[UBTØ]
[Universitetet i Tromsø]
Petter Dass

Hugins øye

En artikkelserie fra
Universitetsbiblioteket i TromsøUB vil , med utgangspunkt i våre nettsider, fortsette med å presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
 

Kartsamling på UB

Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, januar - 2005

Som mange andre universitetsbibliotek både i Norge og i utlandet har UB Tromsø ei kartsamling. Den er delt i to, og befinner seg på HS-biblioteket og TMU-biblioteket. Ei kartsamling består vanligvis av både kart og atlas. I denne artikkelen skal jeg først og fremst konsentrere meg om de historiske karta.

På HS-biblioteket er det i ca. 70 kart, og de er stort sett fra før 1800. Noen av karta er sentrale i kartografiens historie. Blant annet har vi to utgaver av Willem Barentsz’ polkart som ble utgitt etter hans berømte reise til og overvintring på Novaja Zemlja i 1596, og et eksemplar av svensken Olaus Magnus’ Carta Marina som opprinnelig ble gitt ut i 1539 (vårt eksemplar er fra 1567). Videre har vi kart av kjente nederlandske kartografer som Abraham Ortelius, Gerard Mercator og Lucas Waghenaer. En del av disse karta er digitalisert og lagt ut på Internett som en del av Northern Lights Route, som er tilgjengelig på UBs hjemmesider (http://www.ub.uit.no/northernlights/index.htm)

Kartsamlinga på HS-biblioteket er ikke samla på én plass. En god del kart er permanent utstilt og befinner seg rundt omkring på biblioteket. De andre karta ligger i magasinet, i lag med gamle og verdifulle bøker. Denne kartsamlinga er foreløpig ikke registrert i BIBSYS. TMU-biblioteket har ei større kartsamling. Det er ca. 600 kart som er katalogisert i en kortkatalog. Dette er stort sett eldre kart, der de fleste er fra 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. I tillegg kommer noen hundre moderne norske kart som ikke er med i kortkatalogen. Blant de moderne karta er det en del av den såkalte M711-serien, som nærmest er komplett for Nord-Norges del.

Kartsamlinga på TMU-biblioteket består ikke bare av topografiske kart, men har òg en god del tematiske kart. I den forbindelsen vil jeg spesielt nevne J.A. Friis’ etnografiske kart over Troms og Finnmark som er laga i andre halvdel av 1800-tallet. Disse karta er verdifulle siden det skjedde store endringer i de etniske forholdene i Nord-Norge like etter at karta ble laga. Det er tilgjengelig i digitalt format fra følgende side: http://www.dokpro.uio.no/omfriis.html

Kartsamlinga befinner seg i magasinet på TMU-biblioteket. I likhet med kartsamlinga på HS-biblioteket er heller ikke disse karta registrert i BIBSYS, men en del er altså registrert i en kortkatalog.

Nå i 2005 har UB starta opp et forprosjekt knytta til historiske kart. Det går ut på registrering og digitalisering av historiske kart over nordområdene fra perioden 1500 til 1750.
Du er hjertelig velkommen til å komme innom en tur for å se på de vakre gamle karta på UB!

Lammy Benedictus
Bibliotekar
 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 14.12.2004.