[UBTØ]
[Universitetet i Tromsø]
Petter Dass

Hugins øye

En artikkelserie fra
Universitetsbiblioteket i TromsøUB vil , med utgangspunkt i våre nettsider, fortsette med å presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
 

SciFinder Scholar – en database med mange muligheter!

Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, nr. 6 - 2004

Å søke i kjemilitteratur har ikke alltid vært enkelt. Den trykte utgaven av referanseverket Chemical Abstracts har skapt hodebry for studenter og ansatte, og mange har hatt store betenkeligheter med å gi seg i kast med søking. Heldigvis har situasjonen endret seg, for i dag er denne referansedatabasen tilgjengelig for studenter og ansatte ved UiTø gjennom SciFinder Scholar. Databasen omfatter CAplus (1907-) som tilsvarer den trykte utgaven av Chemical Abstracts, den medisinske databasen Medline (1958-), reaksjonsdatabasen CASREACT (1907-) og CAS REGISTRY (1957-), som er en database over kjemiske forbindelser. Foruten bibliografiske referanser til kjemilitteraturen gir SciFinder Scholar informasjon om reaksjoner med organiske forbindelser. Det er mulig å søke direkte på kjemiske strukturer via et spesielt grafisk søkegrensesnitt.
CAplus-delen oppdateres daglig med ca. 3000 nye innførsler, mens Medline oppdateres fire ganger pr. uke. REGISTRY får daglig ca. 4000 nye innførsler.

I tillegg til all informasjon du kan finne om kjemiemner, inneholder SciFinder Scholar også opplysninger om landbruksfag, biologi, ingeniørfag, ernæringsfag, geologi, materialvitenskap, medisin og fysikk. Dermed er dette en database som med fordel kan benyttes av andre enn kjemikere og farmasøyter. Mer enn 9000 viktige tidsskrifter indekseres, i tillegg til patenter, konferanseproceedings, bøker og annen litteratur.

En ulempe med denne databasen er at programvaren må lastes ned til egen maskin – SciFinder Scholar er med andre ord ikke web-basert. Oppskrift på hvordan du klargjør din pc eller Mac for søking i SciFinder Scholar finner du på denne adressen:
http://www.ub.uit.no/db_kat/scifinder_sw.htm

 

SciFinder
Del av startskjerm for SciFinder Scholar

Når programvaren er installert, er denne databasen til gjengjeld meget enkel å søke i – så intuitiv og brukervennlig at man kan gjøre det uten opplæring! CAS har en ressursside for SciFinder Scholar, der man også kan gå gjennom et interaktivt opplæringsprogram på følgende webadresse:
http://www.cas.org/SCIFINDER/SCHOLAR/resources.html

Sissel Helene Hansen
Fagreferent
 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 4.11.2004.