[UBTØ]
[Universitetet i Tromsø]
Petter Dass

Hugins øye

En artikkelserie fra
Universitetsbiblioteket i TromsøUB vil , med utgangspunkt i våre nettsider, fortsette med å presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
 

Ofelaš – UBs nye veiviser

Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, april - 2005
UB har denne vinteren og våren arbeidet med en ny søkeportal som nå nærmer seg lansering. Mandag 2. mai er satt som lanseringsdato, og du vil finne den tydelig annonsert på vår nettside http://uit.no/ub. Adressen til tjenesten direkte er: http://uit.no/ub/ofelas

Hva er Ofelaš?

Ved hjelp av Ofelaš vil vi gi studenter og ansatte ved Universitetet i Tromsø en langt bedre integrering av alle våre søketjenester, elektroniske artikler og andre dokumenter.

UB tilbyr sine brukere en rekke databaser for søking etter litteratur eller informa­sjon. Disse søketjenestene er svært nyttige og blir mye brukt. Men etter hvert som antallet slike databaser har økt, er det ikke alltid like greit å beholde oversikten. ”Hva er den rette basen for mitt behov?” Nå samler vi alle slike søke­tjenester i vår nye portal, Ofelaš, og våre brukere vil på den måten få en god oversikt over hvilke elektroniske tjenester som er tilgjengelige.

Navnet Ofelaš er samisk, og betyr veiviser eller stifinner. Vi synes dette navnet passer godt på en portal som skal hjelpe studenter og ansatte å finne frem i informasjonsjungelen. ”Din veiviser til informasjon” er undertittelen, som fremhever hva Ofelaš er. (Rett uttale av navnet er åfelasj.) .

Enklere søking

Ofelaš har to hovedformål. Det ene er å tilby en enhetlig oversikt over våre databaser og øvrige elektroniske bibliotektjenester. Det andre er å gjøre søking enklere. I Ofelaš kan du nemlig søke direkte i en rekke av våre baser. Det betyr at du kan bruke Ofelaš’ søkeskjerm og søke i dine favorittbaser. Du slipper dermed å forholde deg til at de mange ulike databasene gjerne har helt forskjellige måter å søke på.

For å gjøre det så enkelt som råd, har vi lagt noen av de vanligste databasene direkte i portalens startside:

Søk i flere baser samtidig?

En meget interessant mulighet i Ofelaš, er at du kan søke samtidig i flere ulike baser. Dersom du for eksempel ønsker å søke både i Bibliotekbasen (BIBSYS), i BIOSIS og i Ecology Abstracts, kan du i Ofelaš gjøre søk samtidig i disse tre basene. Du kan så studere trefflistene fra disse basene hver for seg, eller du kan velge å slå sammen trefflistene.

Det er som alltid en bakside ved enhver medalje. Jo flere baser du forsøker å søke samtidig i, jo langsommere vil søket gå. Det anbefales derfor å ikke søke i mer enn 7-8 baser samtidig.

Det er nok også slik ikke er alle databaser som oppfyller de teknologiske kravene for å bli søkbare gjennom Ofelaš. Og noen baser som er søkbare, er ikke mulig å gjøre søk i samtidig med andre baser. Dette har altså tekniske årsaker. Men trenden er tydelig – det er god grunn til å tro at flere og flere databaser vil bli fullt søk­bare i Ofelaš.

Oversikt

Ofelaš blir brukt til å gi en oversikt over UBs databaser og andre tjenester. Det er derfor ikke bare søkbare tjenester du vil finne i Ofelaš. Du vil for eksempel finne pekere til de ulike fagenes informasjonssider på UB-veven. Ved hjelp av Ofelaš vil vi nå kunne tilby en mer enhetlig informasjon om våre bibliotek­ressurser innen de ulike fag.

Du vil også finne pekere til nyttige vevsider som kanskje ikke har noen søketjeneste. BIBSYS emneportal med sin rike samling av nyttige vevsider er for eksempel integrert i Ofelaš.

Min side

En mulighet i Ofelaš som vi tror vil bli veldig nyttig, er det som kalles ”Min side”. Dette er en tjeneste som vi ser frem til å tilby våre brukere. Dessverre er det slik at Universitetet i Tromsø, i motsetning til de andre tre ”gamle” universitetene, ikke har en brukerdatabase tilgjengelig for slik innlogging. Dette beklager vi sterkt, men det ligger utenfor hva vi på UB har kontroll over. Vi fester lit til at en slik innlogging skal bli mulig i nær fremtid. Den dagen vil hver enkelt student og ansatt ved UiTø kunne ha sin egen konto i Ofelaš. Ved å logge inn vil du da kunne legge dine favorittdatabaser lett tilgjengelige på din personlige start­side. Du kan lage lister over dine favorittidsskrifter, og du kan lagre interessante treff med pekere direkte til fullteksten. Du kan også be Ofelaš om automatisk å gjøre de søkene du har definert, med jevne mellom­rom. Melding om søkeresultatet, der man lett kan se om nye poster er kommet til siden sist, blir så sendt til din e-post-adresse.

Enkelt og enhetlig

Vi har tro på at Ofelaš vil bli godt mottatt på grunn av sin enkelhet og det faktum at mange ulike baser er tilgjengelige innenfor en og samme søkeskjerm. Den enkle og enhetlige funk­sjonaliteten betyr dog at de enkelte databasenes egne søkeskjermer gjerne har bedre mulig­heter for å definere komplekse og presise søk. Når vi nå tilbyr Ofelaš, betyr det ikke at vi fjerner muligheten for søking i basenes egne søkeskjermer. Man finner disse lett tilgjengelige i Ofelaš, ved hjelp av et klikk på basenavnet. Ofelaš gir deg over­sikten og inngangen, men du velger selv hvordan du ønsker å søke.

Bedre lenker til artikler og annet

Samtidig med, og integrert med, Ofelaš, tar vi i bruk et nytt redskap for lenking mellom eksempel­vis treff­lister og tidsskriftsartikler. Med denne lenketjenesten vil du straks se om vi har den aktuelle artikkelen du har funnet, i elektronisk format. Nå skal det være slutt på at du får feilaktige pekere til fulltekst av en artikkel! Dersom vi ikke har artikkelen elektronisk, får du i stedet en peker som vil fortelle deg om vi har det aktuelle tidsskriftet tilgjengelig i papir­format på hylla. Denne lenketjenesten er nå lagt inn i en rekke databaser, og også i Ofelaš. Du vil altså kunne nyte godt av den også om du søker i en database utenom Ofelaš. Se etter vår lenkeknapp i trefflista ”i en base nær deg”:

Ofelaš er i godt selskap

Ofelaš er basert på et portalprodukt med navn MetaLib, som UB Tromsø har anskaffet sammen med UBene i Trondheim, Bergen og Oslo. MetaLib blir brukt ved en rekke utdannings- og forskningsinstitusjoner verden over. Det har blitt veldig populært der det er tatt i bruk. Den vide utbredelsen av MetaLib gjør dermed at muligheten er stor for at du vil møte samme type portal, dersom du besøker eller flytter til en annen institusjon. Da vil du straks gjenkjenne systemet.

God Ofelaš!

Leif Longva
Prosjektleder for Ofelaš
 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert:
28.4.2005.