[UBTØ]
[Universitetet i Tromsø]
Petter Dass

Hugins øye

En artikkelserie fra
Universitetsbiblioteket i TromsøUB vil , med utgangspunkt i våre nettsider, fortsette med å presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
 

Nettreferanser og webografier

Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, nr. 7 - 2004

Universitetsbiblioteket tilbyr nå alle nye studenter kurs i informasjonskompetanse der vi underviser i bibliotekkunnskap, litteratursøk og kildekritikk. En viktig del av kildekritikken gjelder ikke bare evaluering av informasjon på Internett, men også referansehåndtering av elektroniske kilder. De fleste som produserer vitenskapelige arbeid har vanligvis litteraturlister som inneholder referanser både fra papir- og webkilder. Men det er stadig vanligere å finne bibliografier som kun inneholder kilder som er hentet fra nettet. Dette kalles en webografi og inneholder de vanlige bibliografiske opplysningene, men i stedet for forlag og utgiversted oppgis presis og fullstendig nettstedsadresse (URL). Det er viktig å få med datoen for når kilden er hentet fra nettet. Dette angis som ”lokalisert” + dato i referansen (”lenkesjekk” + dato blir også brukt). Åndsverkloven og opphavsretten gjelder også for kilder på Internett, så god skikk og akademisk redelighet tilsier at opphavsperson og nettsteddata oppgis.

Når det gjelder nettreferanser i eksamensoppgaver o. l., anbefaler vi studentene å ta vare på nettutskriften som dokumentasjon. Internett er et dynamisk og flyktig medium; det som var søkbart i fjor - eller i går - gjenfinner vi ikke nødvendigvis i dag, eller kan hende det framstår i endret versjon. Arkivtjenesten for nettdokumenter er foreløpig for lite utviklet til at vi kan regne med gjenfinning av tidligere nettkilder.

Nettkilder er bra nok, spesielt når det gjelder oppdatert og ny informasjon eller når man har behov for rask tilgang, men papirkilder er fortsatt gode og stabile kunnskapsleverandører. I tillegg til den fysiske dokumentsamlinga, har elektroniske kilder, for eksempel tidsskrift i fulltekst og andre abonnementstjenester, for lengst blitt en del av UBs tilbud. Biblioteket gir faglig og individuell veiledning til alle som måtte ha behov for det i den stadig økende og kompliserte informasjonstilgangen.

For dem som vil vite mer om evaluering av informasjon på Internett vil jeg anbefale ei bok av jurist og overbibliotekar Pål A. Bertnes: Faglig informasjon på Internett: kvalitet og kildekritikk, Oslo, Abstrakt forlag 2003. (UB har boka oppstilt på 070.8 Ber.)

Til sist vil jeg gi et konkret eksempel på en nettreferanse ved å henvise til en artikkel om elementær opphavsrett i tilknytning til informasjonsteknologi skrevet for ikke-jurister av en professor i rettsinformatikk: Torvund, Olav: Opphavsrett – en introduksjon www.torvund.net/artikler/art-opphav.asp (lokalisert 01.11.04). Alternativ tilgang er: www.google.com - som er en god søkemotor for søk på hva og hvem som helst. Her fant jeg artikkelen ved å skrive opphavsrett i søkefeltet, og en av de første treffene ga meg Torvunds artikkel på få sekunder. Slik kan og skal Internett fungere på sitt beste.

Vibeke Bårnes
Fagreferent
 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 4.11.2004.