[UBTØ]
[Universitetet i Tromsø]
Petter Dass

Hugins øye

En artikkelserie fra
Universitetsbiblioteket i TromsøUB vil , med utgangspunkt i våre nettsider, fortsette med å presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
 

Elektroniske abonnement – nyttige tilleggstjenester fra UB

Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, juni - 2005
Du finner ikke bare bøker i et bibliotek, og bibliotek er mer enn fysiske bygninger. Du finner heller ikke alt fritt tilgjengelig på Internett. Universitetsbiblioteket abonnerer på mange elektroniske fulltekstbaser og andre ressurser som du bare har tilgang til gjennom Universitetets datanett. Denne forlengete delen av Biblioteket får du rett inn på skrivebordet ditt når du trenger det.

Bibliotek består ikke bare av bøker. Universitetsbiblioteket i Tromsø (UBTø) har alltid hatt tidsskrift, aviser, offentlige publikasjoner, kart, mikrofilm, microfiche og diverse andre dokument i våre samlinger.

Men forskning, litteratur og kunst kan også formidles via nyere medier som lydkassetter, disketter, video, CD, CD-rom og DVD. Disketter kan vi finne som vedlegg til dokumenter innen språk, statistikk og data, men disse er nå på vei ut fordi nyere medier har overtatt. Vi har en del lydkassetter, spesielt språkkurs, men her har CD-platen overtatt som format. Stadig flere bøker har en CD stukket inn som supplerende vedlegg til teksten, det være seg språkkurs, regnskapsbøker eller skjønnlitteratur. Etter hvert har vi fått enkelte lydbøker (CD) innen samisk og skjønnlitteratur, for eksempel Knut Hamsuns romaner. Sofies verden har vi også som CD-ROM. Når det gjelder videoer har HS-biblioteket samtlige eksamensfilmer fra studiet visuell antropologi, Bibelen filmatisert samt en del innen språk og skjønnlitteratur i VHS-format. RMH-biblioteket har en god del videoer innen medisin og helsefag. DVD er det nyeste mediet vi har anskaffet, og her har vi ei lita samling med filmer som er ønsket fra fagmiljø som kunstvitenskap, språk og litteraturstudier.

Alt dette er søkbart i Bibsys på linje med andre dokument i Biblioteket. Samlinga vår innen disse mediene er ikke spesielt stor, og det meste er innkjøpt etter forespørsler fra våre brukere, men i framtida vil nok beholdningen av multimediaressurser øke i takt med tilbud og etterspørsel.

Det UB derimot har en aktiv politikk på, er utvalget av elektroniske fulltekstkilder og andre digitale ressurser i abonnement. De fleste av disse tjenestene er lisensbaserte og bare tilgjengelige for ansatte og studenter ved UiTø gjennom maskiner som er tilknyttet Universitetets datanett. De er imidlertid tilgjengelige hele døgnet og uten lånefrister. Dersom du er på campus eller har oppkopling mot universitetet (VPN), kan du fra hjemmesida til UB (www.uit.no/ub) få tilgang til ca 10.000 elektroniske tidsskrift i fulltekst. Som eksempel kan nevnes de tverrfaglige artikkelbasene ProQuest, Sciencedirect og JStore. De to førstnevnte inneholder engelskspråklige tidsskriftartikler i fulltekst fra ca. 1999 og fram til i dag. JStore er et digitalt arkiv over 250 sentrale vitenskapelige tidsskrift som går helt tilbake til første årgang. De siste årgangene mangler, men disse finner man vanligvis i de førstnevnte basene.

Oppslagsverk har vi også i fulltekst, for eksempel Britannica Online, Encyclopédie Diderot og Store Norske Leksikon samt norske og engelske ordbøker (Oxford English Dictionary og Oxford Reference Online).

Andre nyttige kilder UB abonnerer på, men som ikke er i fulltekst, er referansedatabaser for artikkelsøk (ISI og OCLC Firstsearch, Periodicals Contents Index) og referansebaser til danske, svenske og norske tidsskrift (NORART). Andre lands baser over bøker og bibliotek kan man få tilgang til via Global Books in Print og Worldcat.

EBRARY er en tverrfaglig fulltekstkilde som inneholder ca. 15.000 elektroniske bøker der man kan søke i hele basen, markere tekst i bøkene, legge til egne kommentarer og lage egen ”bokhylle” (account).

Har du behov for avisartikler i fulltekst som er søkbare på emneord, er ATEKST nyttig. Basen inneholder arkiverte artikler fra 15 landsdekkende aviser (også Nordlys), noen tilbake til 1984. Dette er et utfyllende og lett tilgjengelig supplement til de mange aviser vi ellers har som ”gammeldagse” mikrofilmer i biblioteket.

Alle disse abonnementstjenestene som UB tilbyr sine brukere, er vanligvis merket med en rød prikk på hjemmesidene våre. Du finner dem ved å klikke på henholdsvis Tidsskrift, Oppslagsverk, Fagbaser, Bøker og Aviser & nyheter.

Vi ønsker de digitale ressursene og tjenestene velkommen fordi de gir oss nye og tidsbesparende muligheter til søk i store datamengder. Med den nye bibliotekportalen Ofelaš (samisk ord for veiviser) får vi en samlet oversikt over alle våre databaser og elektroniske bibliotekstjenester der man kan søke i flere ulike baser samtidig.

Nye medier og elektroniske tjenester finner du altså stadig mer av på Universitetsbiblioteket. UBTø har også digitale utstillinger og prosjekter på sine hjemmesider, f.eks. The Northern Lights Route og Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard.

I alle våre avdelingsbibliotek er det fri tilgang til mange PC-er med gratis utskrift. Trenger du mer informasjon eller søkehjelp kan du kontakte den aktuelle fagansvarlige, utlånet eller veiledninga i det avdelingsbiblioteket du benytter.

Vibeke Bårnes,
fagreferent for samfunnsfag
 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert:
16.8.2005.