gjennomført flere kurs i bruk av EndNote for masterstudenter på universitetet, og vi har fått positive tilbakemeldinger. Dersom det er behov for flere EndNote-kurs, kan man ta kontakt med undertegnede. UB tilbyr også brukerstøtte for EndNote, så dersom du har noen spørsmål angående EndNote, kan du gjerne ta kontakt med meg.

Lammy Benedictus, UB
bibliotekar

 

I begynnelsen av oktober la UB ut oppdaterte og en god del nye connection files for de databasene som er passordbelagt, på hjemmesidene sine. Ta gjerne en titt på følgende nettside for å se om det er databaser som er av interesse for deg: http://www.ub.uit.no/download/referanser/ref_en-connect.htm.
 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert:
21.10.2005.