[UBTØ]
[Universitetet i Tromsø]
Petter Dass

Hugins øye

En artikkelserie fra
Universitetsbiblioteket i TromsøUB vil , med utgangspunkt i våre nettsider, fortsette med å presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
 

Nytt Bibliotek på Campus

Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, nr. 4 - 2004

Välkommen till PJ-biblioteket! I juni 2004 fick Universitetsbiblioteket i Tromsø en ny avdelning. Det tidigare psykologibiblioteket samt den juridiska samlingen i HSJ-biblioteket har blivit Bibliotek för psykologi och juridik.

Huvuduppgiften för PJ-biblioteket är att betjäna studenter och personal vid Institut för psykologi och Juridisk fakultet , ca 500 juridikstudenter och ca 150 psykologistudenter samt lärare och forskare.

Biblioteket är placerat i det nya Teorifagbygget och består av 4 plan på sammanlagt 2.400 kvm.Här finns kurs-, multimedia, projekt- och kollokvierum samt en stor ”stille lesesal”. Tyvärr har vi ännu inte fått all teknisk utrustning på plats, dessutom saknas en hel del möbler.

Boksamlingen består av ca 45.000 band fördelade på 1.500 hyllmeter. Biblioteket har idag ca 50 PC-platser och vi hoppas att inom en snar framtid få ytterligare PC-platser. Våra studenter har tillgång till ett hundratal läs- och grupparbetsplatser.

Grundtanken bakom PJ-biblioteket är team-arbete. Personalen får många och varierande arbetsuppgifter, detta medför allsidighet och nära samarbete med lärarstaben. Studenterna får pröva nya arbetsmetoder. Lärare och bibliotekspersonal blir tillsammans pedagoger och handledare i det digitala biblioteket.

Vi ser fram emot en spännande höst och önskar alla välkomna till ett ljust och inbjudande PJ-bibliotek.

 
Eva Cederborg
bibliotekar PJ-biblioteket

 
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 4.11.2004.