[UBTØ]
[Universitetet i Tromsø]
Petter Dass

Hugins øye

En artikkelserie fra
Universitetsbiblioteket i TromsøUB vil , med utgangspunkt i våre nettsider, fortsette med å presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
 

Kvensk bibliografi

Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, februar - 2005
Kvensk bibliografi er en fortegnelse over litteratur om den finsk-/kvensk-språklige befolkningsgruppen i Nord-Norge.

Bibliografien omfatter referanser til artikler i aviser, tidsskrifter, monografiserier og rapporter, bøker, kart, film og elektroniske ressurser. Den er tverrfaglig. Bibliografien gjør ikke krav på å være fullstendig. Enkelte avisartikler og noen skjønnlitterære verk er også tatt med, samt noen artikler om Finnskogen. Den kan utvides etter hvert. Litteraturen om "kvenene" omfatter mer enn tusen år i tid, fra sagalitteraturen og Ottars beretning til dagens aktuelle debatt i media. Artikler fra den kvenske avisen Ruijan Kaiku er ikke indeksert.

Bibliografien er en oppdatering av Tor Sveums Kvenske bibliografi som var registrert som rene tekstfiler på nettet og avsluttet i 1999. Nå er den omarbeidet til en database. I tillegg til oppdateringen er det lagt inn nøkkelord til alle referanser for å øke søkemulighetene. Det er også laget henvisning til fulltekst, hvis den er gratis, eller hvor referansen er tilgjengelig – som oftest er det lenke til Bibsys. Bibliografien blir oppdatert ca. en gang i måneden.

Begrunnelsen for å lage en egen kvensk bibliografi er å få samlet all dokumentasjon om kvener på et sted. Materialet er samlet fra norske, svenske og finske artikkel- og bokdatabaser og noen engelskspråklige databaser. En del av artiklene blir ikke indeksert andre steder enn her. Dette materialet kan være vanskelig å gjenfinne. Noen forskere har levert sine publikasjonslister, og noen artikler er funnet i litteraturhenvisninger i dokumenter. Norske artikler i monografier blir for eksempel ikke indeksert i Norart (norsk artikkeldatabase). De kan bli indeksert i Bibsys og noen andre bibliotekskataloger, men det er tilfeldig om det blir gjort. Vi prøver å samle mest mulig i kvensk bibliografi, men med våre ressurser er det ikke mulig å oppnå en fullstendig dekning av alt stoff.

Databasen som benyttes til kvensk bibliografi har fritekstsøking. Det vil si at det kan søkes på de aller fleste ord som er registrert i de forskjellige postene i databasen. Det kan søkes på ett eller flere ord om gangen. Det er to forskjellige søkegrensesnitt: Et enkelt og et avansert. Enkelt søk søker gjennom alle postene i databasen, mens ved avansert søk kan det velges hvilke poster det vil søkes gjennom. Disse postene er forfatter, tittel og nøkkelord. I tillegg kan det søkes i alfabetisk oversikt etter forfatter eller tittel.

Databasen finner du på adressen http://www.ub.uit.no/baser/kvensk/index.php

Helena Bogetvedt
Universitetsbibliotekar
 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 14.2.2005.