[UBTØ]
[Universitetet i Tromsø]
Petter Dass

Hugins øye

En artikkelserie fra
Universitetsbiblioteket i TromsøUB vil , med utgangspunkt i våre nettsider, fortsette med å presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
 

Referanseverktøy

Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, nr. 5 - 2004

Mange forskere og høyeregradsstudenter har sikkert en mengde relevante (og mindre relevante…) artikler liggende en eller annen plass. Noen har ordna dem i et slags arkiv, andre har lagt dem inn på data i program som Excel og Access, mens en siste gruppe kanskje ikke har ordna referansene i det hele tatt. Men det finnes en enkel måte å organisere referansene sine på, nemlig ved hjelp av referanseverktøy.

Referanseverktøy er programvare som brukes for å lagre og ordne referanser og for å lage litteraturlister. I fjor kjøpte UB inn fire slike referanseverktøy som alle ansatte og studenter ved Universitetet i Tromsø kan laste ned på datamaskinene sine både på universitetets område og hjemme. De fire produktene UB har kjøpt, er EndNote, ProCite, Reference Manager og WriteNote. Det er først og fremst EndNote UB vil utvikle et brukerstøttetilbud for, og etter hvert kommer vi også til å tilby kurs i bruk av dette programmet.

EndNote er et enkelt program å bruke, og det har mange fine funksjoner som gjør det lettere å holde orden på referansene dine. Alle typer referanser kan registreres i EndNote, for eksempel bøker, artikler og rapporter, og man kan føye til internettadresser, og til og med bilder og figurer.

EndNote kan anvendes i flere sammenhenger. Først og fremst lager man seg en slags database med referanser. Disse kan skrives inn for hånd, eller de importeres direkte fra en annen database ute i verden. Referansene kan oppdateres til enhver tid, og man kan ta ut lister over referansene (litteraturlister). Listene kan skrives ut i forskjellige stiler, så ethvert fagområde bør kunne finne igjen sin måte å skrive referanser på.

I tillegg kan man bruke EndNote når man skriver en tekst i et tekstbehandlingsprogram, for eksempel Word. Mens man skriver, henter man referanser fra ”databasen” sin, og setter dem rett inn i teksten, i den stilen man måtte ønske. Samtidig lages det ei litteraturliste på slutten av dokumentet.

Siden plassen i denne spalten er begrensa, viser jeg til hjemmesida vår for mer informasjon: www.ub.uit.no/db_kat/referanse_sw.htm. Der vil du bl.a. finne en veiledning for nybegynnere, og der kan du også laste ned programvarene.

Har du ennå ikke prøvd EndNote, vil jeg absolutt anbefale det. Som sagt, EndNote er lett å komme i gang med, og du vil fort oppdage fordelene med å ha dette programmet. Er det noe du lurer på, skal du bare ta kontakt med undertegnede.

Lykke til!

Lammy Benedictus
bibliotekar HS-biblioteket
 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 4.11.2004.